Nagypénteki szertartás - beszámoló

2019. 04. 19. | | 2019. 04. 20.

 

 

Nagypénteki igeliturgia és szertartás - szombaton 9 órától látogatható a szentsír

2019.04.19. - Nagypénteken nincs szentmise, a Szent Imre templomban az esti szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Az igeliturgia és minden szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott, olvasmányok fölolvasása, majd a passió eléneklése. Nagyszombaton délelőtt 9 órától várják szentsír látogatásra a híveket.

Ezen a csendes és megrendült estén az igeliturgia olvasmánya Isten szenvedő szolgájáról szólt, majd a szentlecke után az énekkar előadásában hallgathatták meg János evangéliumából Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.

„A passiót hallgatva lélekben végigkísérhettük Jézust a Golgotán, végigélhettük szenvedését és kínhalálát. A halál tanújává válni megrendítő dolog. Jézus életét nem elvették, hanem maga adta oda. Ezért jött, ezért vállalta az emberi sorsot; hogy bűneinkért elégtételt adjon, hogy a büntetést magára vegye és nekünk új életet adjon. Ami Jézussal történt, az a mi bűneinkért történet. Mert szeretett minket és ezért vállalta, hogy megváltó urunk legyen. A megváltás beteljesedett.

Új életet kaptunk, új életet kezdhetünk. A bűnbocsánat nem valami távoli remény, hanem minden keresztény ember számára fölkínált lehetőség. Ha a bűnöktől szabadulni akarunk és szeretnénk megtapasztalni a bűnbocsánatot, akkor törekednünk kell a bűnök legyőzésére és mi lehet nagyobb erő ehhez, mint Krisztusnak az a szeretete, amelyben értünk - a maga igazságtalan ítélete nyomán – a kínhalált is elszenvedte és elfogadta.

Adja az Úr, hogy ha a keresztre tekintünk, akkor mindig érezzük meg Krisztusnak ezt a szeretetét. Ez tegye jóvá a mi életünket, ez tegyen bennünket egyre szentebbé, hogy a mi életünkben is beteljesedjék a megváltás és megváltott emberekként az Isten hírnökei lehessünk az emberek között.” - hangsúlyozta Spányi Antal, püspök.

Az egyetemes könyörgésekben hosszasan és mindenkiért imádkoztak. Eztán következett a kereszthódolat; először a püspök, majd a papok, kispapok, asszisztencia, végül a hívek haladtak el térdhajtással a feszület előtt. A szertartást könyörgés és áldás zárta, orgona és csengőszó az egész szertartás alatt nem szólt, a főpásztor az asszisztenciával együtt csendben távozott.

Mivel ezen az estén szentmise nincs, átváltoztatás sincs; az áldozást a nagycsütörtöki olajszentelési misén konszekrált ostyával végezték, amelyet őrzési helyéről, a mellékoltárból vittek a szentélybe, majd az áldoztatás után gyertyás körmenetben vissza is kísérték. Az eseményen részt vett Fehérvár polgármestere, Dr. Cser-Palkovics András is.

Nagyszombaton délelőtt 9 órától várják a híveket szentsír látogatásra a Szent Imre templomba, ahol 18 órakor kezdődik a nagyszombati vigília szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be Székesfehérvár belvárosában.

Lugosi Balázs

 


 

A rákövetkező napon, Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik.

 


 

Korábbi évek beszámolói

 

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk