Ünnepélyes Bibliaosztás megyei és városi intézményeknek képes beszámoló - beszámoló

2008. 08. 14. |

 

Szent István ország felajánlásának évfordulóján, koncelebrált szentmisét tartott Spányi Antal megyés püspök, Takács Nándor nyugalmazott püspök, és Székesfehérvár papsága, melyen a nagyszámú hívő sereg mellett részt vettek megyei, városi vezetők valamint a pártok képviselői is.

Az ünnepi szentmise keretében a megyés püspök a Biblia Éve alkalmából egy-egy ún. Aranybibliával ajándékozta meg a várost és a megyét irányító hivatalokat. A Szentírás reprezentatív kiadását öt intézmény kapta: a városi önkormányzat, a megyei önkormányzat, a honvédség, a rendőrkapitányság és a katasztrófavédelem. 

Ezzel a példaértékű gesztussal a főpásztor kifejezte, a Biblia tanításának központi szerepet kell kapnia a közéletben is. Akik a tanításból fakadó értékek képviselését felvállalják, azok közszolgálatot végeznek, munkájukkal a társadalmat építik, erősítik. Erről tesz tanúságot az Egyház is, amikor intézményein keresztül olyan értékeket ad át, amelyeket az állam is megbecsül.

 

szentírások az oltár előtt

 

A 20 éve újjáélesztett Szent István-i fogadalmi szentmisén a főpásztor beszédében hangsúlyozta: „Történelmünk meghatározó cselekedete lett ez az ország felajánlás, amit Szent István nyomán sokan és sokszor megújítottak. … Mi indította első szent királyunkat arra felajánlásra, mely mindaddig példátlan volt a történelemben, melyet nyomában a keresztény uralkodók szinte kivétel nélkül mind követtek, és saját országukat a magyarok példájára Mária oltalmába helyezték? … Szent István tudta: a jövőben olyan magyarokra van szüksége a nemzetnek, de egész Európának is, akik hisznek Istenben, hisznek a nemzetben, akik szilárdak erkölcsükben és meggyőződésükben, akik felelősek maguk, családjuk, de nemzetük, környezetük, és a körülöttük élő nemzetek iránt is. … Ilyenné pedig tapasztalata szerint az tudja magát formálni, aki hagyja, hogy az Isten kegyelme alakítsa őt, aki kitárja szívét Isten és embertársa számára. Elfogadja az Egyház tanítását, és ezért képes a másik emberben is meglátni a jót. A hit erejével képes önzetlenül szeretni, segíteni a gyengét, a bajban lévőt, és nem hazudik, szavára lehet építeni ma is, holnap is.”

A szentmise végén a püspök a hagyományok szerinti imában ismét felajánlotta országunkat Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban, a halála előtti napon. 

A szentbeszéd letöltése:  2008fogadalmi_homilia.pdf

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, Szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első szent királyunk és apostolunk, Szent István Neked felajánlott. Tekints kegyes szemmel országodra, városunkra: légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükben kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged.

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat és városunkat. Hazánk főpásztorainak nyerj isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez, híveidnek pedig, az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk és városunk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazat, a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Vezesd kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig, örök nyugodalmat. Légy minden ügyükben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az Ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet küzdelmei után az örökkévaló boldogságra eljussunk. Krisztus a mi Urunk által. – Amen.”

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár


< 2020. november >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk