Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
Tel.: (22) 510-697
Fax: (22) 510-699
E-mail: mozessy.gergely | kukac | puspokseg.hu
leveltar | kukac | puspokseg.hu
Facebook: https://www.facebook.com/szfvpl
Intézményvezető: Mózessy Gergely
Levéltáros: Varga Mátyás
Kutatószolgálat:hétfő, kedd, csütörtök: 9 - 16 óráig, előzetes bejelentkezéssel

Regisztráció az online kutatásra: https://matricula.hu/user/register

Őrzött iratanyag mennyisége: 757.25 iratfolyóméter
Évköre: 1302-2023

A levéltár törzsanyagát a püspökség egyházkormányzati iratanyaga adja. Ez a kezdeti időkben protocollumokat jelent, melybe az ügyviteli iratokat bemásolták. Vurum József püspök utasítására Aigner Károly dolgozta ki 1816-ban a püspökség sajátos iratkezelési rendjét, mely lényegében a mai napig érvényben van. Az akták tartalmuk szerint kaptak levéltári számot; e szerint nyernek elhelyezést. Ez az iratkezelési rend feleslegessé tette mutatókönyv vezetését. Az 1930-as években Kuthy István végzett levéltárrendezési munkálatokat: felszámolta az előző évtizedek pontatlanságait és keveredéseit, modernizálta a levéltári számok rendszerét. Legjelentősebb tette azonban az, hogy kiválogatta és elkülönítette az iskolai iratokat (scholaria) a kezelhetetlenné duzzadó plébániai vonatkozású aktáktól. Az iratanyag elhelyezése időrendben három részre különül el: 1777-1945/48 (iskolaügyeknél), 1945/48-1993, 1993-. Ez utóbbi szétválasztás, és ezzel a klasszikus irattár és levéltár szétválasztása 1998-ban történt meg.
Elkülönül a törzsanyagtól a püspökség belső gazdálkodási ügyeire, javadalmaira, birtokaira vonatkozó gazdasági levéltár, valamint az egyházjogi okokból csak különleges esetben kutatható szentszéki iratanyag.

A püspöki levéltár igyekezett begyûjteni és megőrizni az egyházmegye területén egykor mûködött egyházi intézmények saját iratanyagát is. Jelentősebb ilyen elkülönülő provinenciájú anyagaink:
- a székesfehérvári társaskáptalan levéltára; mely a Szent István által alapított, 1777-ben megszûnt kiváltságos prépostság rendkívül töredékesen fennmaradt 18. századi gazdasági iratanyagát őrzi,
- a székesfehérvári szeminárium és azzal összefüggő aggpapi intézet levéltára,
- az Actio Catholica egyházmegyei szervezetének fennamradt töredékes iratanyaga.

Újabban veszélyeztetett helyzetûnek ítélt plébániai és esperesi levéltárak anyagának bementését is megkezdtük. Mivel e szervezetek jogi értelemben az esetek többségében megszûntnek nem tekinthetőek, a fenti csoportba nem sorolhatóak.
őrzünk hagyatékokat, letéteket, tudományos munkák kéziratait is.

Bár kezelése a püspöki levéltárra hárul évtizedek óta, természetesen iratkezelésében is, nevében is megőriztük a püspöki tanácsadó-testület, a székesfehérvári székeskáptalan levéltári anyagának különállását.

Kutatási Szabályzat:  kutatasi-szabalyzat-2022.12.15.pdf (5.3 MB)
(2024. július 1-jétől hatályos
324-2024_kutatasi_szabalyzat.pdf (726 kB))
Kutatási engedély kérése:  latogatojegygdpr.doc (37 kB)© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk