Üdvözöljük
a Székesfehérvári Egyházmegye oldalán!

 


Történetét tekintve a Dunántúl észak-keleti részét magában foglaló Székesfehérvári Egyházmegye nem tartozik az ország legősibb egyházmegyéi közé: a püspökséget 1777-ben VI. Pius pápa és Mária Terézia alapította.Az egyházmegye statisztikai adatai

Terület
Lakosság száma (2000)
Hívek száma (2004)

Káptalani stallumok
Esperességek
Plébániák
Templomigazgatóságok

Püspökök

Egyházmegyés papok
ebből aktív szolgálatban
ebből nyugdíjasok
ebből külföldön
ebből központi szolgálatban
ebből más egyházi hatóság szolgálatában

Állandó diakónusok

Egyházmegye területén élő
más egyházmegyés papok
szerzetes papok

Papnövendékek

Világi hitoktatók
5170km2
750.000
494.500

8
5
149
4

1

78
50
16
2
3
2

6


5
8

7

148
Hitéleti adatok - 2022

Keresztelések
Elsőáldozók
Bérmálások
Házasságkötések
Temetések
Templomba járók
Szentáldozások

2752
1760
614
552
3362
21713
836310
Egyházmegyénk gazdag múzeumi, levéltári és könyvtári gyűjteménnyel rendelkezik. Történelmi és hitbéli kincseink bemutatása, a hozzájuk kapcsolódó időszaki kiállítások, előadások, előadássorozatok, fórumok hidat jelentenek a múlt és a jelen között. A Szent István Művelődési Ház sokszor ad helyet az ehhez és más kulturális eseményekhez kapcsolódó bemutatóknak, előadásoknak, kiállításoknak.

A kulturális programokról, valamint az egyházmegye életét érintő meghívásokról, eseményekről, programokról naprakész tájékoztatást nyújt a Hírek oldal Aktualitások valamint Eseménynaptár rovata.

Az egyházmegye élén a püspök áll, aki jelenleg Spányi Antal. Jelmondata: „Laudetur Jesus Christus!” Ő felelős az egyházmegyében rábízottak lelki életéért és azért, hogy a helyi egyház a mai világban is Krisztust képviselje, és mint legdrágább kincset, örömhírként adja a világnak. Az egyházmegye hívei vele szoros együttműködésben és lelki közösségben igyekeznek élni és szolgálni.

Püspök atyánk támogatásával jött létre ez a honlap is, amely válaszolni kíván a modern kor kihívására és segítő eszköze kíván lenni a közösségépítésnek, valamint a pontos és hiteles tájékoztatásnak. A plébániákról, a papokról, a világi munkatársakról, a miserendekről, az intézményekről és az eseményekről készített gondozott és naprakész adatbázisával hozzásegíti a honlapra látogatót ahhoz, hogy tájékozódhasson, megismerhessen, kapcsolatot fölvehessen és ápolhasson.

A Híreink belevonja az idelátogatót az egyházmegyéhez tartozó hívek életébe. Az Egyházunk oldalon bemutatásra kerül, hogy mire alapul ez az élet: az élő Istenre, a köztünk élő Krisztusra, küldötteire és ránk. Mindannyian az egyház építőkövei vagyunk Krisztusban. Az Egyházmegyénk oldal bemutatja az élő kövek egy részét: a vezetőket és munkatársaikat. Majd következik „kincseink” bemutatása, melyek az első kettőből forrásoznak: a Történelmünk és a Gyűjteményeink oldalak. A Média oldal tartalmával visszamutat a mára. A főbb oldalak a Kapcsolataink oldallal zárul, mely nem lezárni szeretne, hanem ablakot nyitni más oldalakra, melyekkel egyházmegyénk szorosabb kapcsolatokat ápol. Az Impresszum oldalán megtalálhatóak a honlap szerkesztőinek, munkatársainak e-mail címei, észrevételeit ezeken keresztül eljuttathatja hozzánk.

Szeretettel várunk mindenkit, aki többet szeretne tudni az egyházmegyéről, kérdése van, esetleg egy kis lelki felfrissülést keres.

 © Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk