Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Maroshegy) - beszámoló

2022. 10. 06. | | 2022. 10. 07.

 

 

Amit Isten ad, az biztosan jó – Elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep Székesfehérváron

2022.10.06. – Közös imádságra hívta Spányi Antal püspök Székesfehérvár katolikus híveit, hogy az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus köré egybegyűlve, együtt fohászkodjanak új papi és szerzetesi hivatásokért, a papság és a szerzetesrendek megerősödéséért, az üldözött keresztényekért és a világ békéjéért az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen. A maroshegyi Szent Kristóf-templomban a város papságával tartott szentmisében a főpásztor azt hangsúlyozta, fel kell ismernünk, hogy Isten velünk van, kíséri minden léptünket, egész életünket.

Krisztus követése sokszor azt jelenti, hogy a keresztjét hordozó Jézus nyomába lépünk. Ő megy előttünk a nehéz és meredek úton, ami minket az üdvösség felé vezet – kezdte beszédét a főpásztor. „Fontos volna azon elgondolkodni, hogy vajon minden kérésünk Isten szándéka szerint való-e? Felfedezzük-e benne a Szentlélek vezetését, sugalmazását, és meglátjuk-e, hogy kérésünk hova vezet, imádságunknak mi a gyümölcse? … Jó, ha a szentek életét tanulmányozzuk és látjuk, amit nagyon akartak és kértek, azt sokszor nem sikerült elérniük. De éppen így találtak rá arra a sajátos útra, amelyen építették Isten országát, közel kerültek Krisztushoz, amelyben az üdvösség felé tudtak haladni. Gondolhatunk Assisi Szent Ferencre, Loyolai Szent Ignácra vagy más szentekre, akiknek élete egészen máshogy alakult, mint ahogy elgondolták. Amit kértek, az zsákutca volt, amit kaptak, az kiteljesítette őket. Gondolkodjunk el a Szentlélek fényében, az Ő kegyelmével, hogy mi mit kérünk ma Istentől?” Majd a főpásztor arról beszélt, az Úr imádságában, a Miatyánkban azt mondjuk, legyen meg a Te akaratod. Ennél többet nem kérhetünk, mert életünket ez emeli Isten felé és hitünket ez erősíti meg. „Ami mivelünk vagy a világban történik, azt Isten tudja és megengedi. Rajtunk múlik, hogy számunkra ebből előny lesz és kiteljesedés, vagy pusztulás, félelem, szorongás, esetleg durvaság. Fontos volna megértenünk, hogy mi az, amit Isten ad nekünk, abban felismerjük akaratát, és lássuk, hogy számunkra az mindig jó és áldás” – fogalmazott a püspök.

Spányi Antal végül arról beszélt, amit Isten ad, az biztosan jó. Sokszor abban fedezhetjük fel akaratát és szándékát, hogy másképp alakul az életünk. Próbáljuk meg az élet történéseiben, saját magunk fejlődésében, vágyainkban, a kísértéseinkben vagy éppen sikereinkben meglátni, hogy VELÜNK AZ ISTEN: megsegít, erőt ad, hogy életünk az Ő szándéka szerint alakuljon. „Nem a mi dolgunk, hogy a saját életünket kikönyörögjük az Úrtól, mert Isten szeretete végtelen és örök. Ez a szeretet magához ölel mindannyiunkat. Szeret bennünket akkor is, amikor gyarlóak vagyunk, amikor engedünk a rossz gondolatoknak. Isten szeretetétől senki és semmi nem választhat el. Ő szeret, a kérdés csak az, hogy én elzárom-e magam tőle, bezárkózok-e? Isten örök szeretete mindig elér bennünket, és ez a szeretet mindig jót akar nekünk, megerősíti életünket. Fedezzük fel a bennünket szerető Istent, fedezzük fel Őt a világ dolgaiban, minden történésben, jelenségben, a családunkban, a körülöttünk élők életében!” – zárta gondolatait a főpásztor.

A szentmise után a megyés püspök vezetésével a szentségi Jézus előtt imádkoztak az egyházközségek hívei. Elimádkozták a XXI. század üldözött keresztényeiért szóló egyházmegyei imát és a Prohászka Imaszövetség fohászát új papi és szerzetesi hivatásokért. Október a rózsafüzér különös tiszteletére ajánlott hónap, ezért a közös imaalkalom a rózsafüzér elmondásával zárult.

Berta Kata
Fotó: Kovács Marcell
Videó: Körtvélyesi Tivadar

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk