Szent István király ünnepén szentmise Székesfehérváron - beszámoló

2016. 08. 20. | | 2016. 08. 21.

 

 

Öröksége, ma is szól hozzánk
Szent István-napi püspöki szentmise Székesfehérváron

2016.08.20 - Szent István-napján, augusztus 20-án, a hagyományoknak megfelelően Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét a Székesegyházban és megáldotta az új kenyeret a közéleti és intézményvezetők, a fegyveres és rendvédelmi szervek képviselői, valamint számos hívő jelenlétében. Beszédében a főpásztor hangsúlyozta, fontos ünnepelnünk a szent király városában, hogy megértsük azt, amit Ő tett, ami számára Istentől rendelt parancs volt. Döntenünk kell, hogy Szent István király igaz hívei és követői leszünk-e, és valóra váltjuk-e tanítását ma.

Ünnepelt tehát, Szent István király városa, arra a napra emlékezve, amikor 1083-ban László király a királysírból felemelte az uralkodó testét a szenttéavatáshoz a székesfehérvári bazilikában. Spányi Antal püspök az ünnepi szentmise előtt köszöntötte paptestvéreit, az Angliából érkező Edgar Miller atya bencés szerzetest, a Fejér Megyei Közgyűlés tagjait, Székesfehérvár polgármesterét és alpolgármestereit, a közgyűlési tagokat, Vargha Tamás államtitkárt, Fejér megye és Székesfehérvár országgyűlési képviselőit, a kormányhivatal és a járási hivatal vezetőit, valamint a honvédség, rendőrség, katasztrófavédelem vezetőit. Megköszönte a lovagrendek képviselőinek, hogy elhozták a szent korona másolatát a méltó ünnepléshez.

Spányi Antal püspök beszédében a szent király ma is aktuális üzenetét hangsúlyozta.  "A tanítás, amit Imrére hagyott, a tanítás, aminek mi magunk is élvezői vagyunk, örökérvényű a hitben élőknek és a hit örömét nem ismerő ember számára is. Ez a tanítás becsületességről szól, igazságról, kemény munkáról és szolgálatról, nemzetnek való élet-odaadásról." - fogalmazott a főpásztor.

Majd arról beszélt, hogy ezt az ünnepet sokan sokféle oldalról közelítik meg, de igazán az tudja átélni, aki megérti Szent István ránk hagyott örökségét, amely minden magyar számára szól.  „Ki választja Szent Istvánt, ki látja meg Benne azt a többet, amely nemcsak egy kornak a sajátja, amely nem néhány nemzedéknek szóló tanítás és üzenet, hanem minden korok minden magyarjához szóló egyesítő erő... Az igazság kimondásának törvénye nem mellőzhető és nem kerülhető el. Vállalnunk kell magyar gyökereinket, vállalnunk kell népünk szolgálatát és ezeréves hagyományaink őrzését.”- emelte ki a beszédben.

A főpásztor azt is hangsúlyozta, döntenünk kell amellett, hogy a szent király nyomán megéljük hitünket és továbbadjuk, kincseit fölragyogtatjuk. „Nem kellenek nekünk az új hagyományok és azok a hangok, amelyek relativizálnak minden igazságot, amelyek egyformának mondanak mindent. Tudjuk, mi tartozik hozzánk, mi a miénk és mi idegen tőlünk. Erről nem elég belsőleg meggyőződnünk, ezért ki kell állnunk, szót kell emelnünk. Áldozatot kell hoznunk azzal, hogy itt maradunk ebben az országban, építjük és szolgáljuk. Megőrizzük identitásunkat és ezt elültetjük gyerekeinkben és unokáinkban is." - hangzott el a beszédben.

A megyés püspök végezetül hozzátette: „Nem egyszerű és könnyű út, magyarnak lenni, sohasem volt könnyű, de segítsen bennünket a király égi imája, hogy tudjuk járni a magyar szentekkel közös utunkat. Szent István a kereszténység mellett döntött, amely megmentette az országot. Van értelme tehát, Őt ünnepelni, van értelme ezt az utat választani, amellyel egy nemzet jövőjét szolgálta. Folytassuk, amit Szent István elkezdett, hogy boldog és békességes élet, keresztény eszménytől gazdag élet legyen minden magyar szívében. Kérjük Istent, áldja meg a magyart!„- zárta szentbeszédét Spányi Antal püspök.

A főpásztor a szentmise végén megáldotta az új kenyeret, amely a családi jólét és a jövő jelképe. Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk