Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola

Cím: 2800 Tatabánya, Botond u. 1.
Telefon: (30) 159-9985
E-mail: iskola@sztmargitiskola.hu
Weboldal: http://www.sztmargitiskola.hu/

 

Igazgató: Turzáné Papp Erika
Püspöki biztos: Gedő Attila

 

Az intézmény 2007-ig az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola néven működött és vált ismertté.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola a bicskei Szent László Általános Iskolával, mint tagiskolával bővült és nevük ettől kezdve Szent Margit Általános Iskola lett. 

- - -

Iskolánkban keresztény értékrenden alapuló, az idõk próbáját kiálló pedagógiai gyakorlattal és célkitûzésekkel kívánjuk megvalósítani a képességek fejlesztését, a mindenkiben ott szunnyadó tehetség kibontakoztatását.

Mit kínálunk?A gyermekekben sokféle tehetség, képesség rejtõzik. Ezeket felfedezni, kibontani és fejleszteni kell. Egyik elsõ osztályunkba a mûvészetek (rajz, színjátszás, kézmûvesség) iránt fogékonyabb gyermekeket várjuk, a másikba az elgondolkodtatóbb feladatok (sakk, számítógép, logikai feladatok) iránt érdeklõdõket.

Iskolánk világnézetileg elkötelezett. A teljes ember nem csupán sokszínûséget jelent, hanem mélységet és emelkedettséget is. Reális önbecsülés és önértékelés, érzékenyen figyelni embertársainkra, helyt állni a nehéz helyzetekben – ehhez kell egy megerõsített, szilárd értékrend. Órarendünkbe heti két (felekezetek szerinti) hittanóra szerepel, elkötelezetten ápoljuk keresztény és nemzeti hagyományainkat, ünnepeinket.

Az emberi kibontakozás színtere a család. Nevelõmunkánk és iskolai gyakorlatunk a család megerõsítését és a családi életre nevelést szolgálja. Pedagógiai feladatainkat a szülõkkel egyetértésben és velük együttmûködve végezzük. Ez nem szorítkozik csupán a „hivatalos” formákra, - értekezletek, érdekképviselet, ballagás, stb…, - hanem jelenthet közös munkát, szórakozást, együttes sportolást vagy szociális segítségnyújtást.

Az ember teljesítményre törekszik. A legújabb tudományos eredmények is megerõsítik, a kiegyensúlyozott érzelmi élet feltétele egy egészséges ritmus az erõfeszítések és a pihenés között. Nagy súlyt helyezünk a tehetséggondozásra éppúgy, mint a különbözõ képességû tanulók felzárkóztatására. Részt veszünk az egyházmegyei, a városi és az országos versenyeken, ezekre felkészítjük tanulóinkat.

Információözönben élünk. Az idegen-nyelv tudás és az Internet használata új távlatokat nyit a tanulás, a munka és a kommunikáció területén. Az információkhoz már könnyû hozzájutni, az eligazodás közöttük annál nehezebb. Az informatika tantárgy és az idegen-nyelv (angol vagy német) oktatása az alsó tagozaton a negyedik osztályban elkezdõdik. Szaktantermeinkben korszerû audiovizuális technika és Internet-csatlakozás segíti az új oktatási módszereket és tartalmakat.

Mûvészeti oktatás. Néptánc, szolfézs és hangszeres zene – a mûvészetek iránti fogékonyság kis korban nagyon eredményesen fejleszthetõ. Iskolánk anyagilag támogatja a tanulók mûvészeti oktatásban való részvételét. Iskolánkban az Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai végzik – helyben - a mûvészeti tárgyak oktatását.

Délutáni foglalkozások. Iskolánk állami normatívából és a fenntartó (Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal) támogatásából mûködik. Az iskolánkban tandíj nincs, valamennyi délutáni foglalkozás ingyenes.

Korrepetálások, egyéni fejlesztõ foglalkozások, tömegsportórák, futball- és röplabdaedzés, önképzõkörök (életvitel, fizika, honismeret), énekkar, szakkörök (magyar, matematika, idegen nyelv), számítógép használat, középiskolai elõkészítõ (magyar, matematika).

Képtár

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk