Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - beszámoló

2019. 09. 15. | | 2019. 09. 16.

 

 

Mária Jézus legtökéletesebb tanítványa volt – A bodajki kegytemplom búcsúi szentmiséjét Spányi Antal megyés püspök tartotta

2019.09.15. – A kegyhely felújítási munkálatai ellenére is nagyszámban zarándokoltak a hívek,  – töretlen hittel és szeretettel – Bodajkra, a Segítő Szűz Mária kegytemplom búcsúünnepére, amelyet szeptember 12-én, Mária neve napján, vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén tartanak. Ezekben a napokban ezrek keresik fel a bodajki kegyhelyet gyógyulásért, imáik meghallgatását kérve, hálából az elnyert kegyelmekért, vagy egyszerűen a Szűzanya iránti tiszteletből. A szombat estétől kezdődő ünnepi programokon idén is megtelt a zarándokudvar és a templom. Nem maradt szabad terület a vasárnapi ünnepi búcsúi szentmisén sem, amelyet Spányi Antal megyés püspök tartott.

Bodajkra több egyházközség is szervezett gyalogos, vagy biciklis zarándoklatot. Székesfehérvárról sokéves hagyománya van a város határából induló búcsújárásnak. A Bodajkra délután érkező csoportokat szeretettel várják minden évben a helyiek, személyesen köszönti őket a plébános és munkatársai. A templom melletti, festői szépségű kálvárián a szokásoknak megfelelően idén is keresztutat jártak Oravecki Attila káplán atya vezetésével, majd este a nyitószentmisével köszöntötték a Segítő Szűzanyát. Kertész Péter csepeli esperes-plébános, a szentmise főcelebránsa, személyes élményeit osztotta meg a jelenlevőkkel: elmondta, amikor gyerekként járt először a kegytemplom búcsúján, megérintette a hely, és ettől kezdve élete minden fontos állomásán megtapasztalhatta a Boldogságos Szűz közbenjárásának kegyelmeit.  

A szentmise után a szentségimádási órákat a Prohászka Imaszövetség helyi tagjai kezdték, majd lelkiségek, harmadrendek csoportjai folytatták az imákat. Az éjféli szentmisében Horváth József nyugalmazott plébános tett megrendítő tanúságot, hogyan tapasztalhatta meg súlyos betegségében, hogy az Élet Ura maga Jézus, ha Őbenne bízunk, megmenekülünk a Gonosz kísértéseitől. A reggelig tartó szentségimádást a 6 órás szentmise zárta.

A vasárnapi püspöki szentmisére Tatabánya és Budaörs katolikus iskoláiból is érkeztek diákok. A zsúfolásig megtelt kegyhelyen Mórocz Tamás plébános köszöntötte a főpásztort és a zarándokokat. Megköszönte, hogy az építési és renoválási munkák ellenére idén is sokan eljöttek a bodajki Szűzanyához hálát adni és közbenjárásáért imádkozni.

Spányi Antal püspök ünnepi beszédében kiemelte: „Máriától sokat tanulhatunk, hiszen Ő volt Jézus első és legtökéletesebb tanítványa. Ő az, aki legteljesebb módon követte azt az igazságot, amit Fia hirdetett. Anyai szeretettel szeret bennünket, hiszen Krisztus akarata volt, hogy Anyánk legyen és mi az Ő gyermekei. Mária imádkozó asszony volt, aki nem azért fohászkodott Istenhez, hogy kérjen. Imádságának lényege az volt, hogy meg akarta hallani az Isten szavát, ajka azt ismételte, amit az Angyali Üdvözletnél mondott: „legyen nekem a Te Igéd szerint.” Mindig Istenre figyelt. Nemcsak megjegyezte az Úr igazságait, hanem azokat úgy fogadta szívébe, hogy életét átalakították.” A főpásztor arról is beszélt, Máriának földi életében is fontos volt, hogy az embereket segítse, közbenjárjon, imádságaival, szavaival, mint a kánai menyegzőn. Ő volt az első, aki azt mondta, kövessük, amit Fia mond, halljuk meg, mit kíván Isten tőlünk, és ne a saját akaratunkat, elgondolásainkat teljesítsük.

A szentmisét követően a főpásztor vezetésével az iskolások és a hívek közösen fohászkodtak a kegytemplom előtt álló magyar szent család szobránál a magyar családokért, hazánkért. Végül a Segítő Szűz Mária kegyképéhez vonultak, hogy együtt imádkozzanak a főpásztorukkal.

Mórocz Tamás plébános a búcsút záró szentmisében elmondta, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén elindult nagyszabású fejlesztést a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását. A beruházás a remények szerint 2020-ban befejeződik, és a jövő évi búcsúünnepen együtt adhatnak majd hálát a megújult kegyhelyért.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk