A Székesfehérvári Egyházmegye házas zarándoklata - beszámoló

2018. 02. 17. | | 2018. 02. 19.

 

 

 

Út a szerelemért - Házaspárok hálaadó zarándoklata a Szent István Bazilikába és az ercsi kegytemplomba

2018.02.17. – Az idei Házasság Hete programjaira készülve a Székesfehérvári Egyházmegye Családpasztorációs Irodájának munkatársai ismét internetes kapcsolatmélyítő játékra, ún. Szeretetkalandra hívták 2018. januárjától az egyházmegye házaspárjait. A résztvevő mintegy 90 házaspárból sokan jelentkeztek a Székesfehérvári Egyházmegye házas-zarándoklatára is, a budapesti Szent István Bazilikában majd az ercsi kegytemplomban tartott püspöki szentmisére. Spányi Antal megyés püspök a házaspárokat arra szólította fel, mindig úgy tekintsenek egymásra, mint Isten ajándékára.

Öt vasárnapon keresztül kaptak házasságmegerősítő feladatokat a párok, minden alkalommal hetet, amiből legalább 3-at kellett teljesíteniük. Az alaptémát idén a Fireproof című film, illetve könyv adta, amely egy szétesett párkapcsolat megmentéséről szólt. A szervezők a feladatok segítségével a házasok együtt töltött idejét „jó minőségűvé” vagyis élményszerűbbé tették, és így még inkább összekovácsolták őket. A felkészítő játékban és zarándoklaton résztvevő legfiatalabb házaspár szeptemberben kötött házasságot.

Majd február 17-én, szombaton, a Szeretetkaland feladatainak zárásaként a hideg téli idő ellenére, egy szívet-lelket melengető „kirándulásra” hívták a vállalkozó párokat. A Székesfehérvári Egyházmegye házas-zarándoklata először a Szent István Bazilikába vezetett, Magyarország egyik legjelentősebb templomába, a Szent István-kultusz fő helyszínére, amely a szent király épségben maradt jobb kezét, a Szent Jobbot ereklyeként őrzi. A házaspárok meghatódva álltak meg az uralkodó földi maradványa előtt, és kérték közbenjáró imáját hazánkért, a magyar családokért. A Bazilikát Márton Zoltán káplán atya mutatta be, aki beszélt a templom történetéről, a templombelső díszítő elemeiről, a festményekről, szobrokról. A zarándokok felmentek a Bazilika kupolájába, majd bepillantást kaphattak a plébánián folyó közösségi életbe is.

A templomlátogatást szabadprogram követte, vagyis a nosztalgia-randevú, ahol lehetőség nyílt végre nem a munkáról, a feladatokról vagy a gyerekekről beszélgetni. A párok önfeledten élvezhették egymás társaságát.

Délután az Ercsi kegytemplomba vezetett a házaspárok útja, ahol Tóth András plébános fogadta a zarándokokat. Ercsi az egyházmegye egyik kiemelkedő kegyhelye, ahová Spányi Antal püspök minden év augusztusában hívja a jegyeseket, házasságra készülőket. A Duna parti kegyhelyen a megyés püspök tartott szentmisét. Harkai Gábor plébános, a székesfehérvári egyházmegye családreferens papja köszöntötte a főpásztort és kérte, imádkozzék a jelenlevő házaspárokért, hogy megújíthassák kapcsolatukat, megerősítsék házassági elköteleződésüket.

A szentmisében a megyés püspök elmondta: a párok közös „útonjárása” a Szűzanya régi kegyhelyére vitte a házasokat, hogy Mária közbenjáró imájával esdje ki számukra Isten kegyelmeit. „Hogy ne csak felszítsuk, hanem ápoljuk az egymás iránti szeretetet, amelyet őriznünk kell, és tudjunk a kegyelem birtokában másokat is boldoggá tenni. A házasság Isten ajándéka, amelyet Isten szentségi kegyelme kísér. Nekünk ezzel az ajándékkal törődnünk kell, gondoznunk és ápolnunk kell. Ennek fényében tudatosan keresnünk kell az alkalmat, hogy felfedezzük a másik szeretetét.”

A főpásztor arról is beszélt, hogy mindig úgy tekintsünk egymásra, mint Isten ajándékára. „Fontos, hogy tudjuk, kötelékünknek szilárd alapja van, nem a saját szeretetünk pusztán, hanem legfőképpen a házasság szentségi kegyelme, az eskü kegyelme, amely erő, amely felemel, eligazít, gondolkodásunkat a másikkal kapcsolatban irányítja. Mindig aktualizálódik akkor is, amikor nehéz az élet, túl sok a gond, fáradtnak érezzük magunkat, elveszik az erőnk, türelmünk. Akkor se cseréljük el a lényegest a lényegtelenért, kerekedjünk felül e kísértéseken a szentségi kegyelem erejével, ami ott van a szívünkben, lelkünkben. Tegyünk tanúságot arról, hogy a házasság az emberi élet kiteljesedése. Gondoljunk a názáreti szent családra, az Árpád-házi szentek családjaira, akik a nehézségekben is tudtak Isten útján járni, és szeretni. Közbenjárásuk által tudjunk Isten elgondolása szerinti, boldog életet élni, és egymásnak és gyermekeinknek ezt tovább ajándékozni.”

A szentmise végén Spányi Antal püspök megköszönte a zarándoklat minden résztvevőjének a közös ünneplést, külön köszönte a szervezők munkáját és hálát adott Istennek a nap kegyelmeiért. A házas-zarándoklat zárásaként püspöki áldásban részesítette a párokat.

A házaspárok útja idén is a szerelem ösvényén vezetett és akik végigjárták, sokat gazdagodtak. Újra átgondolhatták a házassággal kapcsolatos elképzelésüket, a szeretetkaland és a zarándoklat visszarepítette őket az elmúlt évekbe, miközben megerősítették párkapcsolatukat.

Berta Kata
Fényképeket készítette Semegi József
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi év beszámolója:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk