Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2010. 04. 01. |

 

Nagycsütörtökön délelőtt kezdődött a Székesegyházban a hagyományos olajszentelési szentmise (krizmaszentelés), melyen részt vett egyházmegyénk minden papja.

 

bevonulás a templomba

 

Spányi Antal megyés püspök a szent háromnap kezdetén ünnepelt olajszentelési mise fontosságára emlékeztetett: ekkor áldja meg a püspök az olajokat, melyeket a következő év során a szentségek kiszolgáltatásánál használnak az egyházmegyében. Ekkor újítják meg a papok fogadalmukat.

Az Egyházat ért támadások nem minket céloznak, hanem magát Krisztust. Mindennek arra kell késztetnie a papokat és hívőket, hogy még nagyobb egyszerűségben és még nagyobb igazságosságban ragaszkodjanak Istenhez.

„Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” - bíztatta papjait a püspök Pál apostol szavaival. A papok a Krisztust szerető és imádságos életet kell, hogy éljék, és mindezt egymásra figyelmes, testvéri szeretetben tegyék. A főpásztor szólt a hívőkhöz és kérte imádságukat, valamint megszólította a jelen lévő kispapokat és kérte őket arra, hogy buzgón készüljenek hivatásukra és gondosan ápolják a Krisztussal való személyes kapcsolatukat.

 

Homília meghallgatása:

 

Életállapotunknak megfelelő hivatásunkban mindannyian tegyünk tanúságot Isten dicsőségére és az egyház javára.

- Marian -
Fényképeket készítette Lakata Pál

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk