Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje - beszámoló

2011. 08. 14. |

 

Szent István országfelajánlásának évfordulóján, hagyományos ünnepi fogadalmi szentmisét koncelebrált Spányi Antal megyés püspök Takács Nándor nyugalmazott püspökkel, Gerhard Pieschl  nyugalmazott limburgi segédpüspökkel, a városból és az egyházmegyéből érkező papsággal együtt a Székesegyházban. A szentmisén megjelent számos közéleti személyiség - a megye, a város, a honvédség, a rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem és tűzoltóság vezetői - a nagyprépost és a kanonok urak, lovagrendek és a képviselőtestület tagjai, az egyházmegye intézményeinek vezetői és a nagy számban érkező hívek.  Az ünnepélyes alkalmat élő adásban közvetítette a Fehérvári Televízió.

 

 

 

Spányi Antal szentbeszédében elmondta, hogy Nagyboldogasszony ünnepe mindig jeles napja volt a katolikus egyháznak. A mennybe felvett Mária jel számunkra, a remény jele: mi is eljuthatunk oda, ahová Mária eljutott. A dogma 1950-ben történt kihirdetése előtt is ünnepelték a hívők ezt a napot. István királyunk is, erre az ünnepre készülve, ennek a napnak a vigíliáján ajánlotta fel koronáját Máriának, ajánlott bennünket Istennek. Ezért tele a lelkünk örömmel és reménnyel, de tele a lelkünk aggodalommal és szorongással is.

Látjuk az indulást a megújulás útján – folytatta a megyés püspök -, örülünk neki, de vajon végig megyünk-e azon az úton, melyen Szent István végig ment. A mai fogadalmi ünnep alkalom a hálaadásra, de a számvetésre, és a könyörgésre is. Az erkölcsi megújulás munkáját kezdjük magunkon, tudatosan, a közösségért: nemzetért, egyházért, családért. Segítsen ebben Mária, a Magyarok Nagyasszonya, első szent királyunk, István, és a többi magyar szent és boldog!

A főpásztor megújította hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország.

A megyéspüspök az ünnepi liturgiában a Szent Istváni hagyományhoz hűen a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kérte az egész magyar népért. Imádkozott minden magyar emberért, határokon innen és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt.

A főpásztor a Székesfehérvári Egyházmegye érdekében végzett szolgálata és példamutató papi élete elismeréséül Mons. Prof. DDr. Franz Kaspar apostoli protonotárius, prelátus urat, a limburgi egyházmegye általános helynökét 2011. május 24-én a székesfehérvári káptalan címzetes kanonokjává nevezte ki. A kitüntetés ünnepélyes átadására a fogadalmi szentmise keretében került sor.

A helynök beszédében így fogalmazott: nem egy valamilyen, kétezer évvel ezelőtti dolog képezi a hitünk tárgyát. Nem egy valamibe vetett hit köt össze bennünket, hanem az a hit, hogy Jézus Krisztus él! Az Ő személyébe vetett hit - az életünk lényege. A korai keresztények ebből a hitből építették az életüket, merítették a hivatásukat, számukra a hit közössége "otthont" teremtett. A hit közössége - amely átível, téren és időn ,- ma nekem, egy keresztény limburgi testvér számára is, "otthont és hazát" adott: itt Székesfehérváron.

Spányi Antal így köszöntötte a helynököt: a köveknél és emberi alkotásoknál értékesebbet is találtam Limburgban, a testvéri szeretetet, a megértést, a barátságot, melynek alapja a közös hit, az egyházhoz való tartozás közössége. Nagy megtiszteltetés egyházmegyénknek, hogy ezen ünnepi alkalommal a címzetes kanonokok közé iktathatjuk. Isten éltesse kanonok urat, és áldásával segítse minden munkáját!

A szentmise után a vendégek a Püspöki Palota kertjében fogadáson vettek részt, melyen Spányi Antal fölhívta a figyelmet arra, hogy ezen a napon nem pusztán emlékezünk, hanem az ünnepség keresztény lényegünket érinti, tudatosítja bennünk, hogy küldetésünk van, Isten országának jeleivé kell válnunk a világban. A fogadás a főpásztor vezette asztali áldással vette kezdetét.

- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2020. augusztus >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk