Egyházmegyei zarándoklat hitves- és jegyespárok számára a Házasság hetében - beszámoló

2016. 02. 13. | | 2016. 02. 16.

 

 

Tovább fogom szeretni! - Bodajki zarándoklat a házasságért

2016.02.14. - Zarándoklattal végződött a Székesfehérvári Egyházmegye Házasság Hete programja. A bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen Spányi Antal megyés püspök tartott szentmisét, a templomba nagyszámban érkező házasoknak. Az egyházmegye támogatásával, két busszal indultak Székesfehérvárról a párok, először a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjába, majd a bodajki Szűzanyához, hogy hálát adjanak kapcsolatukért és erőt merítsenek a folytatáshoz.

Szeretetünk Megújításának Ideje - SZEMEID. Ez a beszédes mozaikszó szolgált mottóul a Székesfehérvári Egyházmegye családközpontja idei, Házasság Hete rendezvénysorozatának. Az internetes házasságerősítő programot, a családiroda munkatársai szervezték, amelynek zárásaként 45 házaspár indult útnak, hogy szeretetben és imádságban töltsenek együtt egy napot.

Varga László a családiroda munkatársa a zarándoklaton elmondta: „Ez a hét és ez a zárónap nagy kegyelem számunkra. Több mint 120 házaspárt szólítottunk meg, akik két héten keresztül elvégezték a feladatokat. Amelyek közt volt szívhez szóló vagy egészen vidám is. Célunk az volt, hogy újra megéljék azt a szeretet, amely egykor összekötötte őket, és megerősítsük őket abban, hogy kapcsolatuk egyfelől komoly kötelék Isten előtt, másrészről egy olyan együttlét, amelyben szabadon egymásnak ajándékozhatják magukat.”  

Az internetes játék zárásaként 45 házaspár indult útnak, hogy szeretetben és imádságban töltsenek el együtt egy napot. A Csepelről érkezett Felcsúti házaspár arról tett tanúságot, hogy az interneten kapott feladatok során, lehetőségük volt olyan apróságokkal kedveskedni páruknak, ami a mindennapokban már feledésbe merült. „Ez egy nagyon jó felfrissítése volt a házasságunknak, segített valóban egymásra figyelni a játék során minden nap. Várakozó lélekkel érkeztünk Bodajkra, mert közösen kettesben zarándokolni nagy ajándék számukra.”

A bodajki templomban Mórocz Tamás plébános fogadta a házasokat, akiknek elmondta, a kegyhely valóban az örök hűség és szeretet zarándokhelye is. 1751-ben történt egy csoda, amelyet szemtanúk is hitelesítettek. Egy fiatal özvegyasszony férje üdvéért zarándokolt Bodajkra, akit a szentmise alatt elhunyt társa megszólított és megérintett. Keze nyomott hagyott az asszony ruháján, amely ruhadarab azóta is látható templomban. „A hitvesi szeretet örök példája ez a másodlagos ereklye, amely azt üzeni a házaspároknak, hogy a sírig tartó hűség, a síron túl is komoly lelki kapcsolatot jelent. Az egyház kincstára, az imádság és a szentmiseáldozat kegyelmi ereje, nemcsak az élők világában, hanem a halálon túl is összeköt bennünket.”

 A köszöntő szavak után a házaspárok útja következett, amelyet az eső miatt a templomban „jártak végig” a zarándokok. A 15 állomás, a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítette meg. A szentírási idézetek és feladatok ösztönzést adtak arra, hogy a párok ezeken elgondolkodjanak és elbeszélgessenek egymással. Ehhez egy kísérőfüzetet is kaptak ajándékba, amelyben az Ozsvári Imri grafikusművésznő által festett képek segítették a közös elmélyülést.

Spányi Antal megyés püspök beszédében kiemelte, természetes, hogy egy ilyen házas zarándoklat nemcsak a férj és feleség, hanem az egész egyházmegye ügye. „Ha a családok erősek, hitben élnek az egyház tanítása szerint, akkor az egész társadalom alapjává, kovászává válnak. Meg kell erősödniük abban a tudatban, hogy küldetésük van egyházközségükben, az egész egyházban.”

A főpásztor arra is biztatta a házasokat minden gondjukban forduljanak segítségért a Szent Családhoz. „Példa számunkra Mária és József, akiket a szeretet pecsétje tartott össze, amikor igent mondtak Isten akaratának, és egészen Jézusért éltek. Istentől kapott ajándék nekünk, az első magyar szent család is, akikhez egyházmegyénkben fohászkodhatunk, hogy megerősítsenek bennünket a szeretet kötelékében.”

A szentmisében a megyés püspök külön szólította meg a férjeket és a feleségeket, ajánlják fel házasságukat Istennek, újítsák meg házassági fogadalmukat. „Az első igen óta sok csalódás és sok öröm ért benneteket,... férjek ígéritek-e, hogy tisztelni és szeretni fogjátok feleségeteket, akkor is, ha úgy érzitek kevés a türelem bennetek a fáradtságtól, a sok munkától... Feleségek ígéritek-e, hogy továbbra is szeretni fogjátok férjeteket, akkor is, ha jönnek a gondok, amíg a halál el nem választ benneteket?”- hangzott el az ígéretben.

Végül a főpásztor a bodajki Szűzanyának ajánlotta a családokat és az egész egyházmegyét. Imádkozott a házasokért, hogy megújítva szeretetüket, a nehézségekben is helyt tudjanak állni. Zarándoklatuk a Segítő Szűz Máriához váljék lelkük erejévé, legyen életük előremutató reménye, hitük táplálója. „Tedd erőssé kezüket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák, tedd egyenessé gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják.”

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk