Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2016. 03. 24. | | 2016. 03. 24.

 

 

 

Olajszentelési mise a székesfehérvári székesegyházban
 
2016.03.24. - Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét, Nagycsütörtökön délelőtt a székesfehérvári bazilikában, amelyen a hagyományok szerint sor került a krizma és a szent olaj megáldására. A szertartáson jelen volt Takács Nándor ny. püspök, az egyházmegye egész papsága, a szerzetesrendek képviselői és sok hívő aki, elkísérte papját a kiemelkedő ünnepre.

„Öröm ez a szentmise, annak ellenére, hogy tudjuk, mi minden tartozik ehhez a naphoz Jézus életében, amikor szeretetének legnagyobb jelét adja apostolai felé, és amikor Júdás elárulja. Apostolai elalszanak mellette, ő vérrel verejtékezik, elfogják, és elkezdődik kínszenvedése. Jó ilyenkor elolvasni nyugodtan, csendben a főpapi imát, Jézus búcsú beszédét János evangéliumában. A szavak megérintik a lelket, közel visznek Jézushoz!  A hívő ember lelke megtelik hálával és örömmel: az Úr kegyelmével! - kezdte beszédét Spányi Antal püspök.

A főpásztor a papi hivatás örömeiről és nehézségeiről is beszélt, a Krisztusnak teljesen átadott papi életről. „Miénk az öröm, amit ebben az életállapotban megtapasztalunk. Vele vagyunk egységben, amikor odaadott életünkkel közösségbe gyűjtjük a híveket, és amikor megéljük a papi közösség örömét. Az Ő nevében járunk, amikor bemutatjuk a szentmisét, amikor szentségeket szolgáltatunk, lelki vigaszt adunk, meghallgatjuk a szomorúakat, megvigasztaljuk a reményt vesztett embereket, vagy amikor eligazítunk tévelygőket, és azt a örömhírt adjuk tovább, amit mi is úgy kapunk a minket meghívó Úrtól. - sorolta a papi hívatás szépségeit a püspök majd hozzátette. Ma nehéz papnak lenni, mert a világot valami hatalmas erő le akarja beszélni arról, hogy az egyháziak és az egyház tanítása hiteles, mert ez az erő el akarja téríteni attól, hogy hallgassanak arra a tapasztalatra, mely az egyházé, és amely kétezer év szolgálatából, imáiból, és áldozataiból gazdagodott napról napra.

A főpásztor végül elmondta, a pap mindig boldog lehet, ha Istennel éli meg az életet, a kudarcot, a meg nem értést, a sikereket is. Mindenkinél boldogabb, ha Krisztus él benne. Arra kérte a papokat, adjanak hálát a meghívás kegyelméért és mindazokért, akik imáikkal segítettek a hivatásban való kitartásban, akik támogatást adtak lelki szövetségesként a mindennapok feladatainak teljesítésében, valamint adjanak hálát a megmaradásért, az újrakezdésekért, mindazért, amiben az Úr alkalmas eszközei lehetnek.

A szentbeszéd után az egyházmegye papsága megújította papi fogadalmát. A szentmise végén az olajok megszentelésére került sor, amelyeket a lelkipásztorok saját plébániáikra vittek el. A főpásztor megáldotta a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor használt krizmát.

Szentbeszéd letöltése:  1603olajszentelesimise_homilia.pdf (209 kB)

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk