Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szárazrét) - beszámoló

2018. 08. 02. | | 2018. 08. 03.

 


Maradj velem Uram, mert szükséges, hogy velem légy! – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron

2018.08.03. – Székesfehérvár hagyományos közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepén, a szárazréti templomba várta Spányi Antal megyés püspök a város híveit, hogy a székváros papságával együtt imádkozzanak új papi hivatásokért, egyházunkért, hazánkért, a magyar családokért és a közelgő Eucharisztikus Kongresszusért.

Nyárai-Horváth István plébános köszöntőjében kiemelte: az Oltáriszentséghez kétféle csenddel viszonyulnak az emberek, a közömbösség vagy a hódolat csendjével. Fel kell ismernünk az Urat, és azzal a lelkülettel kell keresnünk Őt, ahogy a Fülöp apostolt kérő görög zarándokok: „Látni szeretnénk Jézust!” Nekünk is hátra kell hagynunk megszokott dolgainkat, és áldozatot kell hoznunk, hogy elérkezhessünk az Úrhoz. Az elsőcsütörtöki alkalom ennek a lehetőségét hozza el a város híveinek életében.

Beszéde elején a megyés püspök Prohászka Ottokár szavait idézte: „Kegyelem, vagyis krisztusi lelki erő – ez az én gondolatom; ezt el nem riasztom, alázatban kiérdemlem, nagyra becsülöm… ez az apostoli hivatás érzéke. Vigyázok, sehol se álljak útjába.” Nemcsak látnunk kell Jézust, hanem meg kell tapasztalanunk, erejében bíznunk és figyelnünk kegyelmeire, amelyek formálják életünket, gondolatainkat, szavainkat.”

A főpásztor arra a kérdésre kereste a választ, vajon az Isten kegyelme szerint telik-e az életünk. Tetszik-e a Mennyei Atyának, ami mellett naponta döntünk. Belesimulunk-e a világ szokásaiba, vagy lelki és szellemi értelemben az égi, az örök kincset választjuk-e, és hagyjuk-e, hogy Isten formáljon, alakítson, tisztítson és erősítsen bennünket. „Választanunk kell az evilági dolgok és Isten világa között. Az örök élet már most egy lehetőség, hogy itt a földön hitben, reményben és szeretetben éljünk, az isteni kegyelemtől vezérelve. Isten maga állít bennünket választás elé. Minden szavunk, gondolatunk és cselekedetünk egy döntés. Ha elhatározzuk, hogy Istent tesszük az első helyre az életünkben, nem elégedhetünk meg olyan dolgokkal, amelyek ideig-óráig töltik be szívünket. Bár ez sok lemondással és áldozattal jár, de a lélek és a szív csöndjében meg kell találnunk azt a kincset, amely már itt a földön, az örök életre készít bennünket.

A szentmise után az együtt ünneplő közösség a megyésfőpásztor vezetésével engesztelő szentórát tartott. Az imádságban a püspök Jézus kereszthordozásába helyezte emberi gyengeségeinket, és kérte a Szentlélek vezetését az igazi bűnbánatra. „Mi pedig fölfelé tartunk, tehát küzdjünk, dolgozzunk, imádkozzunk. Rászántuk magunkat a Golgotára, iparkodjunk feljutni a Táborra. Nem fogod megállni a helyedet a szenvedésben s áldozatban, ha a Tábort meg nem mászod örömben és lelkesülésben”  – hangzottak el Prohászka Ottokár szavai az imában.

A megyés püspök az imaóra végén felolvasta Pió atya: Maradj velem, Uram kezdetű, szentáldozás utáni imáját. A hívekkel együtt fohászkodott új papi hivatásokért a Prohászka Imaszövetség imájával, végül az üldözött keresztényekért könyörgött az Úrhoz.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk