Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - elsőáldozók zarándoklata - beszámoló

2017. 09. 10. | | 2017. 09. 11.

 

 

Gyermeki bizalommal Máriához - Idén 300 elsőáldozó zarándokolt el a bodajki Segítő Szűzanyához

2017.09.11. - A bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplom és udvara idén is megtelt zarándokokkal a templom hagyományos búcsúnapján. A Szűzanya hívására sokan érkeztek gyalogosan, biciklivel, vagy fáradságos utazással a kétnapos ünnep nyitóimádságára. Végigjárták a keresztutat a festői szépségű kálváriadombon, és szentmisével, éjszakai virrasztással kérték az Égi Anyát, hogy közbenjárására meghallgatásra kerüljenek kéréseik az Örök Atyánál és Fiánál, Jézusnál. A búcsúünnep központi eseménye minden évben a főpásztori szentmise, amelyre Spányi Antal püspök hálát adni hívja évről-évre az elsőáldozókat. Idén 300 gyermek zarándokolt el a kegyhelyre a szülők és hitoktatók kíséretében.

Mórocz Tamás plébános nagy szeretettel és ünnepi szívvel fogadta a környék településeiről és az egyházmegye határain túlról is érkező zarándokokat. Elmondta, bár a monumentális barokk kegyoltár és a templombelső restaurálása miatt szerényebb körülmények között tudnak idén ünnepelni, de a Segítő Szűzanya kegyképe ugyanúgy hív imádságra, a terhek lerakására, a lelki megnyugvásra és megerősödésre. A köszöntő után a közös hálaimádság, a keresztútjárás, az éjszakai és reggeli szentmisék, a virrasztás imái szálltak fel az égbe, egy szívvel kérve a bodajki Szűzanya életet megújító kegyelmeit.

A vasárnapi ünnepi szentmisében Spányi Antal megyés püspök köszöntötte a több ezer zarándokot, a megjelent közéleti vezetőket, elöljárókat, kiemelten a nagyszámban megjelent elsőáldozókat. Megköszönte, hogy eljöttek hálát adni a Szűzanya kegyhelyére és azt kívánta Mária által nyerjék el a hűség kegyelmét, hogy egész életükben, a hétköznapok nehézségeiben és az ünnepnapok örömében egyaránt tudjanak mindig Jézushoz fordulni.

„Miért is jó Bodajkra jönni, útra kelni, sokszor fáradságos, nehéz utat vállalni?” - tette fel a kérdést a főpásztor beszédében. „Mert a szent király István, és az első magyar szent család nyomába léphetünk, és a Szűzanya oltalmába és közelségébe lehetünk, aki ahogy az evangéliumban is elhangzott, mindvégig hűséges volt az Úr iránt” - fogalmazott a megyés püspök, majd hozzátette: „Mária emlékeztet bennünket, földi Anyánkra, akihez jó hazamenni, akivel jó találkozni, aki közel van hozzánk, érezhetjük ölelését, szeretetét, szívének jóságát, irántunk való aggodalmát. A Szűzanya nem zár ki soha anyai szeretetéből bennünket, kíséri életünket. Tanít minket az Isten iránti hűségre, mert meg akar óvni minden rossztól. Megmutatja, hogyan figyeljünk Isten szavára, ahogy Ő is hallgatott a szóra az angyal köszöntésekor. Engedelmes volt az Örök Atyához élete minden pillanatában, a barlangistállóban, a názáreti szegénységben, Jézus tanító útja alatt, amikor Fiáról furcsa hírek érkeztek, de a kereszt alatt is a legnagyobb fájdalomban. Hűsége megmaradt, amikor az apostolok kétségbe vonták a szent három napban, hogy a Megváltó jött el hozzájuk, és ott volt akkor, amikor együtt várta velük a Szentlélek kiáradását.”

A megyés püspök arról is beszélt, ma a világban értéktelenné vált a hűség, de mi magyarok, fontos, hogy megmaradjunk hagyományaink mellett. Ne adjuk fel azt, hogy mi Mária országa vagyunk a szentistváni felajánlás óta. Az aggasztó híreket hallva erősödjünk meg Isten Egyházának hitében, amelyet az apostolok hagytak ránk. „Bár a keresztényüldözésekről hallgatni akarnak, mi emeljük fel szavunkat, ahogy Székesfehérváron tettük, amikor egy lerombolt iraki templomból származó keresztet elhelyeztünk a Bazilikában. Imádkozzunk, hogy maradhassanak ők is földjükön, országukban, és megmaradhassunk mi is hűségben hitünkhöz, a családhoz, a nemzethez. Érezzük meg, hogy nem vagyunk egyedül, mert Szent István nyomán, Mária gyermekeként az Ő segítségét kérhetjük, minden dolgunkat Mária kezébe tehetjük, aki szívünk vágyait a Mennyei Atya elé viszi” - fejezte be beszédét a főpásztor.

Az idei bodajki búcsú különlegessége volt, hogy Mórocz Tamás plébános a szentmise végén bejelentette, a templom 275. évfordulójának évében nagy építészeti eseménysorozatra kerül sor. Komoly állami támogatást kapott a kegyhely a teljes templombelső, a zarándokudvar felújítására és a Szent Imréről elnevezésre kerülő zarándokház újjáépítésére. Spányi Antal püspök kezdeményezésére a kegyoltár is teljes restaurálás alá került. A Székesfehérvári Egyházmegye a Magyar Szent Család nyomában zarándokút kialakításához elnyert pályázatának, a bodajki kegyhelyet érintő fejlesztési terveit, október 8-án mutatják majd be a kegytemplomban. A plébános azt is elmondta, mivel Bodajk élő zarándokhely, évente több ezren érkeznek a kegytemplomba a Segítő Szűzanya közbenjárását kérni, hálát adni, imádkozni. Kiszolgálásuk, ellátásuk komoly erőfeszítést kíván az egyházközségtől. A kegyhely közössége szeretettel fogadja azok támogatását is, akik a Szűzanya iránti köszönetük jeléül szeretnék kivenni részüket a felújítással járó költségekből.

A szentmise után Spányi Antal püspök és papsága az összes megjelent elsőáldozóval együtt vonult a templom előtt álló Magyar Szent Család szobrához és közösen imádkoztak a magyar családokért.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk