Szűz Mária Isten Anyja - szentmise és szentségimádás - beszámoló

2010. 01. 01. |

 

ábrázolás

 

Szűz Mária Isten Anyja ünnepén délelőtt a Székesegyházban püspöki szentmise volt. Spányi Antal megyés püspök homíliájában a követketőket mondta:

A múlt évet azzal fejeztük be, hogy hálát adtunk mindenért. Az új évet kezdjük meg hittel. Az év első napján Isten adományainak új sorozata előtt állunk. Legyünk telve a hálaadás örömével és a hívő ember bizalmával. Van bőven, amit meg kell köszönnünk: ha nem tesszük meg, akkor mi leszünk szegényebbek. Boldog igazán a hálás ember tud lenni. Az Isten felé forduló, imádkozó ember nincs egyedül.

Legyen ez az esztendő az imádságban való megerősödés esztendeje; éljünk Isten jelenlétében. Az ima erőt ad a magunk dolgainak, de a ránk bízott világ dolgainak is a rendbe tételére. Váljunk áldássá a környezetünk, szeretteink számára.

Meg kell szüntetnünk a hazugság világát. A kötelességteljesítést és az emberhez méltó életvitelt kell követendő példának beállítani, ezt kell népszerűsíteni. Olyan világot kell formálnunk, melyben mindenki felel tetteiért, de amely megvédi az állampolgárt az oktalan gyalázattól, az alapot nélkülöző rágalomtól. Meg kell teremteni a közbiztonságot, a családok segítését, az idősek, betegek és fogyatékkal élők támogatását. Meg kell teremteni a környezet védelmét, mely a következő nemzedék élettere.

Az új esztendő, amely előtt állunk, lehetőségként mindezeket magában hordja. Ezekről nekünk közösen kell – Isten és egymás színe előtt, lelkiismeretünk szavára hallgatva – döntenünk. Mindez nagy munka, közös erőfeszítést és tudatosságot követel mindnyájunktól. Élnünk kell a jog által biztosított eszközeinkkel, hogy mindezek megvalósulhassanak: nem hagyhatjuk többé magunkat meglopni, becsapni és tönkretenni. Nem hagyhatjuk a hazát eljátszani.

Ha minden tőlünk telhetőt megtettünk, akkor várhatjuk Isten áldását. Segítsen bennünket a most elkezdett esztendőben az Úr áldása és kegyelme és kísérjen bennünket a Magyarok Nagyasszonyának, az Istenszülő szűznek anyai oltalma!

 

Homília meghallgatása:

 

A szentmisét követően az esti szentmiséig újévi szentségimádást tartottak a város egyházközségei, mely másodikán délben folytatódik a szentségkitétellel és este 6-kor szentmisével zárul.

 

 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk