Szűz Mária Isten anyja - püspöki szentmise - beszámoló

2021. 01. 01. | | 2021. 01. 01.

 

 

 

Mária szeretete által forduljunk felebarátaink felé – Spányi Antal püspök újévi miséjében összefogást hirdetett meg a horvátországi földrengés károsultjai támogatására

2021.01.01. – Újév első napján, Spányi Antal megyés püspök tartott koncelebrált szentmisét Szűz Mária Isten Anyja ünnepén, a Szent Imre-templomban. A főpásztor Mária életpéldáján keresztül arra hívta fel a figyelmet, ahogy Égi Anyánk átadta életét Jézusért és minden emberért Istennek, mi is ajánljuk fel életünket, és adjuk oda, amink van másoknak: nyújtsunk segítő kezet embertársainknak, most a horvátországi pusztító földrengés károsultjainak.

„A Szűzanya örök példája minden jóakaratú, jószándékú embernek az, ahogy felajánlotta magát az Úrnak, és példát mutatott az Isten szeretetére, az Egyház szeretetére, felebarátaink szeretetére. Ő, aki minden jónak a példája, most arra hív minket, hogy segítsük meg testvéreinket, azokat, akik bajban vannak. Összefogva a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, a Székesfehérvári Egyházmegye a Katolikus Karitásszal, egy közös gyűjtést hirdet meg a horvátországi földrengés áldozatainak megsegítésére” – mondta Spányi Antal püspök az újévi szentmisében.

A megyés püspök homíliájában arról beszélt, az emberi élet út az Isten felé, az Élet Forrása felé. „Az élethez idő kell, az idő pedig Isten ajándéka, amelyben lehetőségeket kapunk, de amelyről számadással is tartozunk. Ennek az időnek egy-egy állomásán megállunk, előre és hátra is tekintünk, hogy hálát adjunk és engeszteljünk. Most is itt vagyunk az újesztendő első napján, és reménykedünk, hogy valami újat kezdhetünk. Van nehézség, kereszt, szenvedés, fájdalom, elmúlás és sikertelenség, de mégis itt vagyunk, és ha mérlegre akarjuk tenni életünk eseményeit, meg kell állapítanunk, hogy nemcsak kudarc és rossz van benne, hanem jó is, szeretet és siker is. Mert nemcsak fájdalmak vannak az életünkben, hanem olyan emberek, akiket szerethetünk, akik szeretnek, akikért hálát adhatunk.” A főpásztor annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy a hálaadásnak hozzá kell tartoznia a keresztény ember mindennapi életéhez. „Ha többet adnánk hálát, több lenne a békességünk és az örömünk. Hálás lelkülettel többször észrevennénk, hogy az Isten velünk van, törődik velünk, és gondunkat viseli. Keressük tehát a hála perceit, és építsük, formáljuk lelkünkben a hálás érzületet! De amikor sok gyarlóságot, bűnt, mulasztásokat látunk, látjuk saját gyengeségünket is, tartozunk az Istennek és magunknak azzal, hogy bűnbánatot tartunk” – emelte ki szentbeszédében a püspök, majd hozzátette. „Az új életet, amire vágyunk, nem mi fogjuk magunknak megteremteni. Nem lesz egyszerre több akaraterőnk, és nem lesz egyszerre másféle érzület bennünk, de az Isten kegyeleme képes arra, amire mi magunk nem. Hogy új élettel ajándékozzon meg minket, amelyben a bűneinktől elfordulva a jót, az erényes élet útját választjuk. Isten kegyelme alakít és formál minket.”

A megyés püspök végül arról beszélt, hogy Mária egész élete példaadás és tanítás számunkra arra, hogyan lehet egy életet leélni úgy, hogy Istenre bízzuk magunkat, és saját akaratunkról is lemondva, az Urat szolgáljuk. „Kérjük Őt, hogy Vele együtt elnyerjük azt a békét és boldogságot, amelyet olyan nagy tisztelettel és csodálattal nézünk. Az Istennek ajánlott élet, a Mária oltalmába helyezett élet bizalommal halad az időben, a maga útján. Nem kell félnünk, és nem kell aggodalmaskodnunk, sem magunkért, sem a ránk bízottakért. Isten szeretete nagyobb és erősebb, megoltalmaz minket. Ő a jó felé vezet, az örök beteljesedés felé segíti életünket. Adja az Úr, hogy szent kegyelme által tudjuk az életünket megújítani, készségessé tenni a szívünke, és akaratunkat. Tudjuk formálni önmagunkat és emberi kapcsolatainkat, hogy felelősen segítsük egymást az égi haza felé, és ezen az úton ne fáradjunk el, és ne veszítsük el a célt. Isten kegyelmével, Mária oltalmával járjunk Jézus nyomában” – fejezte be beszédét a főpásztor.

A szentmise végén Dózsa István plébános áldott új esztendőt kívánt mindenkinek, és elmondta, hogy Spányi Antal megyés püspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke védnökségével, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásszal és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házzal együttműködve, a horvát kisebbségi önkormányzat jótékonysági gyűjtést hirdetett meg. Január 4-én hétfőtől várják a tartós élelmiszer, tisztító- és fertőtlenítőszer, ruha- és ágynemű felajánlásokat, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca, 1. és a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász , Székesfehérvár, Lövölde u. 28/a. sz. alatt.

 

Berta Kata
Fényképeket készítette: Lugosi Balázs

 


 

Kapcsolódó hír:

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk