Püspöki szentmise Alsószentiván engesztelő imanapján - beszámoló

2010. 10. 13. |

 

Szerdán délelőtt Alsószentivánon Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét az engesztelő imanapok évadzáróján. A szentmise keretében püspök atya köszöntötte és megáldotta azt a két alsószentiváni házaspárt, akik most ünneplik házasságuk 50. évfordulóját. 

 

 

     

 

 

Spányi Antal megyés püspök azzal kezdte szentbeszédét, hogy emlékeztetett arra: a bűn útjára tévedt ember nemcsak a bűn rabságának nyomorúságát tapasztalja, hanem Isten szeretetének irgalmasságát is. Amikor az első emberpár hallgatott a kísértőre, és megengedték, hogy a bűn uralkodjon rajtuk, első tapasztalásuk az volt, hogy mindenüket elvesztették, mezítelenek, kiszolgáltatottak, védtelenek lettek.

A bűn eluralkodott az emberiségen, ezért Isten ujjá akarta teremteni. Isten, ebben a világban megtalálja azt az egyszerű, Őrá figyelő életet, aki idős szülőktől jött a világra és egyszerű názáreti otthonban nevelkedett: Máriát. Élete csaknem mindenben hasonlított a miénkre, kivéve a bűnt. Isten akaratára figyelt, és ha meghallotta Isten szavát, válasza mindig "igen" volt Istennek. Nem mindig volt könnyű neki sem, de mindig elfogadta Isten akaratát. Részesült a szenvedésben is.

"Íme, a te anyád, íme a te fiad." Mária ezzel elfogadta, hogy mindannyiunk édesanyájává legyen. Ezért a Krisztus-követők keresték Mária közelségét is: Szent István király is Mária pártfogását kérte.

Mária pedig Fiára mutatva így szól a hozzá fordulókhoz: "Tegyétek, amit mond". Erre a Krisztus-követésre hív meg minket. Hagyjunk Máriának helyet az életünkben, tanuljunk meg imádkozni Mária lelkületével: igen, "legyen meg nekem a Te igéd szerint." Mária élete tetszett Krisztusnak, igyekezzünk hozzá hasonló teljes életet élni. Fogadjuk be mi is Istentől a szeretetet és adjuk tovább másoknak.

 

Homília meghallgatása:

 

A Shvoy Lajos püspök által egyházmegyénkben alapított első fatimai kegyhelyen a jelenés kapcsán májustól októberig, - minden hónap 13-án - zarándoknapokat tartanak.

 

- Marian -
Fényképeket készítette Ugrits Tamás és Kallós Péter

 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk