Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szárazrét) - beszámoló

2016. 08. 04. | | 2016. 08. 05.

 

 

 Szeretteink ajándéka, Te légy Urunk! - Elsőcsütörtöki imádság Székesfehérváron

2016.08.04. - Székesfehérvár hagyományos közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepén, a szárazréti templomba várta Spányi Antal megyés püspök a város híveit, hogy a székváros papságával együtt imádkozzanak a világ békéjéért, egyházunkért, hazánkért, a magyar családokért.

A szentmisében mondott beszédében a főpásztor arra a kérdésre kereste a választ, vajon mit jelent Jézus Krisztus ma, személyes életünkben. Az apostolok vele éltek, mégsem tudták sokáig ki is Ő valójában. Mi ismerjük Őt a katekizmusból, vagy imádságainkból, tudjuk, hogy Ő a Messiás, a Megváltó, a Szabadító, a mennyei utat készítő, de ki Ő valójában szívünk mélyén? Az, akiről tanultunk és hallottunk, vagy az, akit felismertünk és követni akarunk. Vigasztaló, ahogy Péter megvallja Jézusnak Te vagy a Messiás az élő Isten Fia, és Ő ezt válaszolja „Boldog vagy Simon, János fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” Ott van a kérdés számunkra is, kicsoda nekünk Jézus Krisztus, egy kimondott szó, egy pontos megfogalmazás, vagy az Atya megmutatta nekünk és Őt tükrözik cselekedeteink. „Fogadjuk be Jézust a szívünkbe, hogy életünket átalakító igazsággá váljék bennünk. Bűnbánatot tartva, lépjünk a nyomába, akkor megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk magányosak, velünk hordozza keresztjeinket, nekünk hozza el a gyógyulást vétkeink következményeiből, velünk marad.”- fejezte be beszédét a főpásztor.

A szentmise végén a megyés püspök kihirdette, hogy a következő, szeptember havi elsőcsütörtöki alkalmat Kaszap István születésének 100. évfordulója tiszteletére szentelik. Ezen a napon Kaszap István közbenjárását kérik, hogy kiáradjon a Szentlélek a mai fiatalokra. A Prohászka templomban 16 órakor kezdődő szentmise után, ünnepi körmenetben a papsággal, az iskolák, a cserkészszövetség és az egyházközségek képviselőivel, az egykori ciszter iskolához vonulnak, ahová a szentéletű fiatal járt. A főpásztor itt megáldja az önkormányzattal együtt állított emléktáblát. „Fontos, hogy sokan vegyünk részt ezen az eseményen, megmutatva, hogy keresztény gyökereink, értékeink élőek, megerősítést adnak mindazoknak, akik hisznek benne.” - hangsúlyozta a püspök.

A szentmise után az együtt ünneplő közösség a megyésfőpásztor vezetésével engesztelő szentórát tartott. „Urunk, ki hozzánk jöttél, és akit az Atya jelentett ki a számunkra, kérünk, mutasd meg magadat nekünk, küldd el Szentlelkedet, hogy ne csak szóval, gesztusokkal, hanem egész életünkben valóságosan hordozzunk Téged, tegyünk tanúságot Rólad. Mutasd meg magadat nekünk, hogy szorongásainkban és örömeinkben, és minden élethelyzetben, amellyel az emberek hozzád fordultak, Téged felismerjünk. Mutasd meg magadat szeretteinknek, akiket elvesztettünk.” - hangzott el az imában, majd a megyés püspök az elhunyt családtagokért, püspökelődjéért, Takács Nándorért, egyházmegyés papokért fohászkodott, hogy mihamarabb a színről színre látás kegyelmében részesüljenek. Imádkozott a hitetlenekért, a szenvedélybetegekért, akik nem tudják, mit cselekszenek, hogy életük utolsó percében megkapják az áldást Isten látására. „Mutasd meg magadat napjaink vértanúinak, a hitükért üldözést szenvedőknek. Szeretteink ajándéka, Te légy Urunk!”  - fejezte be imáját a főpásztor.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk