Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2015. 04. 02. | | 2015. 04. 02.

 

 

A székesfehérvári bazilikában Spányi Antal megyés püspök mutatta be délelőtt 10 órakor a hagyományok szerint a szentmisét, amelyen sor került a krizma és a szent olaj megáldására. A szentmise során az egyházmegye papsága megújította papi fogadalmát. A szertartáson jelen voltak az egyházmegye női szerzetesrendjének képviselői és sokan érkeztek hívek akik, elkísérték papjaikat a kiemelkedő ünnepre.

A főpásztor szentbeszédében a papság küldetéséről beszélt az Egyházban és a világban.  Ennek kapcsán a püspök három szempontra hívta fel különösen is a figyelmet.

A papi hivatás Isten ajándéka. Erre az ajándékra akkor válik a pap méltóvá, ha tettein, szavain, liturgikus szolgálatának gesztusain keresztül tanúságot tesz arról, hogy az Úr hívta meg és az igehirdetést, az igaz tanítás képviseletét az egyház bízta rá. Hirdetnie kell az igazságot, - akár örömmel hallgatják, akár ellene mondanak, - mint Szent Pál, aki benső tűztől hevítve adta át azt, amit Jézustól kapott. Szüntelenül tanúságot tett Róla, örömmel viselve akár a megalázást és a szenvedést is. „Felelősek vagyunk azért, hogy a hit hogyan jut el az emberekhez, hogy az egyházról milyen képet alkotnak azok, akik sokszor felületesen tájékozódnak és előítéleteik határozzák meg gondolkodásukat. Ránk bízta az Úr a világ, és benne a hívek megszentelését. Ez a szolgálat igazi papi feladat.”- mondta a főpásztor.

A pap az imádság embere. A papnak, aki szeret imádkozni, lelkében ég az Úr közelségének öröme, Jézus szeretete. Benne él, általa teljesíti szolgálatát! Imádkozik új papi hivatásokért is, például a Prohászka Imaszövetségben. Készséges a szentségek kiszolgáltatásában, és okos a szentségekre való felkészítésben. Megfelelő oktatás után szolgáltatja ki a szentséget, de nem állít olyan nehéz követelményeket, melyek inkább elriasztják a híveket azok felvételétől. A pap megszentelő szolgálata méltó az Istenhez, méltó az örök életet hordozó lélekhez, méltó az egyházhoz kéréssel forduló emberhez. - fejtette beszédében Spányi Antal püspök.

A pap feladata szervezni a rábízott közösséget. A pap, felelős az egyházközség életéért. Találnia kell alkalmat arra, hogy a megszentelt helyen kívül is megmutassa a hit erejét, bátran lépjen a világ elé, hogy meglássa, felismerje a világban jelen lévő egyházat. – zárta elmélkedését a főpásztor, majd arra buzdított: „Itt és most kell tanúságtevő egyházzá lennünk, ezért újítsuk meg papi ígéreteinket az egyház szándéka szerint, adjuk újra magunkat az egyházban Jézusnak a hívek szolgálatára, a régi, az első szeretettel!” A híveket arra kérte a püspök, imádkozzanak papjaikért, legyenek segítségükre mindabban, amire lehetőségük van és imáikkal kérjék az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

Végül a megyés püspök azt kívánta paptestvéreinek: „A sajátos feladatra, hivatásra kiválasztott Úr kegyelme tegye lelküket, Isten és egymás szolgálatában készségessé, az örömről tanúskodóvá, hogy Isten eszközeként a világ megszentelésén fáradozzanak!”

BPK
Fényképeket készítette Lakata Pál

Szentbeszéd letöltése:   1504olajszentelesimise_homilia.pdf (89 kB)

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk