Házasság hete - házaspáros zarándoklat - beszámoló

2019. 02. 16. | | 2019. 02. 18.

 Időt adni a szeretetnek – Házasok miséje Alsószentivánon

2019.02.16. – Szép hagyománya a székesfehérvári egyházmegye Házasság hete programjainak, hogy a házaspárok egy egész napos zarándoklaton vesznek részt, hogy megújítsák kapcsolatukat, és hálát adjanak Istennek házasságukért. Az egyházmegye pasztorációs munkatársainak szervezésében a párok idén is internetes kapcsolatmélyítő játékkal készültek a közös hálaadónapra. Zarándokútjuk először Kaposvárra vezetett, ahol Varga László püspök fogadta a házasokat. Majd az alsószentiváni fatimai kegytemplomban fejeződött be a házaspáros zarándoknap, ahol a székesfehérvári egyházmegye minden családjáért Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét.

Randevú egy életen át – ez volt az idei Házasság hete mottója, amelynek üzenetét egy internetes kapcsolatmélyítő játékban tapasztalhatták meg a közös feladatokra vállalkozó párok. A Szeretetkaland elnevezésű, többhetes összekovácsoló programra 2019 januárjától hívták a székesfehérvári egyházmegye házaspárjait.  A valóban élményszerű játék résztvevői közül 50 házaspár jelentkezett a Kaposváron kezdődő, majd Alsószentivánon záródó zarándoklatra. A házastársak a hosszú buszúton sem unatkoztak, a közös játék tovább folytatódott, amelyben nem maradhatott el a humor, a sok nevetés. Lehetőséget kaptak egymás mélyebb megismerésére, vagyis a sokat emlegetett és vágyott minőségi időre.

A somogyi székhelyen Varga László püspök fogadta a párokat. A főpásztor arról beszélt, ahogy Istennel való kapcsolatunkat is a szemlélődéssel tudjuk elmélyíteni, az Őrá figyeléssel, úgy a házassági kapcsolatot is az erősíti meg, amikor jelen vagyok a másik számára. Vissza kell térni az első találkozáshoz, az első szeretethez. Ezt idézi fel, ha a párok naponta egy órát együtt töltenek. Ez újra és újra életet, erőt és örömöt hoz a kapcsolatukba. Teret és időt kell adni a szeretetnek, hogy amikor krízisek vannak, legyen hova visszatérni, hogy újra lángot kaphasson a házasok szíve.

Kaposvár után az alsószentiváni fatimai kegyhely várta a párokat. Helter István plébános köszöntőjében a hűségért mondott imádságra buzdította a házasokat, annál a Szűzanyánál, aki Istennek mondott igenjében mindvégig hűségesen kitartott, és vált a kegyelmek közvetítőjévé az emberiség számára.

Spányi Antal püspök az első, Magyarországon létesült fatimai kegyhelyen a Szűzanya közbenjáró erejéről beszélt, amelyre a házaspároknak és családoknak nagy szükségük van a mai, szeretetválsággal küzdő világban. „Az embert sok minden nyomasztja, békéjét és reményét veszti el, amikor látja, hogy az ezeréves hagyománnyal bíró nemzetekre a keresztény erkölccsel és életvezetéssel szemben álló dolgokat erőltetnek. A ránk zúduló hírek a hit tanításában elbizonytalanítanak, vádakat fogalmaznak meg a keresztény tanítással szemben. Zavarodottság, tétovaság kezdi jellemezni az Egyházat, és egyre gyengébb valósággá válik a világ szemében. A családok is veszélyben vannak, amelyet csak az Istentől kapott kegyelem által kerülhetnek el. Nem emberi erők ellen kell harcolnunk, hanem a lélek és szellem harcában, sötét, alantas, Isten művére támadó erők ellen.”

A főpásztor nemcsak napi helytállásra, a világi dolgoktól való ellenállásra buzdított, hanem hálára is, hogy naponta vegyük észre az Úr jelenlétét, aki azt akarja, hogy az életünk boldog és békességes legyen. „Isten szeretetét tetten érhetjük, nemcsak saját életünkben, hanem abban a tervben is, ami szerint házastársat rendelt az ember mellé, hogy egymásban megajándékozottak legyenek, hogy a másik terhét gondosan viseljék, és egymás számára az öröm forrásaivá váljanak. A házasság szentségét úgy képviselhetik családjukban, mint a kegyelem csatornáját, amelyet Isten küld gyermekeikre.”

A szentmise végén a jelenlevő házaspárok elimádkozták a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus imáját, majd Harkai Gábor családreferens pap hálát adott az út folyamán kapott kegyelmekért. Megköszönte a főpásztornak, hogy támogatásával lehetővé tette a házasok lelkinapját. A szervezők munkáján túl köszönetet mondott a házaspároknak, hogy szép számmal részt vettek az egyházmegyés programokban és a zarándoklaton.

Spányi Antal püspök megáldotta a házaspárokat, majd a zarándokok a Szűzanya kegyszobra elé járultak, hogy rövid imájukkal kérjék oltalmát házastársi kapcsolatukra és családjukra. A megyés püspök azt kívánta, hogy a Házasság Hete minden kegyelme maradjon meg a házaspárok szívében, minden felismerés, új meglátás gazdagítsa egész életüket. Legyen bátorságuk kivetni a hálót, és hívni újabb családokat arra, amire a Fatimai Szűzanya biztat bennünket, hogy az imádság által, Isten országa bennük és körülöttük egyre inkább megvalósuljon.

A zarándoklat zárásaként a párok felolvasták a Szeretethimnuszt, amelynek egy-egy részletét korábban megkapták, hogy elhelyezzék a Szűzanya kegyszobra előtt, kérve segítségét házastársi szeretetükre.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás és kaposvári képek: Semegi József
Videó Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk