Ő is Isten óriása volt - beszámoló

2016. 09. 01. | | 2016. 09. 02.

 

 

Ő is Isten óriása volt
Egyházmegyei évnyitó ünnepség és emléktábla-avatás Kaszap István tiszteletére Székesfehérváron

2016.09.01. - Azon a helyen ünnepeljük Kaszap Istvánt, ahol Szent István és későbbi királyaink alakjai, óriásokként emelkednek a város fölé. Kaszap István is Isten óriásaként magát a Mindenhatót tűzte ki élete céljául - hangzott el Spányi Antal megyés püspök ünnepi beszédében. A szentéletű jezsuita novícius születésének 100. évfordulója alkalmából, az egyházmegye fenntartásában és területén működő rendi iskolák közös Veni Sancte ünnepét tartottak a Prohászka Emléktemplomban. Az évnyitó után Kaszap István egykori iskolájának falán helyeztek el emléktáblát tiszteletére.

A közös évkezdő ünnepségen Szalma István, az Egyházi Iskolák Felügyelőségének elnöke köszöntötte az ünneplőket: az egyházvezetőket, a rendek és iskolák, az egyházmegyés papság, a ciszterci és jezsuita szerzetesrendek képviselőit, az állami vezetőket, Székesfehérvár vezetőségét, a Magyar Cserkészszövetség, a Prohászka Imaszövetség és a Kaszap István Alapítvány tagjait, az egyházközségek képviselőit és minden hívő zarándokot, akik megtöltötték Székesfehérvár legnagyobb templomát. „Mi, Kaszap István tisztelői, akik itt összegyűltünk, tanúságot teszünk amellett, hogy szükségük van Isten támogatására, és kérjük a Szentlélek kiáradását, hogy segítse az új tanévet.” - hangsúlyozta az elnök.

Homíliát mondott Dékány Árpád Sixtus zirci apát, aki a diákokhoz szólva elmondta: „Isten nem hagy benneteket magatokra, hanem mint egy „globális házi feladatot” felvállal titeket, hogy előbbre jussatok. Kaszap István is megérezte lelkében, hogy az emberi életnek a legnagyobb öröme, hogy számíthat Istenre. Éljetek ezzel a lehetőséggel! Ha befogadjátok Isten szeretetét, biztonság és öröm lesz a jövőképetekben. Ez olyan identitást ad Nektek, amelyet nem lehet lecserélni konzumista gondolkodásra. Ahogy a szentek tették, használjátok ki Ti is, az Isten nyújtotta lehetőségeket, amellyel megajándékoz Benneteket.”- biztatott az apát.

A szentmisét követően az ünneplő közösség körmenetben vonult az Oskola utcába, Kaszap István egykori iskolájához. A rendőrség felvezetésével, katonazenekar kíséretében méltóságteljesen érkezett a hosszú sorokban vonuló tömeg az emléktáblához, amelyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város és a Székesfehérvári Egyházmegye állítatott.

Nagy Edit szobrászművész alkotása a szentéletű kispap fiatalokra hagyott üzenetének állít emléket. Miszerint a helyes és igaz célok kitűzésével az akarat is megerősödik. Hittel és kitartó tanulással az emberi törekvések elérhetővé, eredményessé válnak.

A Himnusz, majd Mécs László „Kaszap István” című verse, és Léo Delibes „Virág duett” című zeneműve elhangzását követően dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere mondott ünnepi beszédet. A városvezető hangsúlyozta, Kaszap István történelmi személyisége a városnak, akire méltán és okkal lehetünk büszkék. „Emléktáblájának avatása tanúságtétele annak, hogy van célunk, ahogy azt a Kaszap Emlékév mottója is sugallja. A felnőtteknek az a feladatuk, hogy segítsék a fiatalokat céljaik megfogalmazásában, megélésében és elérésében. A forrongó XXI. században nem kell megindokolnunk, hogy miért jó, ha a fiatalok megvalósítják nemes célkitűzéseiket, és a mainál jobbá teszik világunkat!” - fogalmazott a polgármester.

Az emléktábla leleplezését követően Spányi Antal megyés püspök megköszönte a Cser-Palkovics Andrásnak és a városnak, hogy az emléktábla létrejöhetett.  Elmondta: Kaszap István Isten óriása volt, magát a Mindenhatót tűzte ki élete céljául. „Büszke rá Székesfehérvár, amelynek szülötte és díszpolgára lett, és amelynek földjében eltemették, hogy várja a feltámadást. Büszke rá a ciszter rend, a jezsuita rend és az Egyházmegye, amely a sajátjának érzi őt, de felnéznek rá a cserkészek is, akik a társukat látják benne.” - hangsúlyozta, majd hozzátette. „Sokan vannak azok, akik hálával emlékeznek Kaszap Istvánra, mert megtapasztalták közbenjáró erejét, égi segítségét, mennyei oltalmát. Emléktáblája ragyogja a magasztos célt: mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy a hit, a szeretet és a remény óriásai legyünk.” - mondta a püspök és megáldotta az emléktáblát.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ünnepség végén felszólalva kiemelte: szülőként, pedagógusként a legfőbb kötelességünk, hogy gyermekeinknek átadjuk mindazt, amit keresztény hitünkből megtanultunk. Arról is beszélt, hogy az egyházi iskolába járó diákok száma az elmúlt hat évben megduplázódott, mára meghaladja a 210 ezret, közülük is 114 ezren járnak katolikus iskolába. Beszéde végén elmondta: az egész ország és nemzet életét érintő változások gyümölcsét mindig láthatjuk azonnal, de ezek a maihoz hasonló ünnepségek sok fiatalt gondolkodóba ejthetnek a saját jövőjükkel kapcsolatban. Az államtitkár a pedagógusokat arra kérte, hogy a tudás mellett szeretetükkel is segítsék a fiatalokat hivatásuk megválasztásában.

Az ünnepség végén az Soltész Miklós államtitkár, Spányi Antal megyés püspök és Dr. Cser-Palkovics András polgármester, megkoszorúzták az emléktáblát, amely hirdeti: itt végezte tanulmányit 1926-1934 között Kaszap István (1915-1935) egykori jezsuita novícius Székesfehérvár díszpolgára. 

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk