Különgyűjtemények:

- Manuscripta (Ms.): Kézirattár. Itt található a könyvtár 4 kódexe, de a modernkori, nyilvánosan nem publikált anyagok is (pl. szakdolgozatok).

Katalógus: cédulakatalógus helyben.

- Incunabulum (Inc.): ősnyomtatvány-gyűjtemény. Több mint 500 kötetes, országos jelentőségû állomány.

Katalógus: cédulakatalógus helyben. Az állomány könyvészeti adatai 2009 végén felkerülnek a MOKKA-R adatbázisba.

Szakirodalom: SAJÓ Géza - SOLTÉSZ Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur I-II. Budapest 1970.; VELENCZEI Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. Budapest, 2008.

- Antikva (Ant.): Hasonló méretű gyűjtemény 16. századi kötetekből.

Katalógus: cédulakatalógus helyben. Az állomány könyvészeti adatai 2009 végén felkerülnek a MOKKA-R adatbázisba.

Szakirodalom: VELENCZEI Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. Budapest, 2008.

- Régi magyar könyvek (RMK):, azaz a történeti Magyarország területén, vagy magyar nyelven megjelent 1711 előtt kiadott kötetek. Kiemelkedő darabja Balassi Bálint Istenes énekeinek 1665-ös Kassai kiadása, amely unicum. Legrégebbi darabja: BORNEMISSZA Péter: Első része Az Evangéliumokból és az Epistolakból való Tanuságok Nac, 1573.

Katalógus: cédulakatalógus helyben. 16. századi állományához lásd még Velenczei Katalin idézett művét.

- Egyházmegyei papírók (EM): A könyvtár rendezésekor létrehozott, de tudatosan csak az ötvenes évek végéig fejlesztett gyűjtemény. 200 pap-szerzőnk mintegy 1000 kötete Ma a hasonló természetű kötetek a törzsanyagba kerülnek.

Katalógus: Cédulakatalógus helyben; digitális katalógus interneten is Szirén9 programmal.

- Periodika: (Pa.): Évkönyvgyűjtemény. Jelentősnek mondható 19. századi schematismus-gyűjteménye.

Katalógus: cédulakatalógus helyben.

- Térképtár (T.):

Katalógus: kéziratos állományáról kiadott segédlet áll rendelkezésre:

DÓKA Klára: Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 7., Budapest 1991.

A püspöki könyvtár által kezelt egyéb könyvtárak és könyvtártöredékek:

- A Püspöki Szeminárium és a Székeskáptalan egyesített könyvtára. A székesfehérvári szeminárium 1801-ben nyitotta meg kapuit, és megszakításokkal 1952-ig mûködött. 1834-től az intézet könyvtárát gazdagították az elhalt kanonokok könyvtárai, ha életükben az arról való végrendelkezés jogát meg nem váltották. Megváltás esetén a befolyt összeget a könyvtár fejlesztésére fordították. A könyvtár rendezése az 1930-as években történt meg.

Katalógus: cédulakatalógus helyben.

- Papi kölcsönkönyvtár (KK): Prohászka Ottokár kézikönyvtárából és Shvoy Lajos nagyobb adományából 1941-ben Hajós József által szombathelyi mintára megszervezett papi kölcsönkönyvtár a kor követelményeinek megfelelő szinten általános ismereteket nyújtó állomány volt. Az intézmény rövid életű volt, hiszen a világháború, majd a kiépülő diktatúra ellehetetlenítette működését.

Katalógus: cédulakatalógus helyben, részleges digitális feldolgozása ORBIS-programmal.

Szakirodalom: A Székesfehérvári Egyházmegye Kölcsönkönyvtára. Címjegyzék, Székesfehérvár 1941.

- Bementett plébániai könyvtárak és könyvtártöredékek: A Püspöki Könyvtár már a harmincas évek könyvtárrendezésekor is igyekezett figyelmet fordítani a plébániai könyvtárak kiemelkedő értékeire, azokat lehetőség szerint törzsállományába beolvasztotta. Újabban elsősorban veszélyeztetett állapotba került könyveket mentünk el plébániáinkról. Amennyiben ezek csekélyebb méretű egységek, úgy a törzsanyagba kerülnek, amennyiben azonban nagyobb, különlegesebb gyűjtemények, és ez az eredeti tulajdonos egyházközség szándéka, úgy igyekszünk együtt tartani őket. Nagyobb, külön kezelt gyűjtemények származási helye:

- Aba - Sárkeresztúr - Sárszentágota
- Adony (ún. Koller-könyvtár)
- Pusztavám
- Sárpentele
- Solymár
- Székesfehérvár-Belváros
- Székesfehérvár-Vasútvidék
- Vajta
- Vértesboglár

Feldolgozottságuk szintje eltérő.

- Hagyatékok, ajándékok: Az egyházmegye több papja - de néhány laikus személy is - végrendeletileg a könyvtárra hagyta könyveit, vagy azok egy részét. Mivel raktári kapacitásunk véges, ezen állományokból a könyvtár számára újdonságot jelentő, vagy gyakran keresett köteteket a törzsanyagba átemeljük, a duplum-köteteket pedig igyekszünk igazságosan elosztani. Érdeklődő papjaink, kispapjaink, újra induló egyházi (tan)intézményeink, egyházközségeink ténylegesen működő könyvtárai ingyenesen; kutatóink szerény térítés ellenében juthatnak ezekhez hozzá. Ez az elosztó funkció teher a könyvtárnak, de úgy érezzük, mindenképp el kell látnunk.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk