Szent István király ünnepén szentmise Székesfehérváron - beszámoló

2017. 08. 20. | | 2017. 08. 21.

 

Szent István napjának ünnepe Székesfehérváron

2017.08.20. - Szent István király napjára készülve az egyházmegye és a város szervezésében számos ünnepi pillanattal emlékeztek meg Székesfehérváron az első szentéletű magyar királyról. Az augusztus 20-i ünnepi szentmisét a hívekkel megtelt templomban, Spányi Antal megyés püspök tartotta a város és az egyházmegye megjelent papságával. A szentmise után a főpásztor megáldotta az új kenyeret, és köszönetet mondott Székesfehérvár Önkormányzatának az iraki üldözött keresztények megsegítésére nyújtott támogatásáért.

Az ünnepségen részt vettek részt vettek Fejér megye és Székesfehérvár tisztségviselői, a fegyveres és rendvédelmi szervek vezetői, valamint  a Fejér megyei és székesfehérvári egyesületek, intézmények és szervezetek képviselői is.  A főpásztor köszöntötte többek között Vargha Tamás, honvédelmi miniszterhelyettest, Huszár János, altábornagyot, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokát, Molnár Krisztiánt a közgyűlés elnökét és alelnökeit, Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterét, és az alpolgármestereket, valamint Arkadiusz Wiśniewski, Opole, Székesfehérvár lengyel testvérvárosának polgármesterét.

"1083. augusztus 20-a óta a magyarság főünnepe ez nap, - mondta a szentmise elején a főpásztor - emlékezünk Szent István királyra, akit Szent László ezen a napon emeltetett fel oltárra VII. Gergely pápa hozzájárulásával és iktattak be ezzel az eseménnyel szentek sorába. Azóta a magyar hozzá folyamodik, az ő oltalmát kéri, a sok belviszály és harcok idején is. Kérjük ma is Szent István királyt, a magyarokért, az Ő imádsága segítse vezetőinket az ősi érték útján járni, amely nemcsak megőrzi, de gazdagítja népünket."

Beszéde kezdetén a megyés püspök kiemelte, hogy Szent István király ünnepe minden magyarnak ünnepe, a szent király alakját mindig, minden időben felidézték. Hittel fohászkodtak hozzá, hálával a múltért, bizalommal a jövőért. „A Szent Korona hiteles másolata és István király koponyaereklyéje is itt van velünk, így valamiféleképpen fizikai valójában, személyes kisugárzásával is jelen van közöttünk szent uralkodónk” - fogalmazott a püspök, majd arról beszélt, aki annak idején a király elé járult csak összeszedetten léphetett az uralkodó elé. Nekünk is kötelességünk rendbe tenni gondolatainkat, érzéseinket a Szent István-i értékrend szerint.

A főpásztor beszédében kiemelte a szent király sziklaszilárd és rendíthetetlen hitét, amely átjárta életét, és amelyet nekünk is követnünk kell. „A keresztény ember, tanítást kap a Szentírásból. A mai szentleckéből is arra kaptunk meghívást, hogy kezdjünk új életet, térjünk meg, felejtsük el, ami mögöttünk van és tekintsünk arra, ami még előttünk van. Az Evangélium megadta ennek mikéntjét is, új alapra kell építeni életünket, sziklaalapra, amely nem más, mint Jézus Krisztus és az ő tanítása. Ez az a szikla, amelyre bátran építkezhetünk.”

Spányi Antal püspök végül arról szólt, mennyire fontos megőrizni múltunk keresztény értékeit. „A keresztény magyar embernek az Árpád-ház szentjei példát adnak s közülük is kiemelkedik Szent István király. Itt, Székesfehérváron, különösen látjuk a Magyar Szent Család erkölcsi erejét. A rendíthetetlen hűséget, a kitartást, a következetességet. Ők egyenesen, céltudatosan járták végig azt az utat, amelyet az isteni gondviselés kijelölt számukra. Amelyet elfogadtak, amely nem annyira kiváltságokat, mint inkább kötelezettségeket jelentettek számukra. Nem nyugalmat, hanem életük utolsó pillanatáig küzdelmet, felelősséget, erőfeszítést, kötelességteljesítést.” – mondta a főpásztor, majd megemlékezett az iraki keresztényekről, akiknek az üldözésben sokat jelent a magyarok támogatása. „Valóban ne csak nevünkben legyünk keresztények, hanem ahogy az Árpád-ház szentjei példája nyomán éljük hitünket. Szent István is tudta, hogy erre kell építeni az ország jövőjét. Felelősek vagyunk ezért a Szent István örökségéért, egymásért, vezetőinkért.” - fejezte be beszédét a megyés püspök.

A szentmise végén Szent István koponyaereklyéje és a szent korona másolata előtt, Spányi Antal püspök megáldotta az új kenyeret, amely a „földi és örök élet záloga, Isten ajándéka, az ember munkájának gyümölcse, amely az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja”. Majd a főpásztor Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.

A megyés püspök ezen alkalmon külön köszönetet mondott a város polgármesterének az előterjesztéséért, a városi önkormányzat döntéséért, miszerint az üldözött keresztények segítségére 5 millió forint adományt szavaztak meg. „Amikor segítünk a rászorulóknak a magunk nagylelkűségéről teszünk tanúságot és mi is érezzük Isten áldását. Isten áldása kísérje munkájukat!”- ezekkel a szavakkal fejezte az ünnepet a főpásztor majd a megáldott kenyeret átadta Székesfehérvár polgármesterének, dr. Cser-Palkovics Andrásnak és a város országgyűlési képviselőjének, honvédelmi miniszterhelyettesnek, Vargha Tamásnak.

Hamarosan videó beszámoló is található ezen az oldalon.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk