Hangtár

2011.03.25. |
A szentmise keretében püspöki áldásban részesültek, a jegyesek és a fiatal házasok, hogy Isten kegyelmével megerősödve élhessék közös életüket.
2011.03.19. |
A szentjózsefi úton kell járnunk: föl kell ismerni, mit akar tőlünk az Úr. Vállaljuk férfi szerepünket, merjünk és akarjunk férfi lenni.
2011.03.13. |
A Domonkos nővérek kolostorában Spányi Antal megyéspüspök tartott szentmisét, amelyben egy 25 éves fogadalom és több idős nővér fogadalmának megújítására is sor került.
2011.02.11. |
Családok Éve meghívás, február 11-e a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól a Betegek Világnapja is.
2011.02.02. |
Gyertyaszentelő Boldogasszony
2011.01.20. |
Székesfehérvár Városa fogadalmi miséje
2011.01.01. |
Az új év első napja a kereszténység számára kiemelt nap, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe.
2010.12.31. |
A világban Isten hatalmas csodákat művelt és művel ma is.
2010.12.25. |
A próféta szava jelenné vált: "Velünk az Isten!" Ha keressük, hol az Isten, akkor félreérthetetlenül megtapasztaljuk, hogy itt van és szeret - mindenkit, személy szerint.
2010.12.24. |
Éjféli szentmise a Székesegyházban karácsony éjszakáján
2010.12.19. |
Püspöki szentmise P. Naszályi Emil O.Cist 100. születésnapján     P. Dr. Naszályi Emil O.Cist atya, a Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apáts&aa
2010.12.17. |
Az egész egyházmegyét érintő program
Istentől kapott jel lett számunkra
2010.11.25. |
Krisztus az életünk és közösségünk központja, Ő a misztikus test, amelynek tagjai vagyunk.
2010.11.21. |
Zemlényi Jánosné Katica 25 éves kántorságáért, szolgálatáért püspöki elismerésben részesült.
2010.11.13. |
Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 60 évében, az Úr 2010. esztendejében.
2010.11.07. |
A szent, az életszentség mindig Isten műve. Szent senki sem a maga törekvése által lesz, hanem Isten kegyelme formál azzá.
2010.11.01. |
Vannak a szentek példái, akik merték Krisztust követni, nem elégedtek meg az önmaguk körül forgással, hanem többet akartak: magát Istent keresték.
2010.10.13. |
Mária Fiára mutatva így szól a hozzá fordulókhoz: "Tegyétek, amit mond". Erre a Krisztus-követésre hív meg minket.
2010.10.10. |
A város 15. püspöke, Prohászka Ottokár, születésének 152. évfordulóján nemcsak a székvárosból érkeztek, hanem több busszal az egyházmegyéből és annak határain túlról is.
2010.10.02. |
Az Istentől kapott örömöt kell tovább sugározni.
2010.09.24. |
Szent Gellért Krisztusra figyelt és tőle tanult, hozzá akart hasonulni, tanított és példát adott.
2010.09.12. |
Családjaink előtt igaz útra vezető jel Mária családja és az ő példájukat követő magyar Szentcsalád.
2010.09.02. |
Az életút során Isten terve az, hogy az ember eljusson Őhozzá. Ez egy egész életen át tartó feladat.
2010.08.28. |
Százhalombattán ez a templom jele Isten jelenlétének - a közösség összefogása újította meg.
2010.08.22. |
Amikor Mária akaratát keressük, akkor Szent Fia akaratát keressük.
2010.08.15. |
Mária olyan ember volt, aki nemcsak hallgatta Isten szavát, hanem meg is tette.
2010.08.15. |
Az ünnep kegyelme váljon bennünk tettekké, és mutasson irányt.
2010.06.19. |
Pontosan egy évvel ezelőtt Spányi Antal megyés püspök megnyitotta egyházmegyénkben is a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Papság évét. Az év bezárására 2010. június 19-én került sor.
2010.06.06. |
Olyan hitben kell élnünk, amelyben tapasztaljuk, hogy közünk van Istenhez, egymáshoz - hogy hit és szeretet által, emberség által össze is tartozzunk és jobb legyen a világ.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk