Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4.
Tel.: (22) 510-684
E-mail: muzeum | kukac | puspokseg.hu
Facebook: www.facebook.com/SzemMuzeum , www.facebook.com/Szenteknyomaban

Igazgató: Smohay András
E-mail: smohay | kukac | szfvar.katolikus.hu
Mobil: (30) 458 4234

Jelentkezés foglalkozásokra: www.szenteknyomaban.hu

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum és a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont nyitva tartása: keddtől szombatig: 10 - 18 óráig (hétfő: szünnap)

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum és a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont 2023. december 23. és 2024. január 9. között zárva tart. Nyitás január 10-én.

Boldog új évet kívánunk!

Jegyáraink (2021. július 1-jétől):

Teljes árú jegy: 1.200 Ft.
Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 600 Ft.
Családi jegy (2 felnőtt, 1 diák): 2.400 Ft + diák 400 Ft/fő
Tárlatvezetés: 5000 Ft/csoport (15 fő felett ingyenes, egy csoport legfeljebb 35 fős lehet)
Múzeumpedagógiai foglalkozás (létszámtól függetlenül): 5.000 Ft
További kedvezményekről az oldal alján olvasható a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet. szerint.

Kérjük, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokra és a tárlatvezetésekre legalább három nappal korábban jelentkezzenek a www.szenteknyomaban.hu . weboldalon

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy legfeljebb 20*30*10 cm méretű kézitáska vihető fel a kiállítótérbe. A jelzett méretnél nagyobb táskákat, csomagokat biztonságos ruhatárban tudjuk elhelyezni. Megértésüket köszönjük.

 

 

Jelenleg megtekinthető kiállításaink:

 

Föld és ég között

Bővebb információ a kiállításról itt található.

Prohászka – Püspök az emberért

Bővebb információ a kiállításról itt található.

 

Korábbi kiállításaink:

 

Barokk mennyország

2018. augusztus 3-tól 2018. október 23-ig

A Szent István Király Múzeummal közös kiállításról bővebb információ itt található.

Az István, a szent király

2013. augusztus 31-től 2013. december 11-ig

Bővebb információ: www.szentistvankiallitas.hu

 

„Az üdvösség történetei”

2009. június 20-tól 2013. július 30-ig 

Az 1938-ban megszervezett Egyházmegyei Múzeum a székesegyházi kincstár javain túl a plébániák liturgikus remekeit is a nagyközönség elé tárta, bemutatva ezzel egy egész terület hitéletének tárgyi emlékeit. Az 1998-ban újjászervezett kiállítás új helyen, a püspöki palotával szemközt, a hajdani ferences kolostor emeleti részén hasonló tematikával várja a látogatókat. Az elsősorban a liturgikus ötvös- és textiltárgyakra, valamint festményekre és szobrokra koncentráló törzsanyag 2009 nyarától megújult formában látogatható.

2006 februrájában nyitott "Prohászka - püspök az emberért" című időszaki tárlatunkat a nagy érdeklődésre való tekintettel állandósítottuk.

 

Kiadványaink:

Szent Imre 1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. Szerk.: Kerny Terézia. A szerkesztő munkatársa: Smohay András. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 1. Székesfehérvár, 2007.

Szent Imre 1000 éve. Multimédiás DVD-ROM a székesfehérvári millenniumi emlékév és kiállítás dokumentumairól. Katalógus. Szerk. Kerny Terézia. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 2. Székesfehérvár, 2007.

Bibliai találkozások. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiállítása a Biblia Évében 2008. május 24 – november 9. Szerk.: Smohay András. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 3. Székesfehérvár, 2008.

Mátyás király és a fehérvári reneszánsz. Szerk.: Kerny Terézia, Smohay András. Magyar királyok és Székesfehérvár I. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 4. Székesfehérvár, 2010.

Értékeink. Különleges idegenvezetés Székesfehérvár egyházi kincsei között. Szerk.: Smohay András. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 5. Székesfehérvár, 2010.

Károly Róbert és Székesfehérvár. Szerk.: Kerny Terézia, Smohay András. Magyar királyok és Székesfehérvár II. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 6. Székesfehérvár, 2011.

II. András és Székesfehérvár. Szerk.: Kerny Terézia, Smohay András. Magyar királyok és Székesfehérvár III. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 7. Székesfehérvár, 2012.

Tanulmányok Szilárdfy Zoltán 75. születésnapjára. Szerk.: Smohay András. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 8. Székesfehérvár, 2012.

István, a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Szerk.: Kerny Terézia, Smohay András. Magyar királyok és Székesfehérvár VI. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 9. Székesfehérvár, 2013.

Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye, 2011–2015. Szerk.: Reha György. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 10. Székesfehérvár, 2015.

Egyházunknak anyja. Szűz Mária tisztelete a Székesfehérvári Egyházmegyében. Élő hagyományok. Szerk.: Smohay András. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 11. Székesfehérvár, 2015.

Ünnepeink. Jubileumi kötet Spányi Antal püspökké szentelésének huszadik, székesfehérvári megyéspüspöki kinevezésének tizenötödik évfordulójára. Szerk.: Smohay András. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 12. Székesfehérvár, 2018.

Szent László kora és kultusza. Tanulmánykötet Szent László tiszteletére. Szerkesztette: †Kerny Terézia, Mikó Árpád, Smohay András. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 13. Székesfehérvár, 2018.

Mindenki egyformán számít. A Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményei. Szerk.: Szalma István. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 14. Székesfehérvár, 2020.

Ribi András: A fehérvári keresztes konvent története. Preceptorium, hiteleshely, ispotály a késő középkorban (1390–1543). A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 15. Székesfehérvár, 2021.

 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

 A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. § (1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontjaszerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével,

d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5) A miniszter – a muzeális intézmény kérésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6) A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján.

3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. § A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

5. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk