Nagypénteki szertartás - beszámoló

2018. 03. 30. | | 2018. 03. 30.

 

 

2018.03.30. - Nagypéntek szigorú böjti nap. Ezen a napon - mivel Jézus meghalt a kereszten - nincs szentmiseáldozat. A templombelsőt nem világították fények, az oltár, mely Jézust jelképezi, díszek nélkül, lecsupaszítottan, terítő, gyertyák és kereszt nélkül áll. A néma bevonulást követően a püspök földre borult az oltár előtt, a papok, papnövendékek, az asszisztencia és a hívek némán letérdeltek.

Az esti szertartás első része, az igeliturgia egyszerűségben zajlott: fölolvasták az olvasmányokat, majd elénekelték a passiót. Ezt követte a főpásztor rövid homíliája.

A passiót hallgatva lélekben ott voltunk a tömegben, végigkísérhettük Jézust a Golgotán, láttuk szenvedni és kínhalált halni. Azonban meg kell érteni – hangsúlyozta Spányi Antal –, hogy Jézus életét nem vette el senki. Maga adta oda, mint áldozati bárány, aki magára veszi és megsemmisíti bűneinket. Méltók nem vagyunk, mégis életét adta értünk, hogy élhessünk. Tanítása az Életre vezet. Fontos tudnunk, hogy Krisztus áldozata óta senki sincs, aki magára maradna, bármi is vár rá. Ismerjük a régiek bátor hitvallását és napjaink keresztényüldözéseinek áldozatait, akik a halállal bátran néznek szembe, mert tudják, hogy Krisztussal egyesülnek. Földi életünk végén, bárhol is legyünk, bármilyen körülmények között, nem vagyunk egyedül. Közel van hozzánk Isten. Legyünk mi is közel Hozzá.

Az esti szertartás második részében az egyetemes könyörgések következett, melyet ezen az estén a papság végzett: hosszasan és mindenkiért imádkozott az egyház. Az esti szertartás harmadik, egyben záró része, a kereszthódolat során a hívek térdhajtással haladtak el a feszület előtt. Közben a Szent István-kápolnából előrehozták az Oltáriszentséget, ahová az áldoztatás után visszatért. Nagyszombaton itt látogathatják a hívek a Szent Sírt.

A szertartás könyörgéssel ért véget, elbocsátás nem történt, hiszen nem mutattak be szentmisét - a főpásztor az asszisztenciával együtt távozott.

- Marian -
Fényképeket készítette Lugosi Balázs

 


 

Nagyszombat a pihenőnap beteljesedése, az Úr megpihen - az egyház is csöndben időzik Urunk sírjánál, szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

 


 

Korábbi évek beszámolói


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk