Prohászka Ottokár emlékmise halálának 90. évfordulója alkalmából - beszámoló

2017. 04. 01. | | 2017. 04. 04.

 

 

Könyvbemutató és konferencia Prohászka püspök emlékére - Megjelent a Prohászka - tanulmányok nyolcadik kötete

2017.04.01. - A Székesfehérvári Egyházmegye hagyományosan konferenciákkal és szentmisével emlékezik meg minden évben 15. püspökéről, Prohászka Ottokárról, születése és halála évfordulóján. Az eddig elhangzott előadásokból már 7 kötet jelent meg, a Prohászka - tanulmányok nyolcadik kötetét a nagy püspök 90. halálévfordulójára adta ki a Székesfehérvári Püspöki Székeskáptalani Levéltár. A tudományos igényességgel készült munkák felbecsülhetetlen értékűek, hisz a tanulmánykötetekben megjelent írások évtizedek kényszerű hallgatása után élesztették újra a Prohászka-ismeretet. A tudományos apparátussal ellátott tanulmányok, így a nagyközönség számára is nyilvánossá váltak. A Székesfehérvári Egyházmegye püspöke és a Központi Papnevelő Intézet rektora, Prohászka Ottokár halálának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre a szeminárium díszteremébe várta az érdeklődőket konferenciára, könyvbemutatóra, majd hálaadó szentmisére az egyetemi templomba.

Mózessy Gergely gyűjteményigazgató, püspöki levéltáros szerkesztésében készült, el a 2015-2017 között született Prohászka tanulmányokat összegző kötet. A konferencia elnökeként elmondta: Prohászka polihisztor egyénisége bőségesen teremt lehetőséget, - akárcsak a forrásokban gazdag kor, amelyben élt, - hogy a Prohászka kutatók számos megközelítésben bemutassák a püspök óriási szellemi - lelki hagyatékát. A kötet szerkesztése során először olyan szöveggel találkozunk, amelyek a püspök látásmódját próbálja meg részletezni, akár korokon átívelve annak alakulását is tovább vizsgálni. Hogyan gondolkodott a protestantizmusról, antropológiáról, gazdaságbölcseletről, Amerikáról, nemzetiségi kérdésről, cionizmusról. Új kutatási irányt hoztak a Prohászka életmű feldolgozásában a megnyíló vatikáni levéltárak, amelyekből pontosan kiolvasható a Róma, hogyan gondolkodott a székesfehérvári püspökről. A Prohászka kutatások mindig reflektálnak aktualitásokra is, centenáriumokra. Az elmúlt években sokan foglalkoztak Prohászka és a Nagy Háború kérdéskörével. A kötetben megjelennek háború társadalmi átalakulást eredményező következményei néhány kérdéskört körbejárva. Az újdonságokkal teli, érdekes írások közül terjedelmében kiemelkedik Kuminetz Géza PPKE Hittudományi Kar professzorának, Prohászka Ottokár püspök gazdaságbölcseleti felfogásáról és annak aktualitásáról írt a tanulmánya.

A szeminárium Prohászka termében Tóth Krisztina egyháztörténész, a MTA „Lendület” kutatócsoportjának tagja Prohászka Ottokár kalocsai érseki jelöltségét vizsgálva mutatta be, hogyan pozícionálhatjuk a főpásztort saját korában, miként vélekedett a kormány, a kormányzó, a nuncius, és a Szentszék a püspökkel kapcsolatban.

A nagyböjti időhöz, de Prohászka gondolkodásához, életfelfogásához méltóan, Dr. Stella Leontin kanonok plébános Átélni Istent a szenvedésben elmélkedése hangzott el még, amelyben elmondta: Prohászka a szó legnemesebb értelmében misztikus ember volt, mert megtapasztalta Istent, az ünnepnapokban, hétköznapokban, az életnek minden szép és kevésbé szép területén. Krisztus-hordozóként felvette a keresztet, magáért másokért, egyházért, nemzetért, a szenvedésben eggyé vált Jézussal.

A mai ember a Prohászka tanulmányokat olvasva rádöbben arra, hogy a püspök megnyilatkozásai mennyire elevenek, érvényesek napjainkban is. Balogh Margit az MTA tudományos főmunkatársa az évfordulóra megjelent tanulmánykötet bemutatásában kiemelte, több évtizedes kutatás után sem tudta még feltárni csak egyre közelebb hozni a püspök polihisztor személyiségét.

A konferencia után a megemlékezés szentmisével zárult az Egyetemi templomban, ahol a nagy szónok és lelkivezető az utolsó szentbeszédét mondta el 1927-ben. Spányi Antal püspök a szentmise főcelebránsa köszöntötte a megjelenteket, valamint a Prohászka tisztelőket, a Prohászka Imaszövetség tagjait, akikkel közösen elmondta a papokért mondott napi imát. Marton Zsolt rektor a szenvedés, a halál titkáról beszélt Prohászka gondolatai nyomán, és Jézusról, aki feltámadás és az élet.

A szentmise után az egész ünneplő közösség a főpásztor vezetésével a szeminárium udvarára vonult, ahol az egykori papnevelő tanár, Magyarország apostola és tanítója szobránál elhelyezték az emlékezés virágait. A papnövendékekkel együtt imádkoztak Prohászka boldoggá avatásáért, a püspök közbenjárásáért, a magyar egyházért, papi hivatásokért.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk