Fogadalmi Szentmise - beszámoló

2006. 08. 14. |

 

Székesfehérvár Szent István király városa volt. Jelentős szerepet játszott a király államszervező munkájában. Szent István prépostságot alapított és Bazilikát épített fel itt, létrehozta nevezetes káptalani iskoláját, ahol az európai követelményeknek megfelelően tanítottak. Temploma a kor Európájának egyik hatalmas építménye valóságos technikai csoda volt. Közel öt évszázadon át a középkori magyar állam legjelentősebb helyének számított. Itt őrizték a koronát, a királyi hatalom jelvényeit, az ország kincstárát és levéltárát. Itt koronázták és ide temették királyainkat.

 

felajánlás

 

Spányi Antal megyés püspök tartotta a hagyományos augusztus 14-i fogadalmi misét, amelyen újra felajánlotta országunkat Szűz Máriának, ahogy azt Szent István, a már beteg király tette 1038-ban, a halála előtti napon. Az ünnepi szentmisén részt vettek az egyházmegyés papság és a nagyszámú hívők mellett, Székesfehérvár polgármestere és önkormányzatának képviselői, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és tisztségviselői, a város intézményeinek vezetői, a város független polgármester jelöltje és a pártok képviselői.

A megyés püspök homíliájában beszélt az eszményi keresztény királyról, aki Isten szolgája, volt, aki az örök életet, az Isten dicsőségét tartva szem előtt uralkodott. „Nem a világi dicsőséget tartotta fontosnak, életét a népéért, a nemzet létéért folyó küzdelem jellemezte. A magyarság megmaradása volt a tét, amely nem volt sem könnyű, sem népszerű feladat. Szent István jellemének nagyságára vall, hogy ezt a népszerűtlen feladatot minden tétovázás nélkül vállalta és véghezvitte. Mert mindig csak a feladatot látta maga előtt, ingadozás nélkül. Hatalomhoz, gazdagsághoz nem ragaszkodott, fiának akarta átadni a koronát és az országvezetés gondját. Imre azonban meghalt, s a király tudta, hogy halála után nincs kire  művét rábízza. Nincs, aki a népet a Krisztus-i hitben megtartsa, pedig az akkori történelmi körülmények között, ez országunk fennmaradásának feltétele volt. Halálos ágyán végső reménye Szűz Mária maradt, akinek felajánlotta a koronáját, országát, akit a magyarok azóta is a Magyarok Királynőnek neveznek.”

A főpásztor beszéde végén a közélet mai vezetőit arra kérte, tartsák szem előtt Szent István példáját, ne az önös érdekek, a hatalomvágy irányítsa munkájukat, hanem a magyar nép, az ország érdekeit képviseljék.

- BPK -
Fényképeket készítette: dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi év beszámolója:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk