Virágvasárnapi szentmise - barkaszentelés - beszámoló

2018. 03. 25. | | 2018. 03. 25.

 

 

 

Kövessük, az előttünk keresztjét hordozó Krisztust – Virágvasárnapi püspöki szentmise a Székesegyházban

2018.03.25. - Virágvasárnappal elkezdődött a húsvétot megelőző Nagyhét. Az ünnepi liturgia a hagyományos barkaszenteléssel kezdődött Székesfehérváron a Szent István király-székesegyháznál, majd körmenettel folytatódott. Spányi Antal megyés püspök a szentmisében a helyes húsvéti készületre hívta fel a figyelmet: arra, hogy Virágvasárnap és a Nagyhét eseményeit szemlélve kövessük a keresztjét hordozó Krisztust.

A szentmisén elénekelték Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának történetét, a passiót Máté evangéliuma szerint. Majd a főpásztor kifejtette: Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes kezdete, amelynek üzenetében az öröm és a fájdalom egyaránt jelen van. Jeruzsálem városába Jézus királyként lép be, örömujjongással fogadták, pálmaágakat lengettek előtte. Azonban néhány nap múlva ugyanaz a tömeg azt kiáltja majd: feszítsd meg őt. „A Passió hangjai, felvillantják előttünk mindazt, ami a Nagyhét napjaiban történik. Látjuk szemünk előtt a szenvedő Urat, és talán lelkünk nyitottságába hasít a felismerés: vajon mi hol lettünk volna akkor? Mária és János mellett, vagy Péterrel és a többiekkel inkább mi is biztonságos távolból figyeltük volna az eseményeket? Magunkra ismerünk a gyengeségeinkben. Kirajzolódik előttünk a feladat: keressük a csendet, az Úrral való együttlétet, hogy egyre világosabban megértsük mindazt, ami a Nagyhéten értünk történt, mindnyájunkért. Jézus felvette bűneinket, megszabadított minket az értük járó büntetéstől. Halála által adott nekünk új életet, hogy részünk legyen abban a boldogságban, amelyet a Teremtő Isten a legelső hajnalon az embernek szánt.”

A főpásztor végül arra bíztatott, hogy a Szent Három Napban csendben próbáljunk elmélyedni, megérteni a kinyilatkoztatás örömhírét. „Isten kegyelme így tisztítja a lelkünket, segít bennünket egy jól elvégzett szentgyónáshoz, segít, hogy ennek a liturgikus hétnek az eseményeibe bekapcsolódhassunk, és megújult szívvel és lélekkel nemcsak Virágvasárnap, hanem életünk minden napján örvendezve kövessük az előttünk keresztjét hordozó Krisztust.”– hangzott el Spányi Antal püspök szentbeszédében.

Berta Kata
Fényképeket készítette Bácskai Gergely és Lugosi Balázs
Videó: Somoygi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk