Hálaadó szentmise Spányi Antal 60. születésnapján - beszámoló

2010. 11. 13. |

 

 püspök megszenteli az embereket

 

Spányi Antal 60. születésnapja alkalmából hálaadó szentmisét tartottak a székesfehérvári bazilikában. Az egyházmegye papjai, a városi és megyei vezetők, az oktatási intézmények vezetői, és hívek közösen ünnepeltek, nevükben Kiss János általános helynök atya köszöntötte a főpásztort.

A megyéspüspök pásztorbotot, főpapi ornátust és infulát kapott ajándékba papjaitól, valamint „A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 60 évében, az Úr 2010. esztendejében” címmel a főpásztor tiszteletére kiadott könyvet. Ez az egyházmegyés papi névtár mellett tartalmaz köszöntőket, a kiemelt egyházmegyés lelki-szellemi program összegzését és még nem publikált egyháztörténeti, művészettörténeti tanulmányokat.

Spányi Antal homíliájában beszélt annak fontosságáról, hogy a keresztény embernek tudnia kell, hol van a helye a világban. Isten adja a hivatást, vele az örömöket és nehézségeket, és Ő adja a Szentlelket, hogy miközben kötelességeinket teljesítjük, Isten országát építsük. 

Jól esik az embernek, hogy bizonyos pillanatokban vannak olyanok, akik mellette állnak, akik elfogadják, és ilyenkor kétségtelenül felismeri, hogy hálával tartozik az életért, mindenért. Az imádság mindig alkalmas eszköz arra, hogy a szeretetet megéljük.

"Az ünnep öröme a hétköznapokban mutatja meg erejét, amikor egymás terhét hordozzuk, amikor egymás örömében is osztozunk, amikor kiállunk és kitartunk egymás mellett szeretetben, türelemben, Isten áldásával, kegyelmével."

 

Homília meghallgatása:

 

„Közösen állunk Isten előtt. Ő az, aki összehozott bennünket ma itt, és akkor igazi, hiteles itt ma minden, ha az Ő szeretetében tudunk egymásra tekinteni.” – mondta.

A szentmise után a püspökségen fogadták a meghívottakat.

- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

 


 

 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk