Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2012. 04. 05. | | frissítve 2012. 04. 06.

 

papság a püspök körül és olajok

 

Nagycsütörtök délelőttjén, egy évben egyszer, a papok a diakónusokkal, kispapokkal együtt a püspökeik köré összegyűlve, a hívek imáitól kísérve közösen megújítják papi ígéreteiket, elkötelezettségüket az Egyház, a hívek szeretete iránt. Székesegyházunkban is így történik évről évre. Spányi Antal kérte a hívek imáit, majd szentbeszédében papjaihoz, diakónusaihoz fordult.

A püspök köré gyűlt papok, szerzetesek, diakónusok, papnövendékek és hívek közössége bemutatja és szemlélteti az Egyházat. A papi szolgálatra való meghívást nem érdemből, hanem Isten megelőlegzett szeretetéből kaptuk. A szolgálati papság az Eucharisztiában gyökerezik, Belőle forrásozik, és Általa cselekszik. A papi küldetés ajándék, kibontása azonban a Krisztus akarata szerinti közösség megélésében teljesedik ki. Ez az élet erő és kegyelmi élet.

A hit szemével kell egymásra tekintenünk, és ez túlemeli kapcsolatainkat az emberi szinten. Kevesen vagyunk, túl kell emelkednünk emberi szimpátiáinkon: egy testként, az Egyház testeként kell élnünk és cselekednünk.

A hívőknek imádkozniuk kell papi hivatásokért, és meglévő papjaikért. A Prohászka Imaszövetség ennek a szándéknak egyik kiemelt formája.

Isten ránk bízta Önmagát, ránk bízta Egyházát: rajtunk múlik, milyennek ismeri meg a világ és hogy meg tudjuk-e szólítani az embereket, meg tudjuk-e hívni őket az Őbenne való életre. Életünk legyen tanúságtétel és az embereket Isten felé vezető út az Új evangelizáció évében.

 

Szentbeszéd meghallgatása:A homíliát követően papjaihoz, mint fiaihoz fordult a főpásztor, hogy közösen megújítsák a papi fogadalmukat, majd következett a hívek könyörgése. Az áldozati adományokat és az olajokat körmenetben hozták az oltárig, ahol a szentmise keretében a püspök megszentelte azokat.

A szentmisét követően a papok és hívek kötetlenül beszélgettek a székesegyház előtti téren, majd a papokat püspökük agapéra várta.

- Marian -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk