A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja - gyermekeket váró, hordozó családok megáldása - beszámoló

2024. 06. 30. | | 2024. 06. 30.

 

 

Tizenhat ezüstszívvel bővült a vértessomlói kegytemplom hálatáblája a megszületett gyermekekért

2024.06.30. - Sarlósboldogasszony ünnepe ismét egybehívta a vértesomlói és környékbeli híveket a gyermekre váró fiatal párokat, családokat a gyönyörű vértesi Mária kegyhelyre. Az ünnepi szentmisében Spányi Antal püspök megáldotta azokat az ezüst hálaszíveket, amelyekre a kegyhelyen kapott áldást követően született gyermekek nevét vésték. Idén 16 hálaszívvel bővült a mintegy 100 meglévő hálaszív.

A Bodajktól Székesfehérváron keresztül tartó Magyar Szent Család zarándokút Vértessomlói helyszíne idén is megtelt zarándokokkal. Szép hagyománya a településnek, hogy az ünnepi püspöki szentmise előtt népviseletbe öltözve, zászlókkal vonulnak körmenetben a falu központjából, a főpásztor vezetésével a kegytemplomhoz. Pfiszterer Zsuzsanna helytörténész, az esemény egyik főszervezője fogadta az érkezőket, aki a szentmise előtt német és magyar nyelven is ismertette a település és a kegyhely történetét.

A „Vértes Búcsúján”, a kegyhely gyönyörűen feldíszített szabadtéri oltáránál Visnyei László plébános köszöntötte a főpásztort és paptestvéreit, a megjelent közéleti vezetőket, valamint a nagy számban érkező zarándokokat.

A főpásztor ünnepi beszédében a végtelen Isten, örök szeretetéről beszélt, amellyel szabadságot adott nekünk, hogy ki-ki maga döntse el, milyen úton akar haladni a földi életben. „Sarlós Boldogasszony a döntés ünnepe. - hangsúlyozta a püspök. A Szűzanyának megjelenik Gábor angyal, közli vele Isten szándékát, de Ő dönthet arról, hogy lesz -e a Megváltó, az Isten Fia édesanyja. Tudja, hogy nem egyszerű út várja, de kimondja Istennek az igent. És amikor megtudja a hírt, hogy rokona gyermeket vár, megint dönthet elindul-e segíteni az idős Erzsébetnek vagy marad. Hiszen hosszú, és nem könnyű az odavezető út, egy fiatal magányos nőnek. … Mária dönt, mert szíve és lelke erre indítja. És a találkozásban ott van a Szentlélek. Erzsébet méhében felujjong a gyermek, János, aki Jézus előfutára lesz.” - A püspök arról beszélt, a mi életünkben is sokszor dönteni kell milyen utat akarunk bejárni. Nem mindig könnyű Isten útját választani, más utak egyszerűbbnek látszanak. Ádám és Éva előtt is ott volt a döntés lehetősége, hogy követik-e Isten kérését, de nem ezt tették. Tudjuk, hogy ennek következménye az áteredő bűn, és annak minden káros és rossz hatása lett. „Isten nekünk is utat mutat, amin járnunk kell, de mindenkinek magának kell eldönteni, hogy elfogadja-e ezt az Úrtól. Lehet, hogy ez egy keskeny ösvény, de ez vezet el az életre. A hívő ember ezt megérti és elfogadja és az élet dolgait megpróbálja Istenhez kötni. Ő ad hozzá törvényt, parancsot, útmutatást, hogyan élje az ember az életét gyermekkortól egészen az időskorig. … Amikor egy család úgy dönt, hogy a gyermek teszi életüket igazán széppé, teljessé, és imádságban ezt Isten elé tárják, Ő meghallgatja a kérést. Tanúja ennek a sok hálaszív, amelyet a szülők kérésére hálából készíttettünk.”

A főpásztor arról is beszélt, Isten meghallgatja kéréseinket, de ezt mindig hálaadásunknak kell követnie. „A hála az emberi élet része, ne legyünk hálátlan emberek. A keresztény embernek ezzel is tanúskodnia kell hitéről, ez aktuális és napi feladatunk a világban. Ma az emberek azt gondolják Ők maguk döntenek el mindent az emberi természetről, a világ rendjéről, az emberi élet céljáról. Az ember az ura az életnek, nem az Isten. … Mi legyünk következetes tanúi hitünk igazságainak, őrizzük keresztény hagyományainkat, mint Mária országa, Szent István népe. … Mert a múlt, a gyökér az életet jelenti. Ha nincs gyökér, a múlt tisztelete, akkor egy egész nemzet is el tud pusztulni.”

A megyés püspök azt is hangsúlyozta, mennyire fontos békességben élni. Amikor a háború mellett döntenek és elképzelhetetlen anyagiakat áldoznak az emberi életek elpusztítására, árvák tömegeit hagyják ránk, lepusztult városokat, mérgezett földeket, megkeseredett túlélőket. akkor nem az Isten útját járják. A keresztény embernek világos tanúságot kell tennie az igazság mellett, amelynek súlya van és figyelembe kell venni. Isten szeret minket és ránk bízta az életet. Ő ad hozzá erőt, hogy képesek legyünk a jót választani és abban megmaradni. A Boldogságos Szűz Mária példája erre tanít minket, hogy legyünk a keresztény igazság hirdetői, tanúságtevő hitvallók a világban.” – zárta gondolatait Spányi Antal püspök.

Az ünnepi szentmise végén a főpásztor hagyományosan a családokért imádkozott, azokért, akik gyermekáldásra várnak, vagy a megfogant gyermek születésére készülnek. Kérte a gyermekét hordozó Szűz Mária közbenjárását a jelenlévőkre és megáldotta az ezüstszíveket.

Ugrits Tamás pasztorális helynök az oltárhoz szólította azokat, akik hálaszíveket készíttettek ebben az évben. A kegyhelyen kapott áldásért meghatódva mondtak köszönetet a párok a püspöknek, akitől egy emléklapot is átvehettek.

A szentmise után a főpásztor egyenként megáldotta a házaspárokat, akik a gyermekáldás reményében látogattak el az ünnepre, vagy érkező gyermekükre kérték az égiek segítségét.
A szentmise végén Herbert Ferencné, Szeifert Györgyné, Batin Zoltánné és Batin Péter részesültek pápai áldásban, amelyet ünnepélyesen a megyés püspök adott át.

A templomfelújítás miatt az ünnepség nem vonultak ki a rendezvénysátorból, a hálaszíveket is majd egy későbbi időpontban helyezik el ünnepélyesen a kegytemplom falára. 

Berta Kata
Fényképeket készítette: Lakata Pál
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 


 

Kapcsolódó oldal: www.szfvar.katolikus.hu/hirek/szivbe-vesett-hala-

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk