Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
Tel.: (22) 510-697
Fax: (22) 510-699
E-mail: mozessy.gergely | kukac | puspokseg.hu
leveltar | kukac | puspokseg.hu
Intézményvezető: Mózessy Gergely
Levéltári asszisztensek: Bechtold Panna, Varga Mátyás
Kutatószolgálat:hétfő, kedd, csütörtök: 9 - 16 óráig, előzetes bejelentkezéssel

 

Az intézményünknek otthont adó püspöki palota falújítása és a járványhelyzet miatt a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár kutatási rendjével kapcsolatban 2020. szeptember 21-től az alábbi – ideiglenes – intézkedéseket hozom:

1./ A levéltárban a kutatás hétfő, kedd, csütörtök 9 – 12 illetve 13 – 16 óra között lehetséges.

2./ A kutatóteremben egyszerre csak egy kutató tartózkodhat. Mindenképpen kérjük az előzetes bejelentkezést, időpont-egyeztetést telefonon (22/510-697) vagy e-mailben (leveltar@puspokseg.hu).

3./ A kutatóteremben a maszk viselése kötelező (431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet, 1.§. gb pont).

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a püspöki palota továbbra is munkaterület. Ezért nem tudunk olyan csendet és nyugodt munkakörülményeket biztosítani, amelyet megszokhattak. Nyomatékosan kérjük, hogy ha az épület főbejáratánál az építkezéssel kapcsolatos munkák miatt kordonba ütköznek, keressék meg telefonon kollégáinkat (06/22/510-697), vagy a palota portaszolgálatát (06/30/7095260). Munkatársaink kimennek és biztonságosan bekísérik Önöket az épületbe. Önhatalmúlag semmiképp se kezdjenek a kordon alatti bujkálásba vagy annak megkerülésébe. Felelősséget az ennek megsértéséért bekövetkezett helyzetekért nem tudunk vállalni.

 zékesfehérvár, 2020. szeptember 18.

Mózessy Gergely

igazgató     

 

Az online kutatás lehetősége anyakönyvi másodpéldányainkban (1895-1919) a levéltár új honlapján továbbra is elérhető. Ide költöztettük át a lélekösszeírások képanyagát is. Látogasson el hozzánk! www.szfvpl.hu

Őrzött iratanyag mennyisége: 738.78 iratfolyóméter
Évköre: 1302-2019

A levéltár törzsanyagát a püspökség egyházkormányzati iratanyaga adja. Ez a kezdeti időkben protocollumokat jelent, melybe az ügyviteli iratokat bemásolták. Vurum József püspök utasítására Aigner Károly dolgozta ki 1816-ban a püspökség sajátos iratkezelési rendjét, mely lényegében a mai napig érvényben van. Az akták tartalmuk szerint kaptak levéltári számot; e szerint nyernek elhelyezést. Ez az iratkezelési rend feleslegessé tette mutatókönyv vezetését. Az 1930-as években Kuthy István végzett levéltárrendezési munkálatokat: felszámolta az előző évtizedek pontatlanságait és keveredéseit, modernizálta a levéltári számok rendszerét. Legjelentősebb tette azonban az, hogy kiválogatta és elkülönítette az iskolai iratokat (scholaria) a kezelhetetlenné duzzadó plébániai vonatkozású aktáktól. Az iratanyag elhelyezése időrendben három részre különül el: 1777-1945/48 (iskolaügyeknél), 1945/48-1993, 1993-. Ez utóbbi szétválasztás, és ezzel a klasszikus irattár és levéltár szétválasztása 1998-ban történt meg.
Elkülönül a törzsanyagtól a püspökség belső gazdálkodási ügyeire, javadalmaira, birtokaira vonatkozó gazdasági levéltár, valamint az egyházjogi okokból csak különleges esetben kutatható szentszéki iratanyag.

A püspöki levéltár igyekezett begyûjteni és megőrizni az egyházmegye területén egykor mûködött egyházi intézmények saját iratanyagát is. Jelentősebb ilyen elkülönülő provinenciájú anyagaink:
- a székesfehérvári társaskáptalan levéltára; mely a Szent István által alapított, 1777-ben megszûnt kiváltságos prépostság rendkívül töredékesen fennmaradt 18. századi gazdasági iratanyagát őrzi,
- a székesfehérvári szeminárium és azzal összefüggő aggpapi intézet levéltára,
- az Actio Catholica egyházmegyei szervezetének fennamradt töredékes iratanyaga.

Újabban veszélyeztetett helyzetûnek ítélt plébániai és esperesi levéltárak anyagának bementését is megkezdtük. Mivel e szervezetek jogi értelemben az esetek többségében megszûntnek nem tekinthetőek, a fenti csoportba nem sorolhatóak.
őrzünk hagyatékokat, letéteket, tudományos munkák kéziratait is.

Bár kezelése a püspöki levéltárra hárul évtizedek óta, természetesen iratkezelésében is, nevében is megőriztük a püspöki tanácsadó-testület, a székesfehérvári székeskáptalan levéltári anyagának különállását.

Kutatási Szabályzat: kutszab2016.pdf (5 MB)
Kutatási engedély kérése:  latogatojegy.doc (37 kB)© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk