Prohászka Ottokár halálának 85. évfordulója alkalmából emlékmise - beszámoló

2012. 03. 31. | | 2012. 04. 01.Vannak, akikre szívesen emlékszik az utókor és vannak, akiket elfeled. Idén március 31-én, emlékeztek konferenciával, kötetbemutatóval és ünnepi szentmisével a magyar egyháztörténelem egyik legnagyobb alakjára, Prohászka Ottokár püspökre. Nyolcvanötödik halálévfordulójára visszatekintve Budapesten, a Központi Szeminárium Róla elnevezett impozáns emeleti dísztermében, majd utolsó beszéde színhelyén, az Egyetemi templomban emlékeztek meg a nagy püspökről.

 

emléktábla virággalA XX. századi Magyarország egyik legnagyobb gondolkodójának, mély lelki életet élő főpapjának, a „kisemberek” felkarolójának és szószólójának tisztelői nem csak emlékét akarják ápolni. Szeretnék gondolatait mélyebben megismerni és megismertetni a társadalom mind szélesebb rétegeivel. A püspök ezernyi megközelítési lehetőséget nyújtó polihisztor-egyénisége miatt bőséges munkát nyújt a Prohászka-kutatóknak. Felbecsülhetetlen érték minden tudományos igényességgel készült munka, a tanulmánykötetekben megjelent írás életéről és életművéről, mert a diktatúra évtizedeinek kényszerű hallgatása a társadalomból csaknem kiirtotta a Prohászka-ismeretet. Az elhangzott előadások és frissen kiadott tanulmánykötet írásai egyaránt Prohászka köz- és lelkiségtörténeti jelentőségét vizsgálták, amely a püspök életében szorosan összefonódott. Személye ezért példaként szolgál mindazoknak, akik ma vitatják a lelki ember és a közszereplő közti szoros összefüggést.

A szimpóziumon ennek megfelelően Klestenitz Tibor történész Prohászka Ottokár a komáromi és a pozsonyi katolikus nagygyűlésen elmondott beszédeit elemezte a korabeli sajtó tükrében, Szabó Ferenc S.J. a jezsuita neveltetés befolyását vizsgálta Prohászka lelkiségére. Előbbi előadás szenzációjának azt tekinthetjük, hogy 1893-ban Magyarországon először Prohászka Ottokár mondta ki egy katolikus alapon szerveződő párt alakításának szükségességét. Az utóbbi előadás Prohászka naplójegyzetei és Szent Ignác lelkigyakorlatairól szóló írása alapján elemezte a jezsuita rendalapító örökségét életművében.

Török József egyháztörténész, egyetemi tanár méltatta a Mózessy Gergely szerkesztésében készült, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár kiadásában megjelent, 2009 – 2012 között született Prohászka tanulmányokat összegző kötetet. Végül Beöthy Zsuzsanna Cecília SM nővér Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása könyvének legújabb kiadása kapcsán gondolkodtatta el a hallgatóságot a Jézus Szíve tisztelet aktualitásairól.

Mózessy Gergely a székesfehérvári püspöki gyűjtemény igazgatója zárszavában megköszönte Spányi Antal megyés püspöknek, hogy lehetővé teszi és támogatja, a Prohászka-kutatók munkáját és az évente kétszer is megrendezésre kerülő konferenciát.

Spányi Antal püspök az egyetemi templomban tartott szentbeszédében párhuzamot vont a nagy szentek szenvedései és Prohászka életének számos megpróbáltatása között. A Krisztus követőknek Nagypénteken át vezet út a Húsvét vasárnapjához - mondta a püspök.

A szentmise után a Központi Szeminárium udvarán fejeződött be az emelkedett hangulatú ünnepség a Prohászka püspök szobrának megkoszorúzásával.


 

MG - BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk