A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2016. 05. 29. | | 2016. 05. 30.

 

 

A fehérvári hívek közös Úrnapi ünnepe

2016.05.30. - „Mindig találunk új, bámulatos felfedezni valót a világban, de mégis a legmélyebb és legnagyobb titok maga az ember. Mekkora felfoghatatlan valóság akkor Isten, aki eljött hozzánk és az Oltáriszentségben köztünk maradt. Az egyház legcsodálatosabb titka és örömének forrása ez.” - mondta Spányi Antal megyés püspök Székesfehérváron a város közös úrnapi ünnepén mondott, koncelebrált szentmisében.

A főpásztor arról is beszélt, sok mindent tudhat az ember Istenről, de ez a tudás töredékes. Jézus azért jött, hogy minél jobban megismerjük az Urat, aki mindenütt jelen van. Nemcsak mint Isten mutatta meg magát, hanem felvéve az emberi természetet járt a földön, tanított, gyógyított és csodákat tett. A keresztfán értünk meghalt, feltámadt s tanítványainak megdicsőülten megjelent Jézus jelenik meg számunkra a kenyér és bor színe alatt.

A megyés püspök kitért a csodálatos kenyérszaporításra, mint az Eucharisztia előjelére. A történtek után a zsinagógában Jézus tanításában, a földi kenyérről egy más, magasabb rendű mennyei táplálékra hívta fel a figyelmet. Ebben a beszédében egyértelműen és világosan kijelenti, hogy az Ő testét valóságos eledelül s vérét valóságos italul fogja adni az emberiségnek.

A szentmise után a székváros híveivel a főpásztor körmenetben vitte végig az Oltáriszentséget a belvárosban. A feldíszített oltárokhoz a város papsága, az asszisztencia, a zászlóvivők, a képviselők, az énekkar és virágszóró kisgyermekek kísérték közvetlenül a szentséget. A felállított négy oltárnál közösen megvallották hitüket, és imádkoztak a világért. Majd visszatértek Fehérvár szakrális központjába, a Bazilikába és az áldás után az ünnep a pápai és a magyar himnusszal ért véget.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyfoki Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk