Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola

Cím: 8060 Mór, Erzsébet tér 19.
Telefon: (22) 407-004
E-mail: igazgato@szei.hu
Weboldal: http://www.szenterzsebetiskolamor.hu

Igazgató: Kovács Béla Emil
Püspöki biztos: Ambrózy Tamás

Iskolánk a katolikus oktatási intézmények rendszerébe illeszkedik, a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában mûködik. A rendszerváltást követõen egyházmegyénkben elsõként Móron indulhatott újra az általános iskolás korú diákok nevelése-oktatása. Iskolánk nyíltan vállalja a keresztény hitet, ember és világképet, s az ebbõl adódó erkölcsi igényességet. Katolikus iskolánk gyermekközpontú, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a tudás átadására, az egyetemes emberi értékek elsajátíttatására. Diákjainkat hazaszeretetre és nemzeti kultúránk megbecsülésére neveljük, hiszen tudjuk, hogy õk lesznek a magyarság megmaradásának zálogai.


Iskolánk az ide járó diákok részére az alábbiakat kínálja

- Jól képzett, munkájukra igényes pedagógusok, stabil nevelõtestület

- Családias osztály- és iskolai légkör, jó közösségek

- Német vagy angol nyelv választásának lehetősége első osztálytól kezdődően heti 2, majd heti 3 órában

- Úszásoktatás, sportrendezvények, házi bajnokságok

- Számítástechnikai oktatás kiscsoportba szervezve

- Iskolai könyvtárunk látogatásának lehetõsége

- 1-4. osztályban iskolaotthonos forma

- Hittanóra heti 2 alkalommal órarendbe építve, nem katolikus tanulóknak felmentés adható   

- Logopédiai fejlesztésen való részvétel

- Gyógytestnevelésen való részvétel

- Független szakértõk és szaktanácsadók felkérése a pedagógiai munka hatékonyságának mérésére

- Tanulmányi vetélkedõkön és sportversenyeken való eredményes szereplés

- Szakkörök választásának lehetõsége: kosárlabda, atlétika, tömegsport, magyar néptánc, német néptánc, biológia, énekkar

- Iskolánk a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája

- Felvételi elõkészítõ a 7. osztály II. félévétõl

- Közösségformáló rendezvények a szülõk számára is: családi kirándulások, Esti beszélgetések c. elõadássorozat

- Városi szintû kulturális programok szervezése, elõadások neves elõadókkal, önkormányzattal közös rendezvények, Móri Diák Mûvészeti Fesztivál

- Kirándulások testvériskolánkba, a felvidéki Gúta (Kolárovo) magyar iskolájába

Az iskolaotthon mellett szóló kedvezõ tapasztalataink

- Átmenetet biztosít az óvoda és az iskola között.

- Az iskolába lépõ kisgyermeknek érzelmi biztonságot kell nyújtanunk, amit az óvodában 3-4 év alatt megkapott. Ezt leginkább a játékon, a játékos helyzeteken keresztül érhetjük el. Ezért van játéksarok szõnyeggel mindegyik iskolaotthonos termünkben.

- A 6-7 éves kisgyerek számára a tanító nénikkel kialakított személyes kapcsolat is érzelmi biztonságot ad. Ezért van mindkét tanító délelõtt és délután is velük. Kötetlenebb az idõkeret, figyelembe vesszük, mikor van pihenésre szükségük. Nem gondoljuk, hogy az elsõ néhány hónapban 45 percet nyugodtan végig kellene ülniük. A tágas termek, a játszószõnyeg lehetõséget ad az órák egy részének más formában történõ levezetésére (pl. körjáték, mese, beszélgetés a szõnyegen.)

- Délelõtt tartjuk a magyar, matematika, környezet, német órákat, amikor még nagyon magas a figyelmi és érdeklõdési szintjük. Ebéd után tanítjuk a készségtárgyakat, amikor a gyerekek igényeinek megfelelõen hosszabb ideig barkácsolhatnak, rajzolhatnak. Egy-egy hosszabb tanulmányi séta is beiktatható.

- Fontos számunkra, hogy az óvodában kialakított étkezési rendet az iskolában is (legalább az 1-2. osztályban) megtartsuk. Az iskolaotthonos osztályok külön étkeznek, nyugodt körülmények között.

- Lehetõség van arra, hogy a gyerekek a táskát és a tanszereket az iskolában hagyják hét közben. Külön polcon rendszerezzük a tankönyveket. Az Önök felelõsségének egy részét így átvállaljuk, de azt kérjük, hogy hétvégére szíveskedjenek hazavinni a könyveket egy otthoni tájékozódás céljából.

- A hozzánk érkezõ gyerekeknek az iskolaotthonos formával szeretnénk testi-lelki biztonságot nyújtani.

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk