Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 2030 Érd, Alsó u. 21.
Telefon: (23) 365-481 és (23) 523-483
E-mail: titkarsag@marianum.hu
Weboldal: http://www.marianum.hu/

Igazgató: Takácsné Tóth Noémi
Püspöki biztos: Hajdu Ferenc


 

Iskolánk jogelõdjében 1935. szeptemberében három szerzetes tanárnõ a polgári iskola elsõ és második osztályában kezdte meg a tanítást. Sajnos az iskola csak néhány évig mûködhetett zavartalanul. Az egyházi oktatási intézmények 1948-as államosítását követõen állami általános iskola mûködött az épületben. A tönkrement épület használhatóvá tétele után - két elsõ és egy második osztály indításával – 1991. szeptemberében újra megnyitotta kapuit a Szent Keresztrõl Nevezett Irgalmas Nõvérek Marianum Általános Iskola. 1998. február 1-tõl 2004. augusztus 31-ig – a zsámbéki fõiskola kényszerû Vácra költözéséig - mint az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola gyakorlóiskolája mûködött tovább. Az elsõ nyolcadik osztály 1998-ban ballagott az iskolából, addig folyamatosan emelkedett a tanulólétszám. A 2004/2005-ös tanévet 370 tanuló kezdte meg, a gyerekek többsége érdi, és a környezõ településekrõl is sokan választják gyermekük részére a Marianumot. A nevelõtestület létszáma 37 fõ.

Iskolánkban évfolyamonként két osztály mûködik, az egyik osztály angol a másik német nyelvet tanul elsõ osztálytól kezdõdõen. A német nyelv tanítása a nemzetiségi tanterv szerint folyik. A nyelvoktatás az osztályok többségében csoportbontásban történik. A Marianum épülete az újraindulás óta több ütemben bõvült, az átlagnál jobban felszerelt iskolák közé tartozik. Az osztálytermeken kívül fizika-kémia szaktanterem, nyelvi terem, könyvtár, vizuális kultúra szaktanterem, számítástechnika szaktanterem szolgálja a hatékony oktató munkát. A testnevelés órák a jól felszerelt tornateremben és tornaszobában zajlanak. A tömegsport foglalkozásokon és a sportköri edzéseken (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás) sok gyerek vesz részt. A néptánc oktatás képzett tanárok vezetésével több csoportban történik. Délutánonként szakkörök (magyar, matematika, számítástechnika, német, színjátszó, szivárvány, rajz, énekkar, kémia) várják az érdeklõdõ gyerekeket. Iskolánk valóban gyermekközpontú, ezt bizonyítja az iskola udvarán lévõ korszerû játszótér is.

Iskolánk katolikus iskola, és azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belsõ ösztönzõvé és egyúttal végsõ céllá. A fentiekbõl kiindulva nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény értékrenden alapuló minõségi képzésre.

Akinek bármilyen kérdése van iskolánk életével kapcsolatban, érdeklõdhet telefonon vagy személyesen. Iskolánk alapfeladata, hogy a nevelési feladatokban segítséget nyújtson a szülõknek.

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk