Krisztus a Szentháromság szoborcsoportból

Schmidt József Ferenc műhelye: Krisztus Szentháromság szoborcsoportból, 1749 körül. Fa, festett.
(Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, ltsz: 74.375.2) restaurálása

Egykor a dunapentelei, ma dunaújvárosi Szentháromság templom főoltárának éke volt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum gyűjteményében 74.375.2. leltári számon szereplő hetvennégy centiméter magas faszobor. A templom 1749-ben épült Padányi Bíró Márton veszprémi püspöksége alatt a Szentháromság tiszteletére. A szoborcsoporthoz tartozó Atyaisten alak szintén a múzeum gyűjteményében található, 74.375.1. leltári számon (az NKA 2311/1865. számú pályázatának támogatásával újult meg 2009-2010 folyamán), míg a Szentlelket ábrázoló galamb figurája az idők során elveszett.

Krisztust ábrázoló szobor egy felhőn ül, melyen bal lábával támaszkodik, míg jobbját maga mellett a felhő szélén nyugtatja. A szobor bal keze hiányzik, feltehetően a mellette lévő Atyaistennel együtt a földet mintázó globuszon tarthatta, jobb kezében feltehetően keresztet fogott, ez mára elveszett. A szakállas fiatal, életerős férfiként ábrázolt Krisztus jobb válla fölött - sajnálatosan sérült - lendületesen megmintázott drapéria lebeg. A végtagok ellentétes tartása, a mozgalmas drapériakezelés a szobornak erőteljes dinamikát kölcsönöz.

Amint az Atyaistent ábrázoló szobor esetében a Krisztus alak helyreállítása során az állagmegóvás szempontjából legfontosabb lépés az igen rossz megtartású faanyag szilárdítása volt. A talapzat kiegészítésével a szobor már szerkezetileg is alkalmassá vált a múzeumi bemutatásra. Ezt követően az eredeti festékrétegek kerültek feltárásra és megtisztításra majd a restaurátor esztétikailag egységes megjelenést biztosított a műtárgynak.

Baracza Szabolcs okleveles faszobrász-restaurátor művész kitartó és alapos munkát végzett nem csak a szoborcsoport restaurálásával, hanem mestere személyének kutatásával is. Baracza attribúciója szerint a szobrot Schmidt József Ferenc szobrász, a veszprémi Szentháromság-szobor mestere készítette, aki Padányi Bíró Márton püspök megbízásából Szentháromság-csoportokból sorozatok faragott. A püspök megbízásából az újonnan épített templomok számára készültek ezek a szoborcsoportok, így a dunapenetelei is. Mivel a templom építésének dátuma ismert, így nem csak a művész, hanem a mű készítésének ideje is megállapítható: 1749 körül készült a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Szentháromság szoborcsoportja Schmidt József Ferenc műhelyében. A veszprémi Boldog Gizella Múzeum gyűjteményében összesen 13 db Szentháromság-szoborcsoport található, melyek stíluskritikai vizsgálata alapján biztonsággal megállapítható, hogy Schmidt Ferenc műhelyének munkája a székesfehérvári szoborcsoport.

Restaurálási dokumentáció:  szfvarkrisztus2011szept.pdf (586 kB)

A restaurálás a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 2311/1953. számú pályázata támogatásával valósult meg. Köszönjük a támogatást!

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk