Szent István király ünnepén szentmise Székesfehérváron - beszámoló

2023. 08. 20. | | 2023. 08. 20.

 

 

 

Nekünk is a hitből kell erőt merítenünk – Püspöki szentmisével és kenyérmegáldással ünnepelték Szent István királyt Székesfehérváron

2023.08.20. – Együtt ünnepelt a királyi város, Székesfehérvár augusztus 20-án, Szent István király napján. Spányi Antal megyés püspök a város papságával együtt mutatott be szentmisét, amelyen részt vettek Vargha Tamás miniszterhelyettes, a város, a járás, a vármegye, a kormányhivatal, a honvédség és a rendvédelmi szervek vezetői és képviselői, intézményvezetői, valamint a Szent István Lovagrend tagjai és a templomot zsúfolásig megtöltő hívek. Jelen voltak Marcellino Hark polgármester, a libanoni Batroun és Schwäbisch Gmünd testvérvárosok küldöttei. A Szent Korona hiteles másolatának és első uralkodónk fejereklyéjének jelenlétében Spányi Antal püspök arról beszélt, első szent királyunk felelősen vállalta uralkodói feladatát, harmóniában élt benne emberi természete, a család szeretete, a nemzetéért vállalt áldozatossága. A keresztény hit határozta meg cselekedeteit, megvédte országát, és amikor kellett, az isteni gondviselésre bízta a hazát.

A főpásztor méltatta Szent Istvánt, a méltóságteljes államvezetőt, aki előrenézett, és tervezni tudott a sikerért, de a kudarcot is el tudta viselni. „A legendákból sokat megtudunk arról, hogy milyen ember volt Ő, aki hordozta a maga keresztjeit, ám vállalta küldetését, és abban mindenáron megmaradt ... Látjuk az embert, aki kereste és kutatta az igazságot, és elfogadva Krisztus kinyilatkoztatását, megtalált egy igazabb és teljesebb világot. A szentségek által Jézushoz kötötte az életét, és neki odaadottan, egy életen keresztül hűséges maradt. Találhatott volna alkalmat arra, hogy emberileg nézve megtorpanjon, hiszen sokszor szembe kellett néznie nehézségekkel keresztény hite miatt, ám mindvégig kitartott. Ő nemcsak egy glóriával felékesített szentünk, hanem követendő példa, akitől tanulnunk kell” – fogalmazott a püspök.

„Vajon mi minden feladatunkat, tehetségünket, adottságunkat és a velünk szembe jövő kihívást úgy próbáljuk-e teljesíteni, ahogy Ő tette? Próbáljuk-e a családunkat hűségben szeretni, és ha kell, újra kezdeni mindent, úgy, ahogy Szent István és a Magyar Szent Család példája mutatja. Hitünkben tudunk-e hűségesek és kitartóak lenni, mint Ő volt, aki nemcsak törvénnyel irányította a népet, hanem példamutatással?” – tette fel a kérdést a püspök, majd arról beszélt, azzal a felelőséggel kell élnünk az országért, a nemzetért, ahogy első királyunk tette. Kiállni a földért, a népért, a hagyományainkért, a magyar nyelvért, amiért Ő is harcolt. … Nekünk is a hitből kell erőt merítenünk, hogy tovább tudjuk őrizni és gondozni, amit a király ránk hagyott. Nem kell félnünk, hiszen minden fenyegetettség ellenére tudhatjuk, a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk. Csak járjunk Szent István nyomán, alakítsuk, formáljuk életünket olyanná, amilyen az övé volt. Maradjunk állhatatosak, hűségesek, és kérjük szent királyunkat, a Magyarok Nagyasszonyát, imádkozzanak értünk. Isten áldja meg a magyart!

Szent István király napja, augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, a keresztény magyar állam megalapításának, a magyar állam fennállásának emléknapja. A hagyományoknak megfelelően a szentmise végén a főpásztor megáldotta az új kenyeret, mint a magyar és keresztény életünk szent szimbólumát, a családi jólét és a jövő jelképét. A megyés püspök Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére, életére, és Szent István közbenjárásáért imádkozott magyar népünkért, nemzetünkért. A megáldott kenyeret átnyújtotta Róth Péter alpolgármesternek és rajta keresztül Székesfehérvár városának.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stüdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk