A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2015. 06. 07. | | 2015. 06. 07.

 

 

2015. június 7. - Püspöki szentmisével, közös körmenettel ünnepeltek a fehérváriak Úrnapján, kifejezve tiszteletüket az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézus előtt. A Belvárosban felállított négy oltárnál együtt vallották meg hitüket, imádkoztak a világért.

Spányi Antal ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a mintegy 800 éves hagyományra visszatekintő ünnep, elsősorban Isten szeretetéről szól. Az Utolsó vacsora nem csupán egy gesztus volt, egy szép formában megfogalmazott szeretetbeszéd, az Úr Jézus valóban önmagát, életét adta értünk, hogy mindig velünk maradhasson. Nagycsütörtök mélységes titka a kenyér és bor színében mai is jelenlevő Krisztus. Az Oltáriszentség lényegét bár sokan csodálatos gondolatokkal hozták közelebb hozzánk, mégsem értjük még teljesen. „Prohászka püspök írja: nem tudunk újat mondani az egyház tanításához képest, ezért legtöbb, amit tehetünk, hogy elnémulunk és elcsendesülünk az Úr előtt.” - mondta a főpásztor, majd hozzátette. - „Az Oltáriszentségről nem lehet földi síkon gondolkodni, ahogy Istenről is csak a hit, a remény, és a szeretet útján beszélhetünk.”

A püspök személyes tapasztalatait is megosztotta a remény pápájának, Szent II. János Pálnak és Teréz anyának az imájáról az Oltáriszentség előtt. Az ima ereje emberfeletti erőt adott nekik szolgálatukhoz. Beszélt Prohászka Ottokár püspökről is, akinek súlyos történelmi helyzetben, számos személye elleni támadásban volt része, de minden szabad percét az Oltáriszentség jelenlétében töltötte, így kapott erőt küzdelmes életéhez.

A főpásztor megemlékezett még azokról a vértanúkról is, akik az Oltáriszentségért veszítették el életüket, és napjaink vértanúiról, akiket hitük miatt ítélnek halálra ma is.

A megyés püspök végül mindenkit arra bíztatott, maradjon meg emlékezetünkben ez a nap - amikor az egész katolikus világ együtt ünnepel -, hogy a hétköznapokban is találjunk időt és lehetőséget az elcsendesedésre az Úr Jézus előtt. Legyen Ő az útitársunk, a hit a remény és a szeretet útján.

Spányi Antal püspök a koncelebrált szentmise után a székváros híveivel körmenetben vitte végig az Oltáriszentséget a belvárosban. A feldíszített oltárokhoz a város papsága, az asszisztencia, a zászlóvivők, a képviselők, az énekkar és virágszóró kisgyermekek kísérték közvetlenül a szentséget. Fehérvár egykori szakrális központjában négy helyszínen hirdették ünnepélyesen az evangéliumot és a főpásztor a körbehordozott Oltáriszentséggel a négy égtáj felé mutatva mindenkit megáldott.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk