Hangtár

2011.12.30. |
A székesfehérvári egyházmegye legkülönbözőbb pontjairól érkeztek hívek, hogy a papsággal együtt hálát adjanak a keresztény családok megerősítésére hirdetett Család Évéért.
2011.12.25. |
Karácsony arra hív meg bennünket, hogy Isten szeretetét megértsük, elfogadjuk, benne éljünk és sugározzuk magunk körül, hogy másokhoz is eljusson.
2011.11.25. |
A bazilika felszentelésének napja az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe részegyházunk szíve, melyben a helyi közösség legfontosabb eseményei történnek.
2011.11.01. |
Ez a nap közös ünnepe minden szentnek és a szentté nem avatott üdvözülteknek.
2011.09.23. |
Spányi Antal köszöntötte a pedagógusokat, egyházmegyei és szerzetesfönntartású intézmények munkatársait, megjelent híveket.
2011.09.03. |
A Látónapok célja a megújulás: idén a keresztény családok megújulása van középpontban – a részek megújulása pedig alapja az egészének.
2011.08.31. |
Saját erőfeszítéseinken túl szükségünk van Isten Szent Lelkének megerősítő kegyelmére. Intézményeinkben ezért hívjuk Őt.
2011.08.25. |
A közös lelkigyakorlat célja a papi lelkiség elmélyítése, a papságért, illetve papi hivatásokért való imádság volt.
2011.08.21. |
Nem elég ismernünk hitünket, hanem igyekeznünk kell meggyőződésünk szerint élni, és így tanúságtevőkké válni a világ előtt.
2011.08.20. |
Igazán akkor ünnepeljük őt, ha megértjük élete titkát, Istent a szívében és követjük példáját. Az általa ezer éve mutatott út ma is az életre vezet.
2011.07.03. |
Isten kegyelmét sosem önmagunkért kapjuk, hanem másokért is.
2011.06.26. |
Tegyünk hitvallást az Oltáriszentség mellett személyes és közösségi módon.
2011.06.19. |
Engedjük, hogy Isten bekapcsoljon minket is szentháromságos életébe.
2011.06.13. |
Legyünk hálásak az élet ajándékaiért
2011.04.21. |
A papok a diakónusokkal, kispapokkal együtt a püspök köré összegyűlve, a hívek imáitól kísérve közösen megújítják papi ígéreteiket.
2011.04.21. |
Az utolsó vacsora emlékére püspöki szentmisét tartottak, amelyen a lábmosás szertartását Spányi Antal megyés püspök tartotta. A templom és liturgia jelei nagycsütörtök estéjére fölerősödnek.
2011.04.02. |
"Csak a legkiválóbbak sajátja az alázat".
2011.03.27. |
Szakítanunk kell a megfáradt, beletörődő lelkiséggel; hallgatnunk kell a Lélekre. Meg kell újulnunk. Imádságunk - ha nem is hoz gyors változást - biztosan célba jut.
2011.03.26. |
A nagyböjti időnek sajátos helye van életünkben, mert ez kegyelmi idő: a megtérésnek és a húsvéti készületnek a kitüntetett ideje.
2011.03.26. |
Kaszap István születésének 95. évfordulója
2011.03.25. |
A szentmise keretében püspöki áldásban részesültek, a jegyesek és a fiatal házasok, hogy Isten kegyelmével megerősödve élhessék közös életüket.
2011.03.19. |
A szentjózsefi úton kell járnunk: föl kell ismerni, mit akar tőlünk az Úr. Vállaljuk férfi szerepünket, merjünk és akarjunk férfi lenni.
2011.03.13. |
A Domonkos nővérek kolostorában Spányi Antal megyéspüspök tartott szentmisét, amelyben egy 25 éves fogadalom és több idős nővér fogadalmának megújítására is sor került.
2011.02.11. |
Családok Éve meghívás, február 11-e a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól a Betegek Világnapja is.
2011.02.02. |
Gyertyaszentelő Boldogasszony
2011.01.20. |
Székesfehérvár Városa fogadalmi miséje
2011.01.01. |
Az új év első napja a kereszténység számára kiemelt nap, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk