Közös Veni Sancte - beszámoló

2019. 09. 02. | | 2019. 09. 03.

 

 

Négy új oktatási intézménnyel megkezdődött a tanév a Székesfehérvári Egyházmegye iskoláiban is – 18 katolikus iskola közös Veni Sancte ünnepe volt Fehérváron

2019.09.02. – Közös ünnepi szentmisével nyitotta meg idén is Spányi Antal megyés püspök a Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskoláinak új tanévét. A Prohászka-templomban tartott ünnepségre a püspöki biztosok kíséretében eljöttek a katolikus oktatási intézmények diákjai és pedagógusai, de részt vettek a szerzetesi iskolák képviselői is. A jelentős eseményen ott volt Török Szabolcs tankerületi igazgató.

A szentmise elején Szalma István, EKIF elnök mintegy 500 tanár és 5 ezer diák nevében köszönthette idén a főpásztort és az oktatási intézmények megjelent dolgozóit. Az egyházmegye fenntartásában működő alsó és felsőoktatási rendszer ugyanis ettől az évtől példanélküli növekedést mutatva, négy új intézménnyel bővült.

A megyés püspök beszédében külön köszöntötte az egyházmegye iskoláihoz csatlakozó új intézmények képviselőit, majd felsorolta azokat a feladatokat, amelyek az oktatási rendszer fenntartásához, színvonalas működtetéséhez szükségesek. Hangsúlyozta, mennyire fontos a fenntartó világos útmutatása, a törvényes működés biztosítása, és az, hogy a pedagógusok a lehető legmagasabb színvonalon oktassák a tanulókat, hogy az Istentől kapott tehetségüket kibontakoztathassák. A főpásztor elmondta, kiemelt cél, hogy a diákok egy magasabb iskolarendszerben is megállják majd a helyüket, és komolyan vegyék feladataik, kötelességeik teljesítését a munka világában.

A püspök szólt az iskolabiztos atyák fontos szerepéről, akiknek küldetése, hogy általuk megtapasztalják a fiatalok, Isten mindig velük van. Fontos az is, hogy felfedezzék a Teremtő akaratát a világban, a természet törvényeiben. A hitoktatók különös megbízatásáról elmondta, személyes példájukkal, összefogva a gyermekekkel kell a hit átadását gyakorolniuk, együtt kell örülni a növendékek sikerének, és melléjük állni a nehézségeikben. „Mi kell a tanévhez, hogy eredményes legyen, és örvendező szívvel adjunk majd hálát az évzáró ünnepségén? – tette fel a kérdést a püspök. „Tartsunk ki a jó elhatározásainkban, naponta újuljunk meg, és egymást is segítsük ezen az úton. Kérjük együtt mindennap, jöjj Szentlélek Úristen, áldd meg törekvéseinket, mert amit megfogadtunk, ahhoz kevés az erőnk, de a Te segítségeddel elérjük. Aki így fordul Istenhez, az feltétlenül megtapasztalja, hogy áldás lesz munkáján, erőfeszítésein. Ha a siker mellett lesznek is kudarcok, örömet fog találni Isten kegyelméből. Így legyen mindnyájunk életén olyan áldás, ami eredményessé teszi törekvéseinket” – biztatta a diákokat a főpásztor.

A növendékek a szentmise könyörgéseiben a tanárokért, a diákokért és a családtagokért imádkoztak. Kaszap Istvánhoz, a fiatalok példaképéhez és Bogner Mária Margit hitvallóhoz fordultak, hogy kitartóan végezhessék ebben az évben is a tanulmányaikat.

A szentmise végén a megyés püspök azt kívánta: a Szentlélek megvilágosító ereje kísérje a következő tanévben is a tanárokat és a diákokat egyaránt. Majd a főpásztor a templom melletti téren felsorakozott oktatási intézmények képviselőivel kezet fogott, és a diákoknak személyesen kívánt sikeres, eredményes, örömben megélt új tanévet.

Berta Kata
Fényképeket készítette Nagy Anikó
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk