Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - beszámoló

2014. 09. 13. | | frissítve 2014. 09. 16.

 

 

„Szűz Máriának tiszteletére”

Mária neve ünnepén csaknem ezer zarándok érkezett Bodajkra, hogy az egyik legrégibb magyar búcsújáróhelyként számon tartott kegytemplomban imádkozzon a Segítő Szűz Máriához. A templom történetében már az első magyar szent családnak is meghatározó szerepe volt, hisz falai Szent István király kápolnájának  egykori kövein állnak és kegyképe Passauból, Gizella királyné szülővárosából származik. A hagyomány szerint István, Fiával Szent Imre herceggel is itt imádkozott.

A Bakony lábánál meghúzódó faluba 315 éve kezdtek Székesfehérvárról gyalogosan zarándokolni a templom búcsúnapjára, amely azonban az 50-es években legalábbis szervezett módon abbamaradt. Tíz éve elevenítették fel újra az imádságos lélekkel járt utat a Szent István Bazilika hívei. Idén az esős időjárás miatt, egy kisebb, de annál lelkesebb csoport érkezett Fehérvárról a bodajki Máriához.

Mórocz Tamás plébános a vendéglátó egyházközség nevében nagy szeretettel köszöntötte az egyházmegye minden részéből érkező híveket és a búcsú megnyitóján közös oltárkerülésre hívta meg a jelenlevőket, hogy imádságban vegyék körül a Segítő Szűz Mária kegyképet.

Ezután a hagyományoknak megfelelően a templom melletti kálváriadombon jártak keresztutat, elmélkedve Jézus megváltói művéről, amelyben szenvedésével és halálával értelmet adott az emberi szenvedésnek.

Az éjszakai virrasztás és szentmisék után következett a búcsú központi eseménye a püspöki szentmise, amelyre közéleti vezetők, köztisztviselők is érkeztek. A plébánosi köszöntő után a helybéliek verssel és virággal fogadták a főpásztort, és körülvették az idén elsőáldozáshoz járuló gyermekek akiket, hagyományteremtő céllal hívott meg a megyés püspök az idei a zarándoklatra.

„Szűz Máriának tiszteletére” hangzott el a bevezető énekben, amelyet Spányi Antal püspök beszédében így hangsúlyozott: „Az az igazi Mária tisztelet, amikor nemcsak kéréseinket visszük az Égi Anyához, hanem figyelünk rá, mint az Egyház példaképére. Mária, aki az Isten iránti alázatát és engedelmességét megmutatta az isteni gyermeket elfogadó igenjében és szent Fia szenvedését kísérő fájdalmában.” A főpásztor Prohászka Ottokár püspököt idézve tűzoszlopnak nevezte Máriát, aki úgy vezet minket életünk útján Isten felé, mint egykor vezette ki az Úr felhője és tűzoszlopa a fogságból a választott népet.

Spányi Antal megyés főpásztor a szentélyben az elsőáldozókkal együtt a MKPK kérése szerint imádkozott a mai kor üldözött keresztényeiért.

A szentmise végén a megyés püspök arra buzdított: Kérjük az Egyház Anyját, Magyarok Nagyasszonyát vigye el imádságunkat Fia elé, hogy Krisztus követésében kitartsunk, kereszténységünkben megújulunk, hogy Szent István népe ismét erős legyen hitében.”

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk