Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - beszámoló

2021. 09. 19. | | 2021. 09. 20.

 

 

 

Mária segítségével befogadni a jézusi tanítást – Egyházmegyei zarándoklat a bodajki Szűz Anya kegyhelyre

2021.09.18-19. – Az immár teljesen megújult Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyre az idén is nagyon sokan zarándokoltak el. Az Eucharisztikus Kongresszus eseményei miatt a megszokottnál egy héttel később, szeptember 18–19-én várta a kegyhely mindazokat, akik gyógyulásért, imáik meghallgatását kérve, hálából az elnyert kegyelmekért, vagy egyszerűen a Szűzanya iránti tiszteletből látogattak el ide. A szombat délutántól kezdődő ünnepi programokon idén is megtelt a zarándokudvar és a templom. Nem maradt szabad terület a vasárnapi ünnepi búcsúi szentmisén sem, amelyet Spányi Antal megyés püspök tartott.

A Bodajkra érkezőket minden évben szeretettel várják a helyiek. A szombat délutáni keresztutat követően este Dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrált szabadtéri szentmisét. Szent- beszédében arra biztatott, hogy ismerjük el bátran gyengeségeinket, és merjünk kérni, hisz nem mindig tudjuk irányítani életünket. Rászorulunk Isten irgalmára abban, amire kevéssé figyelünk, és ez nem más, mint a jövőnk megélése. Szeretnénk mindent Isten akarata szerint megítélni, és amit jónak látunk, annak megfelelően cselekedni, dönteni. Ehhez azonban segítségre van szükségünk, és Mária tud segíteni. Hisz ő az, aki bűn nélkül fogantatott és élt. Képes volt befogadni Isten igéjét szívébe és méhébe a szentlélek által, ezzel egyértelművé téve, hogy szolgálni akarja Isten életmentő irgalmasságát, jóságát. Ezért elnyerte a dicsőség koronáját az ő fia érdeméből. Ő a példa, akit követhetünk, aki bátorít minket, és aki anyai oltalmával gondoskodik rólunk, segít és támogat minket – emelte ki beszédében a veszprémi érsek.

A szentmise után a híveket, a plébániákról érkezőket, a különböző lelkiségeket és minden imádkozót szentségimádási órákra várták. A szombat az éjféli misével zárult.

A Bodajki templom búcsújának második napján, vasárnap az odaérkezők püspöki szentmisével adtak hálát a Mindenkor Segítő Szűz Máriának. Az ünnepen részt vettek a bicskei Szent László iskola növendékei és tanárai, valamint helyi és megyei közéleti vezetők is.

Spányi Antal megyés püspök szentbeszédében nagy hangsúlyt helyezett a Krisztus-követésben fontos szerepet játszó anyai szeretetre. „Az anyaszentegyház szeretetével mintegy kényeztet bennünket újra és újra. Anyai szeretetével erősít, bátorít, hogy az életben Krisztushoz hűségesen tudjuk járni az utunkat, és senki és semmi el ne tántorítson Krisztus követéséből” – kezdte beszédét a főpásztor. A gyermek odaszalad, megöleli és kér az édesanyától, de amikor felnő, elgondolkodik, mi is az az anyai szeretet. Mi is próbáljuk megérteni a Szűzanyát. Mária tudta, amikor megjelent az angyal, hogy Isten az, aki hozzá szól. A válasza mégis az volt: „legyen nekem a te igéd szerint”. Legyen meg Isten akarata. És ez a gondolat végigkísérte Mária egész életét. Akkor értjük meg Jézus tanítását, ha már nem életünk egy helyzetének megoldásáról, hanem egész életünkről van szó. Akkor Isten elgondolása valósul meg abban a világban, ahol néha úgy érezzük, milyen kevés a mi erőfeszítésünk, imánk és példánk. Kevés, ha az én erőm az, de sok, ha az Isten és az én erőm teszi ezt. Mária erre tanít bennünket. Próbáljuk Őt megkérni, hogy segítsen bennünket abban, hogy ezt a tanítást megértsük, lelkünkbe fogadjuk és megéljük – zárta gondolatait a főpásztor.

A püspöki szentmisét követően a programok egész délután folytatódtak. A búcsún részt vett Burbela Grzegorz Ludwik SVD verbita szerzetes, bicskei plébános atya is, aki májusban elsőáldozásban részesült gyerekekkel érkezett. Elmondta, hogy többek között azért is hozta el a gyermekeket a zarándokhelyre, mert a kegyképre tekintve talán még inkább megérthetik, hogy amint egy édesanyához fordul az ember, mi is itt a Szűz Anyához, és rajta keresztül Istenhez fordulhatunk. Ugyanakkor kiemelte a nemrég befejeződött Eucharisztikus Kongresszus kapcsán, hogy a Kongresszusnak ugyan vége, de az eucharisztia továbbra is velünk van Krisztusban, és ezt a tudatot a gyermekekben is erősíteni kell. Ezt itt ők is nagyon jól megélhették.

Mórocz Tamás c. apát, helyettes esperes, a Kegyhely plébánosaként visszatekintve a zarándoklatra, a megújulásnak és annak megélésének öröméről, kegyelméről beszélt, és arról a szeretetről, ami itt sugárzik a Szűz Anyáról, békét és a megnyugvást hozva mindenkinek, aki erre jár. Kiemelte a Jézus által adott közösségben megvallott hit élményét és azt a kegyelmet, mely a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson megtapasztaltakhoz hasonlóan itt, Bodajkon is a zarándoklat által ugyanúgy érezhetővé vált.

Az egyházmegye kétnapos bodajki zarándoklata a vasárnap esti szentmisével zárult.

KSchN
Fényképek: Mórocz Tamás
Videó: Bágya Ferenc, Somogyi Tamás és KSchN 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk