Munkatársak

Mózessy Gergely

1972-ben születtem Budapesten. A helyi Piarista Gimnáziumban érettségiztem 1990-ben, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán, történelem és levéltár szakokon folytattam tanulmányokat. Diplomáimat 1995 nyarán illetve 1997 januárjában szereztem. Szakdolgozataimban az egyház- és felsőoktatás-történet határvidékére eső témát, az egyetemi és főiskolai lelkészségek történetét (1936-1950) dolgoztam fel. Első önálló monografikus kötetem e munkának az eredménye. A két szakon kívül egyháztörténeti és magyar művelődéstörténeti programot is végeztem.

1995 augusztusától a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár levéltárosa vagyok. Kezdetben félállásban nyertem alkalmazást, 1997-től teljes állásban. 1998 novemberétől gyűjteményigazgatóként a levéltáron kívül a Püspöki Könyvtár és az újjászervezett Egyházmegyei Múzeum is vezetésem alá került. Mindemellett 1995-1999 között a Ciszterci Rend székesfehérvári gimnáziumában tanítottam egyháztörténetet.

Tagja vagyok a Magyar Levéltáros Egyesületnek (MLE), a Magyar Levéltárvezetők Tanácsának (MLVT) és a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE); utóbbi szervezetnek intézőbizottsági munkájában is részt vettem 1998-2010 között. Kuratóriumi tagja vagyok a 2003-ban alapult Alba Civitas Történeti Alapítványnak (ACTA) a kezdetektől, a Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíjalapítványnak 2023-tól. 2019 tavaszától a Levéltári Kollégium tagja lettem az MLVT szakmai jelöltjeként.

Részt vettem a Levéltári Szemle szerkesztőbizottságának munkájában 2004-2009 között. 2005-2017 között az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ levéltári szakreferensi teendőit is elláttam. A 2008-2012 között az Egyházi Muzeológusok Egyesülete alelnöke voltam. 2009-ben megbízott előadóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, 2019-2022 között a Kodolányi János Egyetemen tartottam egyháztörténeti szemináriumokat. Részt vettem az MTA BTK által koordinált, a hazai egyházmegyei zsinatok történetét feltáró OTKA-kutatási programban.

Fő kutatási területem a „hosszú” 20. század egyháztörténete, különös tekintettel annak egyházmegyei vonatkozásaira. Publikációimról a mellékelt listából tájékozódhat az érdeklődő.

Szakmai munkámat 2014-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, 2023-ban Pauler Gyula-díjjal jutalmazták.

1999-ben megnősültem, két gyermekem van.

 

 Publikációs jegyzék, utoljára frissítve 2024. május 15.:
publikaciosjegyzek_mozessy_20240515.pdf (379 kB)


Varga Mátyás

Székesfehérváron születtem 1993-ban. A Váci Piarista Gimnázium nyelvi előkészítős osztályában tanultam és tettem érettségit 2012-ben, ezután a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelem BA és MA szakjain kitüntetéses oklevelet szereztem. Egyetemi tanulmányaim végzése közben áthallgattam régészeti, művészettörténeti és politikatudományi órákra is, 2017 októberében pedig egy hónapot töltöttem az olomouci Palacký Egyetemen CEEPUS ösztöndíj keretében.

Kutatási érdeklődésem az egyetemi képzés végére a 20. századi egyháztörténet felé fordult, szakdolgozatomat is ebben a témakörben írtam és védtem meg 2018-ban. Ennek kibővített, átdolgozott formája 2023-ban kötetként is megjelent.

2018 márciusa óta dolgozom a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltárban. 2018-tól a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE), 2024-től a Magyar Levéltárosok Egyesületének (MLE) tagja vagyok.

Alakuló kutatási területem a 20. század egyháztörténetének a Székesfehérvári Egyházmegyére vonatkozó szakasza, különös tekintettel az 1919-es, valamint az 1945-1948 közötti időszakokra.

2019-ben megnősültem, egy gyermekem van.

 

Publikációs jegyzék, utoljára frissítve 2024. május 15.:
publikaciok_eloadasok_varga_20240515.pdf (418 kB)

 
© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk