Segédletek


A./ KIADOTT SEGÉDLETEK:


- NAGY Lajos: A székesfehérvári püspökség levéltára. Budapest, 1958.
Repertórium szintű, de csak 1945-ig ismerteti az iratanyagot, a speciális gyűjtemények és a káptalani levéltár anyaga hiányzik belőle. Raktári számrendszere elavult, az iratok a megnevezett levéltári csomószámok alapján kereshetőek.
Digitális verziója elérhető ITT.

 
- DÓKA Klára: Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 7. Budapest, 1991.
Tartalmazza a székeskáptalani levéltár kéziratos térképanyagának leírását.


- Mózessy Gergely: A Székesfehérvári Hittudományi Főiskola Levéltára, In: HEILAUF-KISS-SZÖGI szerk.: Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei I. Budapest, 1997.
Az 1801-1952 közt megszakításokkal működő egyházmegyei szeminárium anyagára.


- DÓKA Klára: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 3., Székesfehérvári egyházmegye. Budapest, 1997.
A Canonica Visitatio-k anyagát ismerteti a 19. század utolsó harmadáig.

 


 

B./ ON-LINE ELÉRHETŐ SEGÉDLETEK


- Levéltárunk vázlatos fondjegyzéke itt tölthető le: fondjegyzek_2024.06.13.docx (29 kB)
Egyes állományrészek részletesebb leírásának feltöltését megkezdtük az AtoM leíró rendszer segítségével az alábbi oldalra (http://arca.melte.hu/), mely - reményeink szerint - az egyházi levéltárak közös katalógusaként funkcionál a közeljövőben.
A rendszerben jelenleg főesperesi és esperesi levéltáraink fondcsoportjának leírása 100%-ban;
a levéltárban elhelyezett plébániai iratok fondcsoportjának 90%-a található meg.
A feltöltés folyamatos.

- Kottatár segédlete - A valamivel több mint ezer tételes anyag feléről elkészült digitális segédlet. (Egly Tibor, 2004.)
Bevezető:   kotta_bevezeto.pdf (50 kB)
Kotta katalógus:  kottatari_katalogus.pdf (178 kB)

- Repertórium a főesperesi és esperesi iratanyagokról. (Mózessy Gergely, 2012.)
Letölthető:  repertorium-iratjegyzek-7-3.doc (173 kB)

- A levéltár katafalk címereinek lajstroma és címerleírásai.
Elérhető ITT, néhány reprodukcióval.
A teljes anyagmegtekinthető online kutatási rendszerünkben. 

 


 

C./ HELYBEN ELÉRHETŐ SEGÉDLETEK:


- Mutató az 1945-93 közti levéltári csomójegyzékhez.
Ennek digitalizálása, repertórium-szintűvé duzzasztása folyamatban van.

- A székeskáptalani levéltár alapleltára.
Kéziratos, csonka anyag az 1970-es évekből. Részlegesen tartalmazza az 1850-ig vezetett levéltári számokat. (Az iratanyag 1850-től év/folyószám rendben, iktatókönyv nélkül található meg, átnézéssel kutatható; 1920-as évektől tematikus rendezési kísérletek nyomai érzékelhetőek.)

- A levéltári kézirattár újabb anyagának lajstroma.
A repertórium kiadása óta leltárba vett tételek jegyzéke. Pontosítása, aktualizálása után e honlapon közzé kívánjuk tenni.

- A levéltári fotótár katalógusa.
Digitalizált, táblázatos formában. Javítása, egységesítése után e honlapon közzé kívánjuk tenni.

- A levéltár typarium-gyűjteményének jegyzéke.
Az anyag fényképes reprodukcióival együtt e honlapon közzé kívánjuk tenni.

- A Prohászka-Gyűjtemény levél- és cikkgyűjteményének darabszintű lajstroma
Digitalizált, táblázatos formában.

Az újabban átvett és levéltárba került idegen iratképzőktől származó anyagok (plébániai, esperesi, hagyatéki, letéti stb.) esetében átvételkor különböző mélységű leírásokat készítünk. Ezek természetesen helyben rendelkezésre állnak.

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk