Hangtár

2010.12.31. |
A világban Isten hatalmas csodákat művelt és művel ma is.
2010.12.25. |
A próféta szava jelenné vált: "Velünk az Isten!" Ha keressük, hol az Isten, akkor félreérthetetlenül megtapasztaljuk, hogy itt van és szeret - mindenkit, személy szerint.
2010.12.24. |
Éjféli szentmise a Székesegyházban karácsony éjszakáján
2010.12.19. |
P. Dr. Naszályi Emil O.Cist atya, a Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága alapító atyja 100. éve december 19-én született. Hálaadó koncelebrációs ünnepi misére gyűltek össze a közösség tagjai és a vendégek.
2010.12.17. |
Az egész egyházmegyét érintő program
Istentől kapott jel lett számunkra
2010.11.25. |
Krisztus az életünk és közösségünk központja, Ő a misztikus test, amelynek tagjai vagyunk.
2010.11.21. |
Zemlényi Jánosné Katica 25 éves kántorságáért, szolgálatáért püspöki elismerésben részesült.
2010.11.13. |
Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 60 évében, az Úr 2010. esztendejében.
2010.11.07. |
A szent, az életszentség mindig Isten műve. Szent senki sem a maga törekvése által lesz, hanem Isten kegyelme formál azzá.
2010.11.01. |
Vannak a szentek példái, akik merték Krisztust követni, nem elégedtek meg az önmaguk körül forgással, hanem többet akartak: magát Istent keresték.
2010.10.13. |
Mária Fiára mutatva így szól a hozzá fordulókhoz: "Tegyétek, amit mond". Erre a Krisztus-követésre hív meg minket.
2010.10.10. |
A város 15. püspöke, Prohászka Ottokár, születésének 152. évfordulóján nemcsak a székvárosból érkeztek, hanem több busszal az egyházmegyéből és annak határain túlról is.
2010.10.02. |
Az Istentől kapott örömöt kell tovább sugározni.
2010.09.24. |
Szent Gellért Krisztusra figyelt és tőle tanult, hozzá akart hasonulni, tanított és példát adott.
2010.09.12. |
Családjaink előtt igaz útra vezető jel Mária családja és az ő példájukat követő magyar Szentcsalád.
2010.09.02. |
Az életút során Isten terve az, hogy az ember eljusson Őhozzá. Ez egy egész életen át tartó feladat.
2010.08.28. |
Szombaton reggel tartották a Százhalombattai Szent László Plébániatemplom felszentelésének centenáriumi ünnepségét. A délelőtt során Spányi Antal megyéspüspök tartott ünnepi koncelebrációs szentmisét.
2010.08.22. |
Amikor Mária akaratát keressük, akkor Szent Fia akaratát keressük.
2010.08.15. |
Mária olyan ember volt, aki nemcsak hallgatta Isten szavát, hanem meg is tette.
2010.08.15. |
Az ünnep kegyelme váljon bennünk tettekké, és mutasson irányt.
2010.06.19. |
Pontosan egy évvel ezelőtt Spányi Antal megyés püspök megnyitotta egyházmegyénkben is a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Papság évét. Az év bezárására 2010. június 19-én került sor.
2010.06.06. |
Olyan hitben kell élnünk, amelyben tapasztaljuk, hogy közünk van Istenhez, egymáshoz - hogy hit és szeretet által, emberség által össze is tartozzunk és jobb legyen a világ.
2010.05.23. |
Pünkösd ezért az Egyház születésnapja, és a bérmálkozó ezért válik a bérmálás által az egyház nagykorú tagjává.
2010.04.01. |
A lábmosás szertartását is Spányi Antal megyés főpásztor tartotta.
2010.04.01. |
"Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem" - bíztatta papjait a püspök Pál apostol szavaival.
2010.03.30. |
Az esti szentmisékben Spányi Antal megyés püspök tartott elmélkedést a nagyböjti lelkigyakorlat keretében.
2010.03.25. |
Kaszap István születésének 94. évfordulója
2010.03.22. |
Emberséget tanulhatunk az előttünk élők életéből, példájuk alapján emlékezzünk feladatainkra.
2010.03.19. |
Krisztus szenvedése az emberrel
Az ember szenvedése Krisztussal

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk