Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje - beszámoló

2016. 08. 14. | | 2016. 08. 15.

 

 

 

Mária oltalmazza Székesfehérvárt, minden magyart, az egész országot!

2016.08.14. - Szentjeivel együtt ünnepelte Székesfehérvár fogadalmi napját. Nagyboldogasszony vigíliáján, Szent István országfelajánlásának ünnepén, első szent királyunk és felesége, Boldog Gizella valamint fia, Szent Imre herceg ereklyéinek jelenlétében ajánlotta fel Spányi Antal megyés püspök hazánkat, a magyar családokat, a Boldogságos Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának.

A jövő hívő nemzedékét képviselve a fehérvári szentimrés diákok és a papságra készülő fiatalok vitték az első magyar szent család ereklyéit a Püspöki Palotából a Székesegyházba, a megyés főpásztor, a papok, a meghívott vendégek, - országos, megyei és városi közéleti vezetők, - a lovagrendek, katolikus iskolások, cserkészek, valamint az egyházközségek képviselőinek kíséretében. Az ünnepen részt Dr. Franz Kaspar c. fehérvári kanonok. A körmenetet a Hagyományőrző Koronaőrök menete és Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar Szent Istvánról és Máriáról szóló énekekkel tette ünnepélyesebbé.

A hívőkkel megtelt bazilikában kezdődött az imaóra, amelyen Spányi Antal püspök arra kérte a szenteket, segítsék hazánkat imáikkal. Mint egykor a magyaroknak, ugyanúgy mai is szükségünk van Mária oltalmára, égi közbenjárására.  A főpásztor Prohászka Ottokár püspök szavait is felidézte, Szent István királyról. „Lássuk mindenekelőtt Szent Istvánban a fölséges embert, a hívőt, ki Istenbe akasztja bele horgonyát, s aki a világ, a harcok s veszteségek éjszakájába felülről kér fényt, s a nagy hit s eszményiség világosságát állítja bele a történelem sötétségeibe.” - hangzott el, majd következett a Szent István király tiszteletére írt litánia, és felcsendültek a szent királyról szóló gyönyörű himnuszok, Vakler Anna népdalénekes, egyetemi tanár vezetésével.

Az ünnepi szentmisében mondott beszédében a megyés püspök az egyházi hagyományok ápolását, megőrzését és a keresztény értékek állhatatos közvetítését állította a középpontba, amelyben Szent István király mutatott utat a magyarságnak. Ma a szent dolgok tisztelete kiveszőben van,- hangsúlyozta a főpásztor és olyan dolgokat állítanak elénk erényként, amelyek megmaradásunkat, az emberiség jövőjét veszélyeztetik. „Értékek vannak ránk bízva, és ezeket az értékeket nem elég csak őrizni, tovább adni, tovább kell éltetni. Mert ezek a szent dolgok adnak erőt, a megmaradáshoz segítenek és eligazítanak. Ezek az értékek, mint kincsek éltették és erősítették eleinket, őrizték a megmaradásban, és adtak erőt, ha kellett az újrakezdéshez, az új élethez, vagy olykor a hősi halálhoz, az élet oda adásához, melyből új életnek kell fakadnia.” - mondta a püspök majd hozzátette: „Ma már nem a család, a haza a fontos, hanem a jobb megélhetés. Nincs már gyökér, mely a szülőföldhöz köt, a családhoz, amelyhez tartozunk. A szülők sírját már nem kell látogatni, és találunk új barátokat magunknak mindenhol a világon, hisz ott is hozzánk hasonló, értékeit vesztett, valójában földönfutó emberekkel találkozunk. Már nem szent a vallás, az egyház. Minden szervezet, mely jó okkal, akár haszonszerzésből magát egyháznak nevezi, egyforma jogokat követelhet magának. Nem kell a katolikus egyház kétezer éves tapasztalata az emberről, amely kipróbált igazság, mely kultúrát teremtett, szenteket adott, amely az emberiség életét csodákkal, a szeretet csodáival ajándékozta meg.” - fogalmazott a megyés püspök.

Spányi Antal püspök arról is beszélt, Európa bajba sodródik, mert az nem emberek akarnak másokért áldozatot hozni, nem kell a házasság, a gyermek, ami valódi erőforrás, hanem gyenge és múló értékek kellenek, amelyek nem tartanak meg. „Nem csoda, ha jelentkeznek mások, akik helyet követelnek, mert vannak gyermekeik, és akiknek mindaz, amit a kereszténység teremtett, amiért a magyar évszázadokon át vérét ontva védelmezett, nem érték. ... Nem csoda, hogy a zavar egyre jobban elárasztja életünk minden területét. Minden alkalmat megragadnak a megosztottság élezésére, a szembenállás szítására. Minden hagyományos értéket közvetítő véleményt kiforgatnak, elfogadhatatlannak bélyegeznek meg.”

A főpásztor végül arra mutatott rá, ha büszkén tekintünk Szent Istvánra, és megtanuljuk Tőle a keresztény értékekre alapozott döntések meghozatalát, akkor rátalálhatunk ismét Istentől kapott utunkra. „Legyen minden döntésünk mindig értekre alapozott, értékeket szolgáló, jövőt építő döntés. ... Magyarok Nagyasszonya, Patrónánk és Oltalmunk, Szent István király és nemzetünk szentjei segítsenek minket, hogy az általuk kijelölt utat járjuk. Azt az utat, melyen Jézus jár előttünk, hogy legyen ehhez bátorságunk, mert ezt kívánják a mai idők, mert ezzel tartozunk nem csak magunknak, hanem mindnyájunknak, és mert ez az élet tesz bennünket eredményessé, boldoggá, és adja meg lelkünk békéjét. Isten áld meg a magyart!”- fejezte be beszédét a főpásztor.

A szentmise végén a székesfehérvári püspök Szent István hermája előtt térdelve mondta el az országfelajánló imát, majd az áldások után ünnepélyes körmenettel indult vissza a díszmenet a Püspöki Palotába. „Isten hazánkért térdelünk előtted” - hangzott végig Fehérvár fő terén az imádságos ének.

A homília teljes szövegének letöltése:
1608homilia_fogadalmimise.pdf (285 kB)

Berta Kata
Fényképeket készítette: dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk