Püspöki szentmise az öreghegyi Magyarok Nagyasszonya templom búcsúnapján - beszámoló

2020. 10. 08. | | 2020. 10. 09.

 

 

 

Magyarok Nagyasszonyát ünnepelték Székesfehérváron, az öreghegyi templom búcsúján

2020.10.08. – A székesfehérvári öreghegyi templomban püspöki szentmisével ünnepelték Magyarok Nagyasszonyát, akit az 1038-as Szent István-i országfelajánlás óta tisztel saját pártfogójaként nemzetünk. Spányi Antal megyés püspök a búcsún megemlékezett a Szűzanya mindent Istenre bízó életéről, és arra buzdított, az Ő példája nyomán ne csak kéréseinket terjesszük bizalommal a Mennyei Atya elé, hanem arra is figyeljünk, hogy az Isten maga mit kíván tőlünk.

Az ünnepen a főpásztort Tornyai Gábor plébános köszöntötte, és arról beszélt, a búcsú arról szól, hogy amikor a közösség a védőszentje nevére emlékezik, az mindig rámutat, hogy kik vagyunk, hova tartozunk. „Ennek a közösségnek Magyarok Nagyasszonya a neve, ebben benne van a kettős küldetésünk, hogy egyrészt a magyarságunknak a kincseit, értékeit, az előttünk élő szentéletű magyarok emlékét őrizzük, másrészt a szentségi küldetésünket megéljük. Hogy mi magunk is szent magyarokká legyünk. Másrészt pedig, hogy a Szűzanyára figyelő közösség legyünk, akik mint Mária, folyamatosan figyelnek az Isten szavára. Ő akkor, amikor nem látta az utat, hogyan lesz tovább az élete, azt kereste mi az Isten szándéka vele és megvolt a szüntelen bizalma az Úr iránt. A mai világban ez a közösség küldetése is, hogy ebben az Istenbe vetett szilárd bizalomban tudjon élni.”

Spányi Antal püspök miután köszöntötte a képviselőtestület elnökét, a városvezetés képviselőit, a borlovagrend tagjait, a cserkészeket a helyi egyházközség tagjait és a város többi plébániájáról érkező híveket, a közös imádság jelentőségéről beszélt. „Megtartva minden plébánia önállóságát, Székesfehérvár mégis tekinthető úgy, mint egy nagy plébániaközösség, ahol együtt dolgozunk, egymásra figyelünk és együtt tesszük meg azokat a lépéseket, amelyekben követhetjük a szent magyarokat, hogy keresztény életünkben előre haladjunk. Közös imádságunkba, amelybe ma bekapcsolódnak még sokan, akik lélekben imádkoznak velünk, tudjunk úgy imádkozni, hogy megértsük Isten szándékát, és készek legyünk arra, hogy az Ő akarata szerint formáljuk életünket.”

A búcsúi Magyarok Nagyasszonya szentmisében a főpásztor azt hangsúlyozta, amikor Isten elé állunk, megtapasztalhatjuk, mennyi kéréssel ostromoljuk az eget. Most, a Covid járvány idején félünk, és kérjük, segítsen meg minket. De az erkölcsi válság miatt is kérjük, védje meg gyerekeinket, családjainkat. Azért is tele vagyunk aggodalommal, mert el akarják törölni a nemzetek sajátos karaktereit, a határokat. De amikor ennyi mindent terjesztünk az Isten elé, – bár bizalommal kérjük mindezekért, – vajon tudunk-e arra is figyelni, hogy Isten maga, mit kér tőlünk. „Magától értetődően természetesnek vesszük, hogy imádságaink állandó elemei a kérések önmagunkért, a szeretteinkért, a világért. Ezek konkrét formában is megjelennek: segítsen az unokámnak az iskolában, a felvételin, gyógyítsa meg a rokont, segítsen álláshoz jutni, teremtsen rendet az országban, amit sokféle módon támadnak behozott ideológiákkal. És néha hozzátesszük, bocsássa meg bűneinket. Ezzel megvan a napi imádságunk, és talán elmondunk egy rózsafüzért is, amely alatt néha gondolataink ezerfelé járnak. Van úgy, hogy vállalunk plusz imádságokat is, amit nem bírunk betartani. Mindenhogyan nyugtalan marad a lelkiismeretünk, a szívünk. Mert fáradtak vagyunk, és elmarad imádságainkból a Lélek. Hogyan kell imádkozni? Magyarok Nagyasszonya ünnepén Szent István erre tanít bennünket.”

A püspök beszédében kifejtette: a király nem kéréseivel fordult a Boldogságos Szűz Mária felé, amikor fia, Imre herceg sírja mellett imádkozva kereste, hogyan legyen tovább az ország életében, hanem Istent kérdezte. Ő mondja meg, mit kell neki tennie, és erre kész volt szívében és lelkében. A Boldogságos Szűz Máriától is ehhez kért erőt és segítséget. Utak nyíltak előtte, mert nem tudta, mi szolgálja az életet, mi viszi majd előre a rábízott nemzetet. Így kapta Istentől a gondolatot, ajánlja fel Máriának az országot, Ő erősítse a hitet, építse az egyházat, a népet, hogy erkölcsös, hitben élő legyen és így megmaradjon. „Így kell nekünk a Szűzanyát kérni, hogy az Ő példája által ne az legyen, amit mi kérünk, hanem az, amit az Isten vár tőlünk; azt értsük meg, azt fogadjuk be és tegyük meg. Ne a mi akaratunk, hanem az Isten akarata váljék valóra az életünkben” – fejezte be gondolatait Spányi Antal megyés püspök.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lugosi Balázs
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk