Nagypénteki szertartás - beszámoló

2016. 03. 25. | | 2016. 03. 25.

 

 

2016. március 25. - Az egyház sem Nagypénteken, sem Nagyszombaton nem mutat be szentmiseáldozatot. A Székesegyházban a nagypénteki szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Mindeki más - a papok, papnövendékek, az asszisztencia és a hívek – térden imádkozott.

Az első szakasz, az igeliturgia és minden szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott: olvasmányok fölolvasása, majd a passió eléneklése.

Spányi Antal megyés püspök rövid szentbeszéde követett:ezen a napon minden beteljesedik. Jézus élete az Atya akaratának beteljesítése volt, Őbenne Isten szava, Isten akarata teljesedett be. Halálával legyőzte a halált, életét adta értünk, hogy bűneinktől megváltson. Ez a nap nem a halál győzelmének estéje - amikor ezeket az eseményeket szemléljük, akkor az önmagát átadó Életet szemléljük.

Az egyetemes könyörgésekben, melyet ezen az estén a papság végzett, hosszasan és mindenkiért imádkozott az egyház. Eztán következett a kereszthódolat: a hívek térdhajtással haladtak el a feszület előtt. Közben a Szent István kápolnából előrehozták az Oltáriszentséget, ahová az áldoztatás után visszatért. Nagyszombaton itt látogathatják a hívek a Szent Sírt.

A szertartás könyörgéssel ért véget, elbocsátás nem történt, hiszen nem mutattak be szentmisét – a főpásztor az asszisztenciával együtt csöndben távozott.

- Marian -
Képek: Somogyi Tamás

 


 

A rákövetkező napon, Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik.

 


 

Korábbi évek beszámolói

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk